English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Organic Agriculture and Food Production (OAFP) > - Sylabusy / Syllabuses  
 
Sylabusy / Syllabuses

SYLLABUSES / Sylabusy

Semester 1-st / Semestr I

Environment protection / Ochrona środowiska

Introduction to organic agriculture and husbansry / Propeudetyka rolnictwa ekologicznego

Chemistry / Chemia

Basics of botany with systematic / Podstawy botaniki

Agrometeorlogy /Agrometorologia

Global food production / Produkcja żywności na świecie

Sustainable food production systems /Zrównoważone systemy produkcji żywności

Informatics / Informatyka

Foreign language / Język obcy

Ergonomy and HAS / Ergonomia i BHP

Library training and PIP / Szkolenie biblioteczne i ochrona własności intelektualnej 
Top! Top!
cookies