English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Fakultety  
 
Fakultety

Kierunek BIOLOGIA, studia stacjonarne I stopnia

Przedmioty fakultatywne do wyboru

1 semestr zimowy 2019/2020, 2020/2021

Etyka

Filozofia przyrody

5 semestr zimowy 2019/2020

Biologia zapylania

Działalność człowieka , zmiany klimatu i ich wpływ na zwierzęta

Komunikacja roślin z innymi organizmami

Podstawy diagnostyki laboratoryjnej

Podstawy nanobiotechnologii

Podstawy toksykologii

Techniki chirurgiczne

Rośliny tropikalne

4 i 6 semestr letni 2019/2020

Bilans zysków i strat - jak zmiany środowiskowe wpływają na zwierzęta

Obce i inwazyjne gatunki kręgowców

Owady i ludzie

Podstawy diagnostyki laboratoryjnej

Ssaki drapieżne

3 semestr zimowy 2020/2021

Podstawy przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość i innowacje w teorii i praktyce


Kierunek BIOLOGIA, studia stacjonarne II stopnia

Przedmioty fakultatywne do wyboru, wybierane przez studentów w systemie eHMS przed rozpoczęciem danego semestru w odpowiedniej ilości przewidzianej w programie studiów danej specjalizacji.

1 semestr zimowy 2019/2020

Podstawy diagnostyki laboratoryjnej

Ewolucyjne aspekty wiązania azotu

Lichenologia

Od genomu pojedynczej komórki do genomu człowieka z Neandertalu

Nowe podejścia badawcze i wynikająca z nich rewolucja w mikrobiologii

2 semestr letni 2019/2020

Nowe trendy w fizjologii roślin

Biologia zapyleń

Biologia oddziaływań roślin - patogen

Biologia komórki nowotworowej

Techniki obrazowe w badaniach i diagnostyce

3 semestr zimowy 2020/2021

Doomsday

Fizjologia noworodka

Nanobiotechnologia

Neurofizjologia z elementami neurologii

Ptaki Non-Passeriformest świata

Techniki chirurgiczne

4 semestr zimowy 2020/2021

Komunikacja roślin z innymi organizmami

Owady i ludzie

Modelowanie zjawisk przyrodniczych 
Top! Top!
cookies