English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia > -- Plany  
 
Plany

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Wydziału Rolnictwa i Biologii odbędzie się 3 października, godz. 9.00, Aula Kryształowa

(w tym dniu studenci I roku, I stopnia  zwolnieni są z zajęć i zobowiązani do uczestnictwa w uroczystości)

BIOLOGIA - studia stacjonarne

semestr zimowy 2019/2020


 STUDIA I STOPNIA

I rok - studia I stopnia

Uwaga:  ćwiczenia z matematyki dla kier. Biologia będą odbywać się w innych salach, niż aktualnie zapisane w planie:

dla grup 7, 8 (poniedziałek 13-15) w sali 1/3 (w planie dotychczas zapisano salę 1/9),
dla grup 5,6 (wtorek 9-11) w sali 1/3 w bud. 37 (w planie dotychczas zapisano salę 2070 w bud. 32).

Uwaga: ćwiczenia audytoryjne z chemii analitycznej rozpoczną się 13 listopada, a ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej 25 listopada -informacja dotyczy osób powtarzających przedmiot, I rok uczęszcza na zajęcia od I-ego tygodnia semestru

Uwaga: ćwiczenia z zoologii bezkręgowców rozpoczynaja się od 7.10

 UWAGA, zajęcia z technologii inforam. wtorek budynek 37(nie 36) sale KDiB

W ehms jest już możliwość zapisywania się na fakultety, wybieramy jeden fakultet spośród:

Etyka

Filozofia przyrody

 Proszę o zapoznanie się z sylabusami.

Na podstawie zapisów studentów w ehms na przedmioty humanistyczne, Pan Prodziekan podjął decyzję, że realizowane będą zajęcia z Etyki, natomiast Filozofia przyrody zostaje zamknięta w planie. Plan obowiązuje od 1 października 2019 r.

II rok - studia I stopnia

III rok - studia I stopnia

Uwaga III rok: ćwiczenia z Zagadnień prawnych odbywają się w salach

gr 1 sala 3/7A, 2 gr sala  3/23 w godz. 8-10, gr 3 sala 3/7A  i gr 4 sala 3/3A w godz. 10-12  od 6.12.


STUDIA II STOPNIA

I rok - studia II stopnia aktualizacja 09.11.2019 r. (od 13.11.2019r.  redukcja dwóch grup specjalności BM do jednej nr 2, wszyscy studenci BM będą realizować zajęcia wg planu grupy nr 2, specjalność BE bez zmian)

I rok - studia II stopnia aktualizacja 08.10.2019 r.

UWAGA I rok mgr

Podział na grupy jest dostępny w ehms

W ehms została wystawiona oferta fakultetów do wyboru, należy wybrać cztery fakultety, zostaną one ujęte w planie po zamknięciu zapisów.

Sylabusy fakultetów są dostępne w zakładce "Fakultety"

Uwaga:Metodologia badań naukowych-zmiana sali, b.37, s.2/3

II rok - studia II stopnia


  
Top! Top!
cookies