English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Organic Agriculture and Food Production (OAFP)  
 
Organic Agriculture and Food Production (OAFP)

 

 

Komunikaty dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

Dear Students of the Warsaw University of Life Sciences - SGGW,

We invite you to fill in the questionnaire, https://forms.gle/ZS9d1ynf49jnZjZW8  throught which we would like to find out your opinion on the distance learning provided at SGGW in crisis conditions resulting from the coronavirus pandemic. Distance learning has been carried out at SGGW since March 13th. The experience gained during this period will be used to summarise the activities to date and to develop system solutions for distance learning in the future.

In the survey we refer to distance learning, by which we mean the realisation of particular subjects both in an asynchronous mode (e.g. by making materials available through an e-learning platform) and in a synchronous mode (e.g. by participating in "live" classes realised e.g. on the MS Teams platform).

Thank you in advance for taking a few minutes to complete the survey.

Rector's Committee for Quality Assurance

 


 

NOWE WYTYCZNE ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA

NEW SAFETY GUIDELINES from April 20

 

Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia br. projekt kolejnej ustawy zakładającej m.in. przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen.

Informacja w j. polskim:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzozie

Informacja w j. angielskim:

https://udsc.gov.pl/en/coronavirus-outbreak-special-solutions-for-foreigners


 Warszawa, dn. 13.03.2020r

Drodzy Studenci kierunków studiów realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biologii

Z dniem 12 marca 2020 zostały zawieszone do odwołania wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych poza zajęciami e-learningowymi.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo na stronie sggw.pl

https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-pracownikow__/zarzadzenie-ws-zapobiegania-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale podejmowane są obecnie działania ustalające sposób realizacji poszczególnych zajęć, ujętych w Państwa planach dydaktycznych. O podjętych decyzjach, dotyczących sposobu realizacji poszczególnych modułów szeroko rozumianymi metodami zdalnymi, zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową.

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii

 


DZIEKANAT/Dean's office

W celu zapewnienia komunikacji studentów z dziekanatem, należy w pierwszej kolejności wykorzystywać drogę elektroniczną i kontakt telefoniczny. Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

 

Od dania 1 czerwca 2020r. dziekanat będzie przyjmował studentów tylko w trakcie dyżurów podanych na stronie internetowej Wydziału po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową.

 

Jednocześnie informuję, że dziekanat realizuje swoje zadania w pełnym zakresie.

 

Każdy student wchodząc do dziekanatu powinien przestrzegać zasad sanitarnych:

- powinien mieć własną maseczkę

- przestrzegać dystansu społecznego

- przychodzić do biura tylko w wyznaczonych godzinach

- nie wchodzić do biura jeśli przebywa w nim już inny student

Przy wejściu do budynku oraz dziekanatu znajduje się płyn do dezynfekcji - dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku OBOWIĄZKOWA !!!

 

In order to ensure communication between students and the Dean's office, the electronic means and the telephone contact should be used as the first choice. Paper correspondence should be kept to a minimum.

Starting from June 1, 2020 the Dean's office will only admit students during the office hours listed on the Faculty's website and at the same time by appointment made over phone or over email.

 

At the same time please be informed that the Dean's office carries out their tasks to the full extent.

 

Every student entering the Dean's office should follow the sanitary rules:

- they should wear their own mask 

- they should respect the social distancing

- come to the office only at designated times

- do not enter the office if another student is already inside

Disinfectant fluid is available at the entrance to the building and to the Dean's office - hand disinfection at the entrance to the buil

 


 

MGR BOGUMIŁA SZYMAŃSKA pokój / room 0/109 tel. 22 593 25 08; bogumila_szymanska@sggw.pl

Kontakt do studentów:

1 rok OAFP: oafp2019i2020@gmail.com

2 rok OAFP: oafpsggw2018@gmail.com

Godziny przyjęć/Office hours:

Wtorek/Tuesday
11:00 - 14:00  / 11:00 am - 2:00 pm
Środa/Wednesday
10:00 - 13:00 / 10:00 am -1:00 pm
Czwartek/Thursday
10:00 - 13:00 / 10: 00 am -1:00 pm

 

Prodziekan do spraw dydaktyki / Vice-Dean for didactics

dr Magdalena Muchorowska mail: magdalena_muchorowska@sggw.edu.pl

Dyżur dla studentów / Duty hours :

poniedziałek/Monday 11:00 - 12:00
 środa/Wednesday 14.00 - 15.00

 

 

 


W czasie wakacji i dni wolnych od zajęć godziny dyżurów Prodziekanów ds. dydaktyki nie obowiązują

 

  
Top! Top!
cookies