English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Plany  
 
Plany

BIOLOGIA - studia stacjonarne

semestr letni 2018/2019


 STUDIA I STOPNIA

I rok - studia I stopnia

Decyzją Prodziekana ds dydaktyki zamknięto na 2 semestrze  jedną  grupę ćwiczeniową (wg planu 7 grupa)

UWAGA I rok: zmiana w planie, wtorek: zamiana godzin wykładów, botanika godz. 11.00-13.00, zoologia godz. 13.00-15.00

UWAGA I rok: zmiana w planie, przedmiot Zoologia, zajęcia grupy 3 i 4 przeniesione z piątku na środę na godz. 16.00-19.00

II rok - studia I stopnia

III rok - studia I stopnia


STUDIA II STOPNIA

I rok - studia II stopnia ostatnia aktualizacja 18.02.2019

Decyzją Prodziekana ds dydaktyki zamknięto jedną grupę ćwiczeniową na specjalizacji Biologia eksperymentalna (wg planu 1 grupa). Plan funkcjonuje wg grafiku dla 2 grupy

UWAGA 1 rok mgr, specjalizacja BM: środowe zajęcia w godz. 11.00-16.00, będa realizowane w nastepującej kolejności:

1. Biologia molekularna grzybów
2. Problemy i metody nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej
3. Genetyka molekularna i biotechnologia bakterii

II rok - studia II stopnia ostatnia aktualizacjia 19.02.2019

Plan zajęć fakultatywnych, I i II stopień

  
Top! Top!
cookies