English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Dla pracownika  
 
Dla pracownika

DLA PRACOWNIKÓW

  • ZAMÓWIENIA

         link do strony

           Sylabusy należy złożyć w dziekanacie własciwego kierunku najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym będzie prowadzony moduł (przedmiot).

  • WEKI        

           Formularze WEK nalezy zlożyć najpóźniej 30 dni po zakończeniu sesji zaliczeniowej w której rzliczany był przedmiot.

  • OGŁOSZENIA

 

  
Top! Top!
cookies