English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Sylabusy  
 
Sylabusy

Program studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek biologia

Anatomia człowieka i zwierząt

Biochemia

Bioetyka

Biofizyka

Biologia komórki roślinnej

Biologia komórki zwierzęcej

Bioróżnorodność

Botanika-systematyka i generatywne rozmnażanie

Botanika-cytologia i anatomia roślin

Chemia analityczna

Chemia ogólna i nieorganiczna

Chemia organiczna

Cytologia i histologia zwierząt

Ekologia

Ekotoksykologia

Enzymologia

Etyka

Ewolucjonizm

Filozofia przyrody

Fitosocjologia

Fizjologia roślin I

Fizjologia roślin II

Fizjologia zwierząt I

Fizjologia zwierząt II

Fizyka

Gleboznastwo

Genetyka

Immunologia

Język obcy

Matematyka

Metodologia nauk przyrodniczych

Mikrobiologia

Ochrona przyrody

Ochrona środowiska

Ogrody botaniczne i zoologiczne

Podstawowe zastosowanie komputerów

Podstawy mykologii

Podstawy produkcji roślinnej, zwierzęcej i gospodarki leśnej

Podstawy wirusologii

Practicum w Kolekcji Roślin SGGW I

Practicum w Kolekcji Roślin SGGW II

Problemy i metody nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej

Proseminarium licencjackie

Propeudetyka biotechnologii

Seminarium licencjackie

Wychowanie fizyczne

Zagadnienia prawne dla biologów

Zoologia bezkręgowców

Zoologia kręgowców

Biologia, studia stacjonarne II stopnia

Mikrobiologia środowiskowa

Etologia

Symbiozy roślin

Ocena sanitarna materiałów i ich zabezpieczenie

Biologia molekularna i genetyka grzybów

Biologiczne oczyszczanie ścieków i utylizacja odpadów

Mikrobiologia przemysłowa

Techniki analizy ruchomych elementów genetycznych

 

  
Top! Top!
cookies