English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Plany  
 
Plany

STUDIA I STOPNIA


 

I rok, I semestr, rok akdemicki 2020/2021

Plan zajęć

Prosimy o monitorowanie strony intenetowej. W związku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie !

Podział na grupy będzie dostępny po zalogowaniu w ehms od 25 września (oznaczenia grup: gl-grupa laboratoryjna, gw-grupa wykładowa, gc-grupa ćwiczeniowa)

1 października 2020 r. - pierwsze zajęcia wg planu

2 października 2020 r. - dzień dziekański, spotkania z Prodziekanami, podpisywanie dokumentow w dziekanacie i odebranie legitymacji

Do dziekanatu zgłaszamy się w maseczce z dowodem tożsamości, własnym długopisem.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy: bogumila_szymanska@sggw.edu.pl


II rok, III semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć

Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

 

III rok, V semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć

Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

 

 

STUDIA II STOPNIA


 

I rok, I semestr, semestr zimowy rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć

Prosimy o monitorowanie strony intenetowej. W związku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie !

Podział na grupy będzie dostępny po zalogowaniu w ehms od 25 września (oznaczenia grup: gl-grupa laboratoryjna, gw-grupa wykładowa, gc-grupa ćwiczeniowa)

1 października 2020 r. - pierwsze zajęcia wg planu

1-9 października 2020 r. - podpisywanie dokumentów w dziekanacie i odebranie legitymacji

Do dziekanatu zgłaszamy się w maseczce z dowodem tożsamości, własnym długopisem.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy: emilia_wronska@sggw.edu.pl

 

II rok, III semestr, semestr zimowy rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć

Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

 


Szanowni Studenci,

 

W związku z pandemią koronawirusa od 13 marca 2020 r. w SGGW prowadzone jest kształcenie zdalne. W celu poznania opinii studentek i studentów na temat kształcenia zdalnego realizowanego w naszej Uczelni Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała badanie ankietowe. Kwestionariusz badania został umieszczony na stronie internetowej:
https://forms.gle/bov37CcqzCdACpQdA

 

 

 


Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii,

Ukazało się Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród członków społeczności SGGW w Warszawie. Przewiduje ono m.in. stopniowe uruchamianie części zajęć dydaktycznych.

Większość zajęć zostanie zrealizowanych i rozliczonych całkowicie w trybie zdalnym. Pozostałe zajęcia lub ich części, które wymagają pobytu na Uczelni zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem:

I rok, zajęcia na uczelni odbywają się w terminie 23.06.-10.07.2020 r.

Plan zajęć I rok, studia stacjonarne I stopnia ostatnia aktualizcja 28.05.2020 r.

II rok, zajęcia na uczelni odbywają się w terminie 01.06.-19.06.2020 r.

Plan zajęć II rok, studia stacjonarne I stopnia

III rok, zajęcia na uczleni odbywają sie w terminie 12 czerwca 2020 r.

Plan zajęć III rok, studia stajconarne I stopnia

UWAGA: Plany mogą ulec zmianie. Proszę monitorować stronę internetową.


 STUDIA I STOPNIA

Opiekun I roku, dr Ewa Muszyńska, kontakt: ewa_muszynska@sggw.pl

I rok, I semestr 2019/2020 - studia I stopnia

Uwaga:  ćwiczenia z matematyki dla kier. Biologia będą odbywać się w innych salach, niż aktualnie zapisane w planie:

dla grup 7, 8 (poniedziałek 13-15) w sali 1/3 (w planie dotychczas zapisano salę 1/9),
dla grup 5,6 (wtorek 9-11) w sali 1/3 w bud. 37 (w planie dotychczas zapisano salę 2070 w bud. 32).

Uwaga: ćwiczenia audytoryjne z chemii analitycznej rozpoczną się 13 listopada, a ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej 25 listopada -informacja dotyczy osób powtarzających przedmiot, I rok uczęszcza na zajęcia od I-ego tygodnia semestru

Uwaga: ćwiczenia z zoologii bezkręgowców rozpoczynaja się od 7.10

Uwaga: zajęcia z technologii inforam. wtorek budynek 37(nie 36) sale KDiB

W ehms jest już możliwość zapisywania się na fakultety, wybieramy jeden fakultet spośród:

Etyka

Filozofia przyrody

 Proszę o zapoznanie się z sylabusami.

Na podstawie zapisów studentów w ehms na przedmioty humanistyczne, Pan Prodziekan podjął decyzję, że realizowane będą zajęcia z Etyki, natomiast Filozofia przyrody zostaje zamknięta w planie. Plan obowiązuje od 1 października 2019 r.

I rok, 2 semestr 2019/2020 - studia I stopnia, 5 marca 2020 r., ostatnia aktualizacja


Opiekun II roku, dr Katarzyna Ciąćka, kontakt:  katarzyna_ciacka@sggw.pl

II rok - studia I stopnia

II rok, 4 semestr - studia I stopnia


 Opiekunowie III roku, dr Mirosława Górecka, kontakt: miroslawa_gorecka1@sggw.pl

                                dr Ewa Muszyńska, kontakt: ewa_muszynska@sggw.pl

III rok - studia I stopnia

Uwaga III rok: ćwiczenia z Zagadnień prawnych odbywają się w salach

gr 1 sala 3/7A, 2 gr sala  3/23 w godz. 8-10, gr 3 sala 3/7A  i gr 4 sala 3/3A w godz. 10-12  od 6.12.

III rok, 6 semestr - studia I stopnia


STUDIA II STOPNIA

Harmonogram sesji semestru letniego 2019/20

Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii,

Ukazało się Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród członków społeczności SGGW w Warszawie. Przewiduje ono m.in. stopniowe uruchamianie części zajęć dydaktycznych.

Większość zajęć zostanie zrealizowanych i rozliczonych całkowicie w trybie zdalnym. Pozostałe zajęcia lub ich części, które wymagają pobytu na Uczelni zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem:

Plan zajęć od 1-10 czerwca 2020 r. BIOLOGIA studia stacjonarne II stopnia

I rok Mikrobiologia zajęcia stacjonarne 1-10 czerwiec
I rok Biologia eksperymentalna zajęcia zdalne do końca semestru (poza fakultetem TOwBiD)
II rok

Mikrobiologia

Biologia eksperymentalna

zajęcia zdalne do końca semestru

Semestr letni

I rok - studia II stopnia aktualizacja 09.11.2019 r. (od 13.11.2019r.  redukcja dwóch grup specjalności BM do jednej nr 2, wszyscy studenci BM będą realizować zajęcia wg planu grupy nr 2, specjalność BE bez zmian)

I rok - studia II stopnia aktualizacja 08.10.2019 r.

UWAGA I rok mgr

Podział na grupy jest dostępny w ehms

W ehms została wystawiona oferta fakultetów do wyboru, należy wybrać cztery fakultety, zostaną one ujęte w planie po zamknięciu zapisów.

Sylabusy fakultetów są dostępne w zakładce "Fakultety"

Uwaga:Metodologia badań naukowych-zmiana sali, b.37, s.2/3

II rok - studia II stopnia


 

  
Top! Top!
cookies