English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Ogłoszenia  
 
Ogłoszenia

Zapisy na zajęcia z Języka obcego - semestr letni 2020-21


Zapisy na zajęcia z Wychowania Fizycznego - semestr letni 2020-21


Formularz zgłoszeniowy COVID

 

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii

W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 lub nałożenia kwarantanny, proszę wypełnić poniższy formularz.

Formularz zgłoszeniowy osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 lub przebywających na kwarantannie

Dane zawarte w formularzu są gromadzone i przetwarzane z zachowaniem poufności, zgodnie z obowiązującym prawem RODO.

Aby wypełnić formularz należy się zalogować (tak jak do MS Teams) podając adres e-mail: s numer albumu@sggw.edu.pl (przykład: s123456@sggw.edu.pl) oraz ustawione hasło.

 Terminy obron na kierunku Biologia, studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2020/2021:

6,7,8,14,15 lipiec 2021 r.

 
Szanowni Studenci

W semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Rolnictwa i Biologii będą prowadzone w formie hybrydowej, tzn. zarówno w postaci bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia, jak i z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość

ZAJĘCIA ZDALNE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY ZA POŚREDNICTWEM MS TEAMS, KTÓRY JEST DOSTEPNY PO ZALOGOWANIU SIĘ DO KONTA AKADEMICKIEGO. 

 

Wszyscy studenci zobowiązani są do założenia kont akademickich Office 365 za pośrednictwem strony:

https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office

W polu – adres e-mail szkoły – należy wpisać: s numer albumu@sggw.edu.pl (przykład: s123456@sggw.edu.pl)

INSTRUKCJA DO POBRANIA: SGGW_Teams_opis_uslugi

 

 


 

Szkolenie BHP

w serwisie https://szkolenia.sggw.pl/  ustawione zostały dla poszczególnych Wydziałów następujące terminy szkoleń BHP:

 

14.10.-28.10.2020

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Wydział Ekonomiczny

Wydział Leśny

 

21.10.-4.11.2020

Wydział Technologii Żywności

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii

Wydział Rolnictwa i Biologii

Wydział Technologii Drewna

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

29.10.-12.11.2020

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Wydział Żywienia Człowieka

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

 

Szkolenie Biblioteczne (dla wszystkich)

14.10.-30.11.2020

 

Uprzejmie proszę studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii, rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 o  realizację szkoleń BHP i bibliotecznego w terminach wskazanych powyżej.

 

 

Aby zrealizować szkolenie BHP należy:

• wejść na stronę https://szkolenia.sggw.pl/

• wybrać w prawym górnym rogu (Zaloguj się)

• w panelu logowania wybrać „Zaloguj się używając swojego konta CAS” (szary guzik z ikoną Windows – logowanie za pomocą usługi Office 365)

• w menu pionowym po lewej stronie wybrać „Strona główna”

• wyszukać Wydział Rolnictwa i Biologii

• wybrać kierunek i formę studiów (1S/2S = 1st./2st. stacjonarne albo 1Z/2Z= 1st./2st. niestacjonarne), rocznik (2020) i semestr (Z-zimowy), szkolenie (BHP)

• zapoznać się z informacjami i rozpocząć realizację kursu zwracając uwagę na elementy menu po lewej stronie (moduły).

 

Uwaga. do realizacji szkolenia niezbędna jest aktywacja Flash.


 

Wnioski o pomoc materialną  2020/21

 

Został przygotowany nowy Regulamin świadczeń dla studentów SGGW w Warszawie, jest dostępny na stronie uczelni

Termin składania wniosków jest liczony od daty umieszczenia Regulaminu na stronie internetowej SGGW (od 09.10.2020 r.).

 

Stypendium ministra 2020/21

 Link do strony gdzie znajdują się informacje dotyczące uprawnień studenta do wnioskowania o stypendium Ministra oraz sposobu wnioskowania.

Ministerstwo w tym roku akademickim wprowadziło nowy sposób składania wniosków.

 Stypendium rektora 2020/21

 

Ranking do stypendium rektora dla kierunku BIOLOGIA 2020/21

(będzie dostępny po pierwszym pełnym tygodniu semestru)


 

Szanowni Studenci,

 

W związku z pandemią koronawirusa od 13 marca 2020 r. w SGGW prowadzone jest kształcenie zdalne. W celu poznania opinii studentek i studentów na temat kształcenia zdalnego realizowanego w naszej Uczelni Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała badanie ankietowe. Kwestionariusz badania został umieszczony na stronie internetowej :
https://forms.gle/bov37CcqzCdACpQdA

 


 Studia I stopnia


Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się 30 września 2020 r. o godz.10.00. Ze względów epidemicznych, zapraszamy na transmisję, która odbędzie się na platformie YouTube SGGW.

  

Studia I stopnia

Uwaga Studenci I, I i II stopnia roku:

Podział na grupy jest dostępny po zalogowaniu się do ehms. Oznaczenia przypisanych grup: go -grupa oceny końcowej, gw- grupa wykładowa, gl-grupa laboratoryjna. Plan odnosi się do grupy laboratoryjnej.

Zgodnie z Regulaminem studiów każdy student I roku w ciągu 7 dni od rozpoczęcia się zajęć jest zobowiązany zgłosić się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ślubowania oraz odebrania legitymacji. Osoby które nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego przy rekrutacji, również w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć zobowiązane są dostarczyć ten dokument do dziekanatu. Zgłaszając sie do dziekanatu należy mieć przy sobie dokument powtwierdzający tożsamość. Niezgłoszenie się do dziekanatu oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.
Do podpisu i odbioru dokumentów zapraszamy do dziekanatu (pok.0/109 b. 37) w dniach 2, 4, 7, października 2019r.

Uwaga Studenci I roku I i II stopnia:  Link do szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego https://szkolenia.sggw.pl/ - o terminach szkoleń zostana Państwo poinformowani mailowo

 


Szanowni Studenci,

Poniżej informacja dotycząca praktyk zawodowych na kierunku biologia, studia stacjonarne I stopnia:

Praktyki zawodowe w roku akademickim 2020/2021

 


Szanowni Studenci,

Obrony prac dyplomowych na kierunku biologia, studia stacjonarne I stopnia, odbędą się w terminach:

3,7,8,15,16,21,23,30 lipiec

 


 Studia II stopnia


 

Szanowni Studenci,

Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia rozpocznie się 1 lipca 2020 r.

Przewidywany jest jeden etap kwalifikacji na studia II stopnia - w drugiej połowie września, przewidywany termin przedłożenia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia będących podstawą rekrutacji - 22 września.

UWAGA! Kandydat, który nie uzyskał jeszcze dyplomu studiów I stopnia (jest przed obroną pracy dyplomowej / egzaminem dyplomowym) może się zarejestrować i przystąpić do kwalifikacji. Numer dyplomu i datę obrony można wprowadzić do formularza rekrutacyjnego w momencie składania dokumentów w Biurze Spraw Studenckich.

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia znajdują się na stronie: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-ii-stopnia/kalendarium

 


I rok

 INFORMACJE DLA NOWOPRZYJETYCH STUDENTÓW

Harmonogram podpisywania umów o usługi edukacyjne przez studentów w dziekanacie pok. 0/10 b. 37:

Zalecene terminy odbioru dokumentów 5-8 październik w godzinach 9.00-15.00

nazwiska rozpoczynające się na literę      A-H (5.10.2020r.);   I-O (6.10.2020r.);   P-Z (7.10.2020r.)  

Opiekun roku Dr Aleksandra Chojnacja (aleksandra_chojnacka@sggw.edu.pl)

 

W miesiącu grudniu w systemie eHMS odbędą się zapisy na przedmioty obieralne (fakultety) semestr letni rok akademicki 2020/21.

Sylabusy przedmiotów znajduja się w zakładce Fakultety

 

 

II rok

W miesiącu maju w systemie eHMS odbędą się zapisy na przedmioty obieralne (fakultety) semestr zimowy rok akademicki 2020/21.

W miesiącu grudniu w systemie eHMS odbędą się zapisy na przedmioty obieralne (fakultety) semestr letni rok akademicki 2020/21.

Sylabusy przedmiotów znajduja się w zakładce Fakultety

 

Najbliższy termin egzaminów dyplomowych (obron):

 

 7, 12,14 lipiec 2021 (dokłady termin zostanie ustalony po złożeniu pracy magisterskiej)

 

Osoby które nie złożą pracy dyplomowej w regulaminowym terminie do 30 czerwca składają podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o 3 lub 6 miesięcy

Zapisy na egzamin dyplomowy magisterski w dziekanacie pok. 0/10

Ostateczny termin złożenia pracy minimum 5 dni przed wybranym terminem obrony.

Do zapisania na termin egzaminu konieczny jest komplet dokumentów (opis)

Egzamin dyplomowy i obrony prac dyplomowych magisterskich odbywają się w sali 3/3A lub 3/23 b. 37 w godz. 10-14.

  
Top! Top!
cookies