English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Opis kierunku  
 
Opis kierunku

Kształcenie na kierunku obejmuje przedmioty z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach matematyczno-przyrodniczych. Znaczny udział stanowią przedmioty takie jak: biologia molekularna, bioinformatyka, enzymologia, biotechnologia i genetyka mikroorganizmów, fitosocjologia, ornitologia, ichtiologia, parazytologia.
Kwalifikacja: biologia lub chemia

Studia licencjackie 3 lata
Studia magisterskie 2 lata

 

Programy studiów od roku akademickiego 2019/2020

 

Biologia

Studia stacjonarne Efekty uczenia się
I stopień Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
   
II stopień Efekty uczenia się
  Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
   

  
Top! Top!
cookies