English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo > -- Sylabusy  
 
Sylabusy

 

Agroekologia i ochrona środowiska 2018/2019

Biochemia    2018/2019

Botanika    2018/2019

Chemia  2018/2019

Chemia rolna   2018/2019

Chów zwierząt   2018/2019

Cytologia i anatomia roślin  przedmiot realizowany do r.akad. 2017/2018

Ekonomia   2018/2019

Ekonomika i organizacja gospodarstw   2018/2019

Ergonomia i BHP   2018/2019

Finanse i bankowość   2018/2019

Fizjologia i żywienie zwierząt   2018/2019

Fizjologia roślin   2018/2019

Genetyka   2018/2019

Gleboznawstwo   2018/2019

Gospodarka przestrzenna   2018/2019

Grafika inżynierska   2018/2019

Herbologia   2018/2019

Hodowla roślin i nasiennictwo   2018/2019

Informatyka   2018/2019

Język obcy   2018/2019

Łąkarstwo   2018/2019

Matematyka i statystyka matematyczna   2018/2019

Mikrobiologia   2018/2019

Ochrona roślin   2018/2019

Ogólna uprawa roli i roślin   2018/2019

Ogrodnictwo   2018/2019

Praca projektowa   2018/2019

Praktyka zawodowa 1   2018/2019

Praktyka zawodowa 2   2018/2019

Prawo cywilne i rolne   2018/2019

Propedeutyka rolnictwa   2018/2019

Przechowywanie produktów rolnictwa   2018/2019

Przyrodnicze wykorzystanie odpadów i ścieków   2018/2019

Rachunkowość rolna   2018/2019

Rolnictwo precyzyjne   2018/2019

Seminarium dyplomowe   2018/2019

Standaryzacja płodów rolnych   2018/2019

Systematyka i generatywne rozmnażanie się roślin przedmiot realizowany do r.akad. 2017/2018

Systematyka roślin  2018/2019

Szczegółowa uprawa roślin   2018/2019

Szkolenie biblioteczne i ochrona własności intelektualnej   2018/2019

Technika rolnicza   2018/2019

Techniki negocjacji i metodyka doradztwa   2018/2019

WF   2018/2019

Woda w rolnictwie z el. Agrometeorologii   2018/2019   X.2018/19

Zarządzanie i marketing w rolnictwie   2018/2019

 

Agroekologia i ochrona środowiska 2018/2019
Biochemia    2018/2019
Chemia   2018/2019
Chemia rolna
Chów zwierząt
Cytologia i anatomia roślin
Ekonomia
Ekonomika i organizacja gospodarstw
Ergonomia i BHP
Finanse i bankowość
Fizjologia i żywienie zwierząt
Fizjologia roślin
Genetyka
Gleboznawstwo
Gospodarka przestrzenna
Grafika inżynierska
Herbologia
Hodowla roślin i nasiennictwo
Informatyka   2018/2019
Język obcy
Łąkarstwo
Matematyka i statystyka matematyczna
Mikrobiologia
Ochrona roślin
Ogólna uprawa roli i roślin
Ogrodnictwo
Praca projektowa
Praktyka zawodowa 1
Praktyka zawodowa 2
Prawo cywilne i rolne
Propedeutyka rolnictwa
Przechowywanie produktów rolnictwa
Przyrodnicze wykorzystanie odpadów i ścieków
Rachunkowość rolna
Rolnictwo precyzyjne
Seminarium dyplomowe
Standaryzacja płodów rolnych
Systematyka i generatywne rozmnażanie się roślin
Szczegółowa uprawa roślin
Szkolenie biblioteczne i ochrona własności intelektualnej
Technika rolnicza
Techniki negocjacji i metodyka doradztwa
WF
Woda w rolnictwie z el. Agrometeorologii
Zarządzanie i marketing w rolnictwie

 

Administracja i bezpieczeństwo serwera

Agrofizyka

Aktywne witryny  internetowe

Biologia plonowania i postęp biologiczny 2018/2019

Doświadczalnictwo rolnicze

Kierowanie przedsiębiorstwem i marketing strategiczny

Metody wizualizacji danych eksperymentalnych

Modelowanie w rolnictwie   2018/2019

Plan produkcji roślinnej w gospodarstwie

Podstawy geoinformatyki 2018/2019

Prawo gospodarcze i programy unijne

Prawo w ochronie środowiska  2018/2019

Rolnictwo na świecie 2018/2019

SQL serwer

Systemy informtyczne w zarządzaniu

Wdrażanie rolnictwa precyzyjnego   2018/2019

Wspólna polityka rolna UE 2018/2019

Wybrane zagadnienia z produkcji roślinnej   2018/2019

 

 

FAKULTETY

Integracja europejska
Komunikacja społeczna 2018/2019
Kultura w kontaktach zawodowych
Socjologia   2018/2019

Współczesne aspekty żywienia roślin 2018/2019

GMO - uzyskiwanie ekonomiczne i społeczne skutki 2018/2019

Ekonomia ochrony środowiska 2018/2019

Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa 2018/2019

Zarządzanie produkcją i zasobamiludzkimi 2018/2019

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 2018/2019

Ekologiczna produkcja roślin 2018/2019

Propedeutyka rolnictwa ekologicznego 2018/2019

 

 

studia niestacjonarne

Genetyka 2018/2019

Hodowla roślin i nasiennictwo 2018/2019

Modelowanie w rolnictwie

Szkolenie biblioteczne i ochrona własności intelektualnej 2018/2019

Zarządzanie i marketing

Woda w rolnictwie z elementami agrometorologii 2018/2019 
Top! Top!
cookies