English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Ogłoszenia  
 
Ogłoszenia

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Wydziału Rolnictwa i Biologii odbędzie się 3 października, godz. 9.00, Aula Kryształowa

  

Uwaga Studenci I, I i II stopnia roku:

Podział na grupy jest dostępny po zalogowaniu się do ehms. Oznaczenia przypisanych grup: go -grupa oceny końcowej, gw- grupa wykładowa, gl-grupa laboratoryjna. Plan odnosi się do grupy laboratoryjnej.

Zgodnie z Regulaminem studiów każdy student I roku w ciągu 7 dni od rozpoczęcia się zajęć jest zobowiązany zgłosić się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ślubowania oraz odebrania legitymacji. Osoby które nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego przy rekrutacji, również w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć zobowiązane są dostarczyć ten dokument do dziekanatu. Zgłaszając sie do dziekanatu należy mieć przy sobie dokument powtwierdzający tożsamość. Niezgłoszenie się do dziekanatu oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.
Do podpisu i odbioru dokumentów zapraszamy do dziekanatu (pok.0/109 b. 37) w dniach 2, 4, 7, października 2019r.

Uwaga Studenci I roku I i II stopnia:  Link do szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego https://szkolenia.sggw.pl/ - o terminach szkoleń zostana Państwo poinformowani mailowo

 

  
Top! Top!
cookies