English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Plany  
 
Plany

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Wydziału Rolnictwa i Biologii odbędzie się 3 października, godz. 9.00, Aula Kryształowa

(w tym dniu studenci I roku, I stopnia  zwolnieni są z zajęć i zobowiązani do uczestnictwa w uroczystości)

BIOLOGIA - studia stacjonarne

semestr zimowy 2019/2020


 STUDIA I STOPNIA

I rok - studia I stopnia

Uwaga: ćwiczenia audytoryjne z chemii analitycznej rozpoczną się 13 listopada, a ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej 25 listopada

Uwaga: ćwiczenia z zoologii bezkręgowców rozpoczynaja się od 7.10

 

W I -szym tygodniu zajęć wybierają Państwo fakultet humanistyczny:

Etyka

Filozofia przyrody

 Proszę o zapoznanie się z sylabusami. Na pierwsze zajęcia stawiają sie Państwo na faklutet, który Państwo wybrali, a potwierdzenie wyboru dokonają w ehms po 7-ym października.

II rok - studia I stopnia

III rok - studia I stopnia


STUDIA II STOPNIA

I rok - studia II stopnia

II rok - studia II stopnia


  
Top! Top!
cookies