English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Fakultety  
 
Fakultety

Kierunek BIOLOGIA, studia stacjonarne I stopnia

Instrukcja obsługi wyboru fakultetów  w HMS - Plik do pobrania

Przedmioty fakultatywne do wyboru

1 semestr zimowy 2019/2020, 2020/2021

Etyka

Filozofia przyrody

5 semestr zimowy 2019/2020

Biologia zapylania

Działalność człowieka , zmiany klimatu i ich wpływ na zwierzęta

Komunikacja roślin z innymi organizmami

Podstawy diagnostyki laboratoryjnej

Podstawy nanobiotechnologii

Podstawy toksykologii

Techniki chirurgiczne

Rośliny tropikalne

4 i 6 semestr letni 2019/2020

Bilans zysków i strat - jak zmiany środowiskowe wpływają na zwierzęta

Obce i inwazyjne gatunki kręgowców

Owady i ludzie

Podstawy diagnostyki laboratoryjnej

Ssaki drapieżne

3 semestr zimowy 2020/2021

Podstawy przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość i innowacje w teorii i praktyce

5 semestr

Przedmioty do wyboru:

Biofizyka molekularna

Biofortyfikacja roślin

Biologia roztoczy

Dendrologia i ekofizjologia roślin drzewistych

Opracowywanie ekspertyz szaty roślinnej na terenach miejskich i wiejskich

Rozpoznawanie drzew w stanie bezlistnym

Techniki analizy ruchomych elementów genetycznych

Transdukcja sygnałow w roślinach

Tropikalne rośliny użytkowe

Typowo miejskie fitocenozy

Walory przyrodniczo-estetyczne wybranych parków wiejskich

Zastosowanie drzewiastych roślin ozdobnych w otoczeniu człowieka

6 semestr

Przedmioty do wyboru:

Biologia oddziaływań roślina-patogen

Biologia zapylania

Biosensory

Ekologia miasta

Elektrofizjologia

Fitoterapia - rośliny w farmacji i kosmetologii

Lichenologia

Molekularne aspekty interakcji roślina - wirus

Mykoryza w swiecie roślin

Nowe trendy w fizjologii roślin

Rośliny jadalne i trujące w Polsce

Rosliny w horiterapii

Surowce roślinne

Technologie fitoremediacji

Zachowania owadów

Żywienie roślin


Kierunek BIOLOGIA, studia stacjonarne II stopnia

Przedmioty fakultatywne do wyboru, wybierane przez studentów w systemie eHMS przed rozpoczęciem danego semestru w odpowiedniej ilości przewidzianej w programie studiów danej specjalizacji.

2 semestr letni 2020/2021

Przedmioty Fakultatywne

Techniki obrazowe w badaniach i diagnostyce

Biologia oddziaływań roślina - patogen

Ptaki wróblowe świata

Biologia zapylania

Promieniowce w środowisku i biotechnologii

Jak mikroorganizmy nadaja formę światu

 

Przedmioty kierunkowe

Specjalizacja Mikrobiologia

Biologia molekularna

Mikrobiologia gleby

Specjalizacja Biologia Eksperymentalna

Biologia molekularna

Wpływ zmian klimatu na rośliny

Komórkowy stres oksydacyjny

Technologie liposomowe

Genetyka człowieka i zwierząt oraz diagnostyka

 

1 semestr zimowy 2019/2020

Podstawy diagnostyki laboratoryjnej

Ewolucyjne aspekty wiązania azotu

Lichenologia

Od genomu pojedynczej komórki do genomu człowieka z Neandertalu

Nowe podejścia badawcze i wynikająca z nich rewolucja w mikrobiologii

2 semestr letni 2019/2020

Nowe trendy w fizjologii roślin

Biologia zapyleń

Biologia oddziaływań roślin - patogen

Biologia komórki nowotworowej

Techniki obrazowe w badaniach i diagnostyce

3 semestr zimowy 2020/2021

Doomsday

Fizjologia noworodka

Nanobiotechnologia

Neurofizjologia z elementami neurologii

Ptaki Non-Passeriformest świata

Techniki chirurgiczne

4 semestr zimowy 2020/2021

Komunikacja roślin z innymi organizmami

Owady i ludzie

Modelowanie zjawisk przyrodniczych 
Top! Top!
cookies