English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Ogłoszenia  
 
Ogłoszenia

URLOP: 10-21 czerwiec 2019 -dziekanat NIECZYNNY

              19.08.-02.09. -dziekanat NIECZYNNY

 

Terminy obron na kierunku biologia I i II stopień:

 28 czerwiec 2019

 lipiec 2019: 3,5,9,12,16

 wrzesień 6,12,16

  

Uwaga Studenci I, I i II stopnia roku:

Podział na grupy jest dostępny po zalogowaniu się do ehms. Oznaczenia przypisanych grup: go -grupa oceny końcowej, gw- grupa wykładowa, gl-grupa laboratoryjna. Plan odnosi się do grupy laboratoryjnej.

Zgodnie z Regulaminem studiów każdy student I roku w ciągu 7 dni od rozpoczęcia się zajęć jest zobowiązany zgłosić się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ślubowania oraz odebrania legitymacji. Osoby które nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego przy rekrutacji, również w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć zobowiązane są dostarczyć ten dokument do dziekanatu. Zgłaszając sie do dziekanatu należy mieć przy sobie dokument powtwierdzający tożsamość, potwierdzenie odbioru otrzymania decyzji, które otrzymali Państwo pocztą wraz z decyzją o przyjęciu na studia  oraz zaświadczenie lekarskie. Niezgłoszenie się do dziekanatu oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Uwaga Studenci I roku I i II stopnia:  Link do szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego https://szkolenia.sggw.pl/ - Szkolenie z zakresu BHP należy odbyć w terminie 10-22 września 2018 r. Przysposobienie biblioteczne należy odbyć w terminie 15 września 2018 r. 31.10.2018 r. 
Top! Top!
cookies