English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Plany  
 
Plany

3 października dziekanat NIECZYNNY

Plan zajęć - semestr letni 2018/2019- proszę monitorować informacje na stronie, gdyż mogą się pojawić zmiany w planach!

BIOLOGIA - studia stacjonarne

STUDIA I STOPNIA

I rok - studia I stopnia ostatnia aktualizacja 13.09.2018

UWAGA I rok CHEMIA:  - ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i nieorganicznej rozpoczynają się 1.10.18r. w poniedziałek zgodnie z planem. Studenci powinni posiadać fartuchy ochronne (białe lub w innym kolorze)!oraz zeszyt do robienia notatek.  - ćwiczenia audytoryjne z chemii ogólnej i nieorganicznej rozpoczną się dla wszystkich grup  w drugim tygodniu zajęć, tzn. 9 i 10.10.18r. (wtorek i środa). MATEMATYKA(zmiana sali):wtorek 9-11 zmiana sali na 3/6 - czwartek  w godz. 8-10 i 10-12 dla grupy 5 i 6 oraz 1 i 2 w sali 1076 bud.23 dla grupy  7 i 8 oraz 3 i 4 w sali 1135 bud.23  UWAGA I rok ZOOLOGIA: - ćwiczenia laboratoryjne rozpoczynają sie od 8 października (pierwszy wykład bez zmian w Iszym tygodniu zajęć)UWAGA gr 9 i 10 zajęcia z matematyki przeniesione na wtorek godz.12.-14.00, s.3/6

Uwaga Studenci I roku:

Podział na grupy jest dostępny po zalogowaniu się do ehms. Oznaczenia przypisanych grup: go -grupa oceny końcowej, gw- grupa wykładowa, gl-grupa laboratoryjna. Plan odnosi się do grupy laboratoryjnej.

Zgodnie z Regulaminem studiów każdy student I roku w ciągu 7 dni od rozpoczęcia sie zajęć jest zobowiązany zgłosić się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ślubowania oraz odebrania legitymacji. Osoby które nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego przy rekrutacji, również w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć zobowiązane sa dostarczyć ten dokument do dziekanatu. Zgłaszając sie do dziekanatu należy mieć przy sobie dokument powtwierdzający tożsamość, potwierdzenie odbioru otrzymania decyzji, które otrzymali Państwo pocztą wraz z decyzją o przyjęciu na studia oraz zaświadczenie lekarskie. Niezgłoszenie sie do dziekanatu oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 Link do szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego https://szkolenia.sggw.pl/ - Szkolenie z zakresu BHP należy odbyć w terminie 10-22 września 2018 r. Przysposobienie biblioteczne należy odbyć w terminie 15 września 2018 r. 31.10.2018 r.

II rok - studia I stopnia

Uwaga: decyzją Prodziekana ds dydaktyki na 2 roku biologii  grupa 5 i 6 (wg planu) zostały zamknięte

III rok - studia I stopnia


STUDIA II STOPNIA

I rok - studia II stopnia

Uwaga 1 rok mgr:

są dwie grupy specjalności  Biologii Eksperymentalnej, w planie i ehms ozn.1,2 i są dwie grupy specjalności Biologia Mikroorganizmów, w planie i ehms ozn. 1,2

Uwaga 1 rok mgr BE , przedmiot Kultury in vitro-zmiana w planie-

Piątek ćwiczenia z przedmiotu Kultury in vitro( część weterynaryjna) 4 tyg (9,16,23,30 listopad) b.23 piętro 2. s. 2077

 

 

II rok - studia II stopnia

Plan zajęć fakultatywnych, I i II stopień

  
Top! Top!
cookies