English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Organic Agriculture and Food Production (OAFP)  
 
Organic Agriculture and Food Production (OAFP)

 

 


DZIEKANAT/Dean's office

MGR BOGUMIŁA SZYMAŃSKA pokój / room 0/109 tel. 22 593 25 08; bogumila_szymanska@sggw.pl


Godziny przyjęć/Office hours:

Wtorek/Tuesday
11:00 - 14:00  / 11:00 am - 2:00 pm
Środa/Wednesday
10:00 - 13:00 / 10:00 am -1:00 pm
Czwartek/Thursday
10:00 - 13:00 / 10: 00 am -1:00 pm

 

Prodziekan do spraw dydaktyki / Vice-Dean for didactics

dr Leszek Sieczko

Dyżur dla studentów / Duty hours :

Środa/Wednesday 11:00 - 12:00 / 11:00 am - 12:00 midday
Czwartek/Thursday 13:00 - 14:00 / 1:00 pm - 2:00 pm

 

 

 


W czasie wakacji i dni wolnych od zajęć godziny dyżurów Prodziekanów ds. dydaktyki nie obowiązują

 

  
Top! Top!
cookies