English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Plany  
 
Plany

STUDIA I STOPNIA

 

 ROK AKADEMICKI 2020/21


 16.04.2021 r.

Drodzy Studenci kierunku Biologia,

W związku z panująca sytuacją, związaną z dużą liczbą zakażeń, zaleceniami Rektora oraz po konsultacjach z Samorządem Studenckim, zdecydowaliśmy o przesunięcie wszystkich zajęć kontaktowych z kwietnia na maj i czerwiec. Zajęcia zdalne odbywają bez zmian.

Wszelkie modyfikacje planów zostały ustalone z koordynatorami przedmiotów, zaakceptowane przez Starostów roczników i zostaną podane na stronie wydziałowej do dnia 20 kwietnia 2021 roku.

Życzymy wszystkim Państwu zdrowia, sił, wytrwałości i liczymy na to, że już wkrótce spotkamy się na Uczelni!

Władze dziekańskie Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

 


Drodzy Studenci,

Biorąc pod uwagę prośby Państwa i koordynatorów przedmiotów oraz pojawiające się przypadki konieczności kwarantanny zarówno wśród studentów jak i prowadzących zajęcia, informuję, że:

- wszystkie zajęcia na studiach I-go stopnia na WRiB na kierunkach: Rolnictwo i Inżynieria ekologiczna od 3 listopada będą prowadzone w formie zdalnej do odwołania;

- zajęcia kontaktowe wskazane przez niektórych koordynatorów jako niezbędne do zrealizowania efektów uczenia na kierunku Biologia I-go stopnia II roku będą realizowane od 16 listopada 2020 roku zgodnie z ustalonym z Państwem i koordynatorami przedmiotów, zmodyfikowanym planem zajęć (strona wydziałowa agrobiol);

- plany i zasady prowadzenia zajęć na studiach magisterskich – kierunki: Biologia i Rolnictwo oraz Inżynieria ekologiczna (II-gi stopień) oraz dla OAFP - Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, pozostają bez zmian i są realizowane w sposób zdalny lub hybrydowy (zdalnie i stacjonarnie) zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Uczelnia stworzyła bezpieczne warunki realizacji zajęć stacjonarnych, które odbywają się w mniejszych grupach, aby zadbać o bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia.

Pamiętajcie: wchodząc do budynku, każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem z pojemników zamieszczonych przy wejściu. Każda sala po zajęciach jest wietrzona i dezynfekowana.

Ważne:

· W zajęciach kontaktowych może uczestniczyć tylko osoba zdrowa i nie przebywająca w kwarantannie.

· Każdy student powinien mieć własną maseczkę, fartuch i przestrzegać dystansu społecznego.

· Prosimy mieć ze sobą własne jedzenie (kanapki, sałatki, owoce, napoje).

· Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia.

· Na zajęcia student wnosi własny zeszyt i długopis.

Sytuacja jest dynamiczna i może w każdej chwili ulec zmianie. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej wydziału i bieżące informowanie Prodziekanów o pojawiających się problemach.

Dziękujemy za dobrą współpracę i wsparcie. Życzymy wytrwałości i zdrowia.

Dziekan i Prodziekani WRiB


29.10.2020 r.

 Na Wydziale Rolnictwa i Biologii od 1 października 2020 r. - ćwiczenia laboratoryjne są realizowane w systemie hybrydowym zgodnie z wytycznymi podanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, zatem plany zajęć pozostają nadal bez zmian. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym muszą być dostosowane do wymagań strefy czerwonej.

 


Szanowni Studenci,

 

W związku z pandemią koronawirusa od 13 marca 2020 r. w SGGW prowadzone jest kształcenie zdalne. W celu poznania opinii studentek i studentów na temat kształcenia zdalnego realizowanego w naszej Uczelni Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała badanie ankietowe. Kwestionariusz badania został umieszczony na stronie internetowej:
https://forms.gle/bov37CcqzCdACpQdA

 

UWAGA: Wszystkie zajęcia stacjonarne zaplanowane od 12.04.2021 r.,  na kierunku Biologia, studia stacjonarne I stopnia zgodnie z komunikatem Rektora https://www.sggw.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-organizacji-zajec-dydaktycznych-od-1 zostają zawieszone.

Terminarz zajęć zostanie podany do wiadomości Studentów niezwłocznie po umożliwieniu przez Uczelnię realizacji zajęć w formie stacjonarnej.


Plany semestr letni 2020/21 STUDIA I STOPNIA


 

I rok, II semestr, rok akademicki 2020/2021

Opiekun roku:  dr Agnieszka Grabowska mail: agnieszka_grabowska@sggw.edu.pl

Plan zajęć, semestr letni  aktualizacja 19.04.2021

Chemia, grafik

Mikrobiologia, grafik

Prosimy o monitorowanie strony intenetowej. W związku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie !


II rok, IV semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć, semestr letni ostatnia aktualizacja 19.04.2021 r.

Biologia molekularna, grafik

Uwaga: Biorożnorodność, część roślinna,  zmiana w planie:

Gr. 1 - 31 maja, godz. 9.15-15.00
Gr. 2 - 24 maja, godz. 10.15-16.00
Gr.3 - 10 maja, godz. 8.15-14.00
Gr. 4 - 17 maja, godz. 8.15-14.00

Prosimy o monitorowanie strony intenetowej. W związku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie !


 III rok, VI semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć, semestr letni ostatnia aktualizacja 26.02.2021 r.

Uwaga: Biorożnorodność, część roślinna,  zmiana w planie:

Gr. 1 - 20 maja, godz. 8.15-14.00
Gr. 2 - 19 maja, godz. 11.15-17.00
Gr. 3 - 14 maja, godz. 11.15-17.00
Gr. 4 - 27 maja, godz. 8.15-14.00

Prosimy o monitorowanie strony intenetowej. W związku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie ! STUDIA II STOPNIA


 

I rok, 2 semestr, semestr letni rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć  ZMIANA PLANU ZAJĘĆ W tygodniu 12-25 kwietnia zajęcia odbędą się tylko w formie zdalnej.

II rok, 4 semestr, semestr letni rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć Zmiana planu Seminarium stacjonarne Mikrobiologia

 


 

 Plany semestr zimowy 2020/21

I rok, I semestr, rok akdemicki 2020/2021

Plan zajęć  ostatnia aktualizacja 29.10.2020

Prosimy o monitorowanie strony intenetowej. W związku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie !

 

UWAGA: Ochrona własności intelektualnej, od 19.11. do 17.12.2020 r. (MS Teams)

czwartek 8.30-11.00 (z  15 minutową przerwą)

UWAGA: I rok - wszystkie zajęcia zdalne do odwołania

UWAGA: zajęcia stacjonarne z chemii odbędą się w terminach: 18 i 25 stycznia 2021 r.

21.10.-4.11.2020 w serwisie https://szkolenia.sggw.pl/  ustawione zostało szkolenie BHP dla Wydziału Rolnictwa i Biologii

14.10.-30.11.2020        Szkolenie biblioteczne

 

Aby zrealizować szkolenia  należy:

• wejść na stronę https://szkolenia.sggw.pl/

• wybrać w prawym górnym rogu (Zaloguj się)

• w panelu logowania wybrać „Zaloguj się używając swojego konta CAS” (szary guzik z ikoną Windows – logowanie za pomocą usługi Office 365)

• w menu pionowym po lewej stronie wybrać „Strona główna”

• wyszukać Wydział …………..

• wybrać kierunek i formę studiów (1S/2S = 1st./2st. stacjonarne albo 1Z/2Z= 1st./2st. niestacjonarne), rocznik (2020) i semestr (Z-zimowy), szkolenie (BHP)

• zapoznać się z informacjami i rozpocząć realizację kursu zwracając uwagę na elementy menu po lewej stronie (moduły).

Uwaga: do realizacji skzolenia jest niezbędna aktywacja FLASH

Opiekun roku:  dr Agnieszka Grabowska mail: agnieszka_grabowska@sggw.edu.pl 

 


II rok, III semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć ostatnia aktualizacja 25.09.2020

Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

Informacje o zapisach na zajęcia z języka obcego strona SPNJO http://jezyki.sggw.pl/

Informacje o zapisach na zajęcia z wychowania fizycznego strona SWFiS  http://swfs.sggw.pl/

UWAGA: Zajęcia stacjonarne od 15 listopada


III rok, V semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć ostatnia aktualizacja 25.09.2020 r.

Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

UWAGA: Wykłady z Ochorny przyrody od 16 listopada

UWAGA: zajęcia z seminarium (Katedra Biochemii) będą odbywać się w sali 3/18

UWAGA: 3 rok - wszystkie zajęcia zdalne do odwołania

  STUDIA II STOPNIA


 

I rok, 1 semestr, semestr zimowy rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć aktualizacja 01.10.2020

Prosimy o monitorowanie strony intenetowej. W związku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie !

Podział na grupy będzie dostępny po zalogowaniu w ehms od 29 września (oznaczenia grup: gl-grupa laboratoryjna, gw-grupa wykładowa, gc-grupa ćwiczeniowa)

Grupy w planie: grupa 1BM (mikrobiologia) 2EB (biologia eksperymentalna) - grupy 16 osobowe będą podzielone na 1/2 grupy o miejszej liczebności ze względu na wymogi GIS

grupa 1a - osoby z nazwiskiem rozpoczynającym się od litery D-Ł i grupa 1b - osoby z nazwiskiem rozpoczynającym się od litery R-Z)

grupa 2a - osoby z nazwiskiem rozpoczynającym się od litery B-K i grupa 2b - osoby z nazwiskiem rozpoczynającym się od litery M-W)

1 października 2020 r. - pierwsze zajęcia wg planu

najlepiej 5 -7 października 2020 r. - podpisywanie dokumentów w dziekanacie i odebranie legitymacji pok. 0/10 b. 37:

Osoby z nazwiskiem rozpoczynającym się na literę      A-H (5.10.);   I-O (6.10.);   P-Z (7.10.) 

Do dziekanatu zgłaszamy się w maseczce z dowodem tożsamości, własnym długopisem.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy: emilia_wronska@sggw.edu.pl

Opiekun roku  Dr Aleksandra Chojnacka

Informacje o zapisach na zajęcia z języka obcego strona SPNJO http://jezyki.sggw.pl/

 

Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

 

 

 ROK AKADEMICKI 2019/20


Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii,

Ukazało się Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród członków społeczności SGGW w Warszawie. Przewiduje ono m.in. stopniowe uruchamianie części zajęć dydaktycznych.

Większość zajęć zostanie zrealizowanych i rozliczonych całkowicie w trybie zdalnym. Pozostałe zajęcia lub ich części, które wymagają pobytu na Uczelni zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem:

I rok, zajęcia na uczelni odbywają się w terminie 23.06.-10.07.2020 r.

Plan zajęć I rok, studia stacjonarne I stopnia ostatnia aktualizcja 28.05.2020 r.

II rok, zajęcia na uczelni odbywają się w terminie 01.06.-19.06.2020 r.

Plan zajęć II rok, studia stacjonarne I stopnia

III rok, zajęcia na uczleni odbywają sie w terminie 12 czerwca 2020 r.

Plan zajęć III rok, studia stajconarne I stopnia

UWAGA: Plany mogą ulec zmianie. Proszę monitorować stronę internetową.


 STUDIA I STOPNIA

Opiekun I roku, dr Ewa Muszyńska, kontakt: ewa_muszynska@sggw.pl

I rok, I semestr 2019/2020 - studia I stopnia

Uwaga:  ćwiczenia z matematyki dla kier. Biologia będą odbywać się w innych salach, niż aktualnie zapisane w planie:

dla grup 7, 8 (poniedziałek 13-15) w sali 1/3 (w planie dotychczas zapisano salę 1/9),
dla grup 5,6 (wtorek 9-11) w sali 1/3 w bud. 37 (w planie dotychczas zapisano salę 2070 w bud. 32).

Uwaga: ćwiczenia audytoryjne z chemii analitycznej rozpoczną się 13 listopada, a ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej 25 listopada -informacja dotyczy osób powtarzających przedmiot, I rok uczęszcza na zajęcia od I-ego tygodnia semestru

Uwaga: ćwiczenia z zoologii bezkręgowców rozpoczynaja się od 7.10

Uwaga: zajęcia z technologii inforam. wtorek budynek 37(nie 36) sale KDiB

W ehms jest już możliwość zapisywania się na fakultety, wybieramy jeden fakultet spośród:

Etyka

Filozofia przyrody

 Proszę o zapoznanie się z sylabusami.

Na podstawie zapisów studentów w ehms na przedmioty humanistyczne, Pan Prodziekan podjął decyzję, że realizowane będą zajęcia z Etyki, natomiast Filozofia przyrody zostaje zamknięta w planie. Plan obowiązuje od 1 października 2019 r.

I rok, 2 semestr 2019/2020 - studia I stopnia, 5 marca 2020 r., ostatnia aktualizacja


Opiekun II roku, dr Katarzyna Ciąćka, kontakt:  katarzyna_ciacka@sggw.pl

II rok - studia I stopnia

II rok, 4 semestr - studia I stopnia


 Opiekunowie III roku, dr Mirosława Górecka, kontakt: miroslawa_gorecka1@sggw.pl

                                dr Ewa Muszyńska, kontakt: ewa_muszynska@sggw.pl

III rok - studia I stopnia

Uwaga III rok: ćwiczenia z Zagadnień prawnych odbywają się w salach

gr 1 sala 3/7A, 2 gr sala  3/23 w godz. 8-10, gr 3 sala 3/7A  i gr 4 sala 3/3A w godz. 10-12  od 6.12.

III rok, 6 semestr - studia I stopnia


STUDIA II STOPNIA

Harmonogram sesji semestru letniego 2019/20

Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii,

Ukazało się Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród członków społeczności SGGW w Warszawie. Przewiduje ono m.in. stopniowe uruchamianie części zajęć dydaktycznych.

Większość zajęć zostanie zrealizowanych i rozliczonych całkowicie w trybie zdalnym. Pozostałe zajęcia lub ich części, które wymagają pobytu na Uczelni zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem:

Plan zajęć od 1-10 czerwca 2020 r. BIOLOGIA studia stacjonarne II stopnia

I rok Mikrobiologia zajęcia stacjonarne 1-10 czerwiec
I rok Biologia eksperymentalna zajęcia zdalne do końca semestru (poza fakultetem TOwBiD)
II rok

Mikrobiologia

Biologia eksperymentalna

zajęcia zdalne do końca semestru

Semestr letni

I rok - studia II stopnia aktualizacja 09.11.2019 r. (od 13.11.2019r.  redukcja dwóch grup specjalności BM do jednej nr 2, wszyscy studenci BM będą realizować zajęcia wg planu grupy nr 2, specjalność BE bez zmian)

I rok - studia II stopnia aktualizacja 08.10.2019 r.

UWAGA I rok mgr

Podział na grupy jest dostępny w ehms

W ehms została wystawiona oferta fakultetów do wyboru, należy wybrać cztery fakultety, zostaną one ujęte w planie po zamknięciu zapisów.

Sylabusy fakultetów są dostępne w zakładce "Fakultety"

Uwaga:Metodologia badań naukowych-zmiana sali, b.37, s.2/3

II rok - studia II stopnia


 

  
Top! Top!
cookies