English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Sylabusy  
 
Sylabusy

Program studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek biologia

Anatomia człowieka i zwierząt     2018/2019

Biochemia   2018/2019

Bioetyka

Biofizyka

Biologia komórki roślinnej

Biologia komórki zwierzęcej     2018/2019

Bioróżnorodność

Botanika-systematyka i generatywne rozmnażanie

Botanika-cytologia i anatomia roślin

Chemia analityczna                  2018/2019

Chemia ogólna i nieorganiczna    2018/2019

Chemia organiczna

Cytologia i histologia zwierząt   2018/2019

Ekologia

Ekotoksykologia

Enzymologia 2018/2019

Etyka

Ewolucjonizm 2018/2019

Filozofia przyrody

Fitosocjologia

Fizjologia roślin I   2018/2019

Fizjologia roślin II

Fizjologia zwierząt I       2018/2019

Fizjologia zwierząt II

Fizyka    2018/2019

Gleboznastwo 2018/2019

Genetyka

Immunologia 2018/2019

Język obcy

Matematyka   2018/2019

Metodologia nauk przyrodniczych

Mikrobiologia

Ochrona przyrody

Ochrona środowiska   2018/2019

Ogrody botaniczne i zoologiczne

Podstawowe zastosowanie komputerów  

Podstawy mykologii

Podstawy produkcji roślinnej, zwierzęcej i gospodarki leśnej 2018/2019

Podstawy wirusologii

Practicum w Kolekcji Roślin SGGW I  2018/2019

Practicum w Kolekcji Roślin SGGW II    2018/2019

Praktyka zawodowa  2018/2019

Problemy i metody nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej

Proseminarium licencjackie

Propeudetyka biotechnologii 2018/2019

Seminarium licencjackie 2018/2019

Wychowanie fizyczne

Zagadnienia prawne dla biologów      2018/2019

Zoologia bezkręgowców                                2018/2019

Zoologia kręgowców

Biologia, studia stacjonarne II stopnia

Bioinformatyka    2018/2019

Biologia molekularna+omics  2018/2019

Biologia molekularna  2018/2019

Biologia molekularna i genetyka grzybóa    2018/2019

Biologiczne oczyszczanie ścieków i utylizacja odpadów   2018/2019

Biologiczne oczyszczanie ścieków i utylizacj odpadów X.2018/2019

Etologia    2018/2019

Fizjologia priokariota 2018/2019 2019/2020

Kultury in vitro  2018/2019

Mikrobiologia kliniczna     2018/2019

Mikrobiologia przemysłowa 2018/2019

Mikrobiologia środowiskowa  2018/2019

Mikroskopowe meody wizualizacji procesów  2018/2019

Ocena sanitarna materiałów i ich zabezpieczenie   2018/2019

Organizmy transgeniczne  2018/2019

Podstawy mykologii środowiskowej  2018/2019  2019/2020

Redakcja pracy naukowej  2018/2019

Symbiozy roślin     2018/2019

Symbiozy roślin i mikroorganizmów  2018/2019

Techniki analizy ruchomych elementów genetycznych     2018/2019

Techniki analizy ruchomych elementów genetycznych 2018/2019

Zoo i fitogeografia  2018/2019

 

  
Top! Top!
cookies