English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia  
 
Kierunek Biologia

 

 

 

 


 Komunikaty dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii

Drodzy Studenci,

Biorąc pod uwagę prośby Państwa i koordynatorów przedmiotów oraz pojawiające się przypadki konieczności kwarantanny zarówno wśród studentów jak i prowadzących zajęcia, informuję, że:

- wszystkie zajęcia na studiach I-go stopnia na WRiB na kierunkach: Rolnictwo i Inżynieria ekologiczna od 3 listopada będą prowadzone w formie zdalnej do odwołania;

- zajęcia kontaktowe wskazane przez niektórych koordynatorów jako niezbędne do zrealizowania efektów uczenia na kierunku Biologia I-go stopnia będą realizowane od 16 listopada 2020 roku zgodnie z ustalonym z Państwem i koordynatorami przedmiotów, zmodyfikowanym planem zajęć (strona wydziałowa agrobiol);

- plany i zasady prowadzenia zajęć na studiach magisterskich – kierunki: Biologia i Rolnictwo oraz Inżynieria ekologiczna (II-gi stopień) oraz dla OAFP - Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, pozostają bez zmian i są realizowane w sposób zdalny lub hybrydowy (zdalnie i stacjonarnie) zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Uczelnia stworzyła bezpieczne warunki realizacji zajęć stacjonarnych, które odbywają się w mniejszych grupach, aby zadbać o bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia.

Pamiętajcie: wchodząc do budynku, każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem z pojemników zamieszczonych przy wejściu. Każda sala po zajęciach jest wietrzona i dezynfekowana.

Ważne:

· W zajęciach kontaktowych może uczestniczyć tylko osoba zdrowa i nie przebywająca w kwarantannie.

· Każdy student powinien mieć własną maseczkę, fartuch i przestrzegać dystansu społecznego.

· Prosimy mieć ze sobą własne jedzenie (kanapki, sałatki, owoce, napoje).

· Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia.

· Na zajęcia student wnosi własny zeszyt i długopis.

Sytuacja jest dynamiczna i może w każdej chwili ulec zmianie. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej wydziału i bieżące informowanie Prodziekanów o pojawiających się problemach.

Dziękujemy za dobrą współpracę i wsparcie. Życzymy wytrwałości i zdrowia.

Dziekan i Prodziekani WRiB


 

 

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii

W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 lub nałożenia kwarantanny, proszę wypełnić poniższy formularz.

Formularz zgłoszeniowy osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 lub przebywających na kwarantannie

Dane zawarte w formularzu są gromadzone i przetwarzane z zachowaniem poufności, zgodnie z obowiązującym prawem RODO.

Aby wypełnić formularz należy się zalogować (tak jak do MS Tems) podając adres e-mail: s numer albumu@sggw.edu.pl (przykład: s123456@sggw.edu.pl) oraz ustawione hasło.

 


 

Komunikat z dn. 30.10.2020 - Dla studentów obcokrajowców - rozwiń aby zobaczyć

 

Dear International Students,

Let me comment the last incidents on the campus. I know that most of you respect all restrictions imposed to control the spread of SARS-CoV-2 among the academic community of SGGW. Once again, thank you very much for your collaboration.

Unfortunately, today (Thursday, Oct 29th) incidents evidenced that despite the requests we repeat all the time, there are still some students who disrespect basic guidelines concerning the COVID-19 pandemic.

In addition to mouth and nose covering and hands’ disinfection everyday steps to prevent COVID-19 include physical or social distancing – one of the best tools we have to avoid being exposed to this virus and to slow its spread. Respecting these rules is mandatory to minimize the risk of becoming infected. While following them you protect yourself and other members of the SGGW community, i.e. your peers, teachers and technicians, dormitory and Dean’s offices staff, administration personnel and others.

Early in the pandemic, COVID-19 often was understood as an "older-person disease" but researchers now know that it is not an accurate portrayal. Even people who are young and do not have underlying health conditions may get very sick, and there is no way to know ahead of time how some young adults like you will respond to the infection. After a few months of the pandemic it became clear that also young people experiencing COVID-19 require hospitalization, including intensive care. Besides, young adults may also seed waves of new infections among populations more at-risk.

If you like to have a chance to continue face2face practical classes you must do everything what is possible to prevent further cases of COVID-19 among students, teachers and others.

Therefore, I would like to ask you again to respect all imposed restrictions and remind you that indoor and outdoor gatherings and events are absolutely forbidden.

Your further cooperation will be greatly appreciated.

Best regards,

 

dr hab. Marta Mendel

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

 


 

Na Wydziale Rolnictwa i Biologii od 1 października 2020 r. - ćwiczenia laboratoryjne są realizowane w systemie hybrydowym zgodnie z wytycznymi podanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, zatem plany zajęć pozostają nadal bez zmian. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym muszą być dostosowane do wymagań strefy czerwonej. 

 


 

 Szanowni Studenci

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Rolnictwa i Biologii będą prowadzone w formie hybrydowej, tzn. zarówno w postaci bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia, jak i z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość

ZAJĘCIA ZDALNE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY ZA POŚREDNICTWEM MS TEAMS, KTÓRY JEST DOSTEPNY PO ZALOGOWANIU SIĘ DO KONTA AKADEMICKIEGO. 

 

Wszyscy studenci zobowiązani są do założenia kont akademickich Office 365 za pośrednictwem strony:

https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office

W polu – adres e-mail szkoły – należy wpisać: s numer albumu@sggw.edu.pl (przykład: s123456@sggw.edu.pl)

INSTRUKCJA DO POBRANIA: SGGW_Teams_opis_uslugi

 

 


10.06.2020 r

Szanowni Studenci,

W związku z pandemią koronawirusa od 13 marca 2020 r. w SGGW prowadzone jest kształcenie zdalne. W celu poznania opinii studentek i studentów na temat kształcenia zdalnego realizowanego w naszej Uczelni Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała badanie ankietowe. Kwestionariusz badania został umieszczony na stronie internetowej:

 https://forms.gle/bov37CcqzCdACpQdA

 


 

Warszawa, dn. 22.05.2020r.

Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii,

 

 Od 25.05.2020r. większość zajęć zostanie zrealizowanych i rozliczonych całkowicie w trybie zdalnym. Pozostałe zajęcia lub ich części, które wymagają pobytu na Uczelni zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału w dniu 23.05.2020 do godz. 20.00.

 

 

 

 

 

 

Terminy realizacji zajęć:

Biologia 1 rok studiów II stopnia specjalność Mikrobiologia - 1-10.06.2020r.

Poniżej wymienione roczniki NIE WRACAJĄ na zajęcia na kampusie w czerwcu:

Biologia 1 rok studiów II stopnia specjalność Biologia eksperymentalna

Biologia 2 rok studiów II stopnia

Zgodnie  z § 4 Zarządzenia Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku, studenci, których wszystkie zajęcia zostaną zrealizowane zdalnie, są  zobowiązani do odebrania rzeczy osobistych i wykwaterowania z domów studenckich SGGW do dnia 29 maja 2020 roku.W innym wypadku, zostaną naliczone opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

W związku z powyższym, prosimy studentów  kierunków Rolnictwo II stopień 1 i 2 rok , Rolnictwo I stopnia  3 rok studiów, Biologia 2 rok studiów II stopnia o wykwaterowanie z domów studenckich SGGW do dnia 29 maja 2020 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z całym Zarządzeniem (są tam również m.in. zalecenia sanitarne i informacje o zakwaterowaniu w akademikach) oraz śledzenie strony internetowej, eHMS i poczty elektronicznej.

 

Dziekan i Prodziekani Wydziału Rolnictwa i Biologii

 


 

Warszawa, dn. 13.03.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 Drodzy Studenci kierunków studiów realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biologii,

 

Z dniem 12 marca 2020 zostały zawieszone do odwołania wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych poza zajęciami e-learningowymi.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo na stronie sggw.pl

https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-pracownikow__/zarzadzenie-ws-zapobiegania-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale podejmowane są obecnie działania ustalające sposób realizacji poszczególnych zajęć, ujętych w Państwa planach dydaktycznych. O podjętych decyzjach, dotyczących sposobu realizacji poszczególnych modułów szeroko rozumianymi metodami zdalnymi, zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową.

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii

 


DZIEKANAT

W związku z rosnącymi statystykami związanymi z pandemią od dnia 21.10.2020r. Dziekanaty WRiB obsługują studentów w formie korespondencyjnej (niekontaktowej - poczta, mail, telefon). 
W bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy załatwienie sprawy będzie wymagało wizyty w dziekanacie należy uprzednio ustalić termin drogą mailową.

 

W celu zapewnienia komunikacji studentów z dziekanatem, należy w pierwszej kolejności wykorzystywać drogę elektroniczną i kontakt telefoniczny. Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Od dnia 1 czerwca 2020r. dziekanat będzie przyjmował studentów tylko w trakcie dyżurów podanych na stronie internetowej Wydziału po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową.

Jednocześnie informuję, że dziekanat realizuje swoje zadania w pełnym zakresie.

 

Każdy student wchodząc do dziekanatu powinien przestyrzegać zasad sanitarnych:

- powinien mieć własną maseczkę

- przestrzegać dystansu społecznego

- przychodzić do biura tylko w wyznaczonych godzinach

- nie wchodzić do biura jeśli przebywa w nim już inny student

 

Przy wejściu do budynku oraz dziekanatu znajduje się płyn do dezynfekcji - dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku OBOWIĄZKOWA !!!

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

W czasie składania wniosków stypendialnych w terminie (12.10-20.10)

dziekanat dyżuruje w godzinach:

Poniedziałek: 12.00-16.00
Wtorek nieczynne
Środa: 8.00-11.30
Czwartek: 8.00-11.30
Piątek: 12.00-15.00
 

MGR BOGUMIŁA SZYMAŃSKA pokój 0/109 tel. 22 593 25 08; bogumila_szymanska@sggw.edu.pl


Godziny przyjęć:

poniedziałek 
nieczynny
wtorek
11:00 - 14:00
środa
10:00 - 13:00
czwartek
10:00 - 13:00
piątek
nieczynnyStudia stacjonarne II stopnia

MGR INŻ. EMILIA WROŃSKA pokój 0/10 tel. 22 593 25 15; emilia_wronska@sggw.pl

Adresy e-mailowe grupowe (tzw. rocznikowe):

I rok mgr       lenka.bialoskorska@gmail.com

II rok mgr       biologiasggw2016@gmail.com

 

Z powodu pandemi należy bezwzględnie przestrzegać godzin dyżurów dziekanatu

Godziny przyjęć:

poniedziałek 
nieczynny
wtorek
10:00 - 13:00
środa
10.00 - 13.00
czwartek
10:00 - 13:00
piątek
nieczynny


 

Prodziekan do spraw dydaktyki – kierunek biologia

dr Magdalena Muchorowska

Dyżur dla studentów, b.37, p.0/8

poniedziałek 11:00 - 12:00
środa 14:00 - 15:00

 

 


W czasie wakacji i dni wolnych od zajęć godziny dyżurów Prodziekanów ds. dydaktyki nie obowiązują

 

  
Top! Top!
cookies