English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia  
 
Kierunek Biologia

 

 

 


10.06.2020 r.,

Szanowni Studenci,

W związku z pandemią koronawirusa od 13 marca 2020 r. w SGGW prowadzone jest kształcenie zdalne. W celu poznania opinii studentek i studentów na temat kształcenia zdalnego realizowanego w naszej Uczelni Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała badanie ankietowe. Kwestionariusz badania został umieszczony na stronie internetowej:

 https://forms.gle/bov37CcqzCdACpQdA

 


 

Komunikat dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii

Warszawa, dn. 22.05.2020r.

Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii,

 

 Od 25.05.2020r. większość zajęć zostanie zrealizowanych i rozliczonych całkowicie w trybie zdalnym. Pozostałe zajęcia lub ich części, które wymagają pobytu na Uczelni zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału w dniu 23.05.2020 do godz. 20.00.

 

 

 

 

 

Terminy realizacji zajęć:

Biologia 1 rok studiów II stopnia specjalność Mikrobiologia - 1-10.06.2020r.

Poniżej wymienione roczniki NIE WRACAJĄ na zajęcia na kampusie w czerwcu:

Biologia 1 rok studiów II stopnia specjalność Biologia eksperymentalna

Biologia 2 rok studiów II stopnia

Zgodnie  z § 4 Zarządzenia Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku, studenci, których wszystkie zajęcia zostaną zrealizowane zdalnie, są  zobowiązani do odebrania rzeczy osobistych i wykwaterowania z domów studenckich SGGW do dnia 29 maja 2020 roku.W innym wypadku, zostaną naliczone opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

W związku z powyższym, prosimy studentów  kierunków Rolnictwo II stopień 1 i 2 rok , Rolnictwo I stopnia  3 rok studiów, Biologia 2 rok studiów II stopnia o wykwaterowanie z domów studenckich SGGW do dnia 29 maja 2020 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z całym Zarządzeniem (są tam również m.in. zalecenia sanitarne i informacje o zakwaterowaniu w akademikach) oraz śledzenie strony internetowej, eHMS i poczty elektronicznej.

 

Dziekan i Prodziekani Wydziału Rolnictwa i Biologii

 


 

Warszawa, dn. 13.03.2020r.

 

 

 

 

 

 

 Drodzy Studenci kierunków studiów realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biologii,

 

Z dniem 12 marca 2020 zostały zawieszone do odwołania wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych poza zajęciami e-learningowymi.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo na stronie sggw.pl

https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-pracownikow__/zarzadzenie-ws-zapobiegania-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale podejmowane są obecnie działania ustalające sposób realizacji poszczególnych zajęć, ujętych w Państwa planach dydaktycznych. O podjętych decyzjach, dotyczących sposobu realizacji poszczególnych modułów szeroko rozumianymi metodami zdalnymi, zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową.

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii

 


DZIEKANAT

W celu zapewnienia komunikacji studentów z dziekanatem, należy w pierwszej kolejności wykorzystywać drogę elektroniczną i kontakt telefoniczny. Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Od dnia 1 czerwca 2020r. dziekanat będzie przyjmował studentów tylko w trakcie dyżurów podanych na stronie internetowej Wydziału po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową.

Jednocześnie informuję, że dziekanat realizuje swoje zadania w pełnym zakresie.

 

Każdy student wchodząc do dziekanatu powinien przestyrzegać zasad sanitarnych:

- powinien mieć własną maseczkę

- przestrzegać dystansu społecznego

- przychodzić do biura tylko w wyznaczonych godzinach

- nie wchodzić do biura jeśli przebywa w nim już inny student

 

Przy wejściu do budynku oraz dziekanatu znajduje się płyn do dezynfekcji - dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku OBOWIĄZKOWA !!!

 

Studia stacjonarne I stopnia

UWAGA: 31.08.-01.09. 2020 r. URLOP

MGR BOGUMIŁA SZYMAŃSKA pokój 0/109 tel. 22 593 25 08; bogumila_szymanska@sggw.edu.pl


Godziny przyjęć:

poniedziałek 
nieczynny
wtorek
11:00 - 14:00
środa
10:00 - 13:00
czwartek
10:00 - 13:00
piątek
nieczynnyStudia stacjonarne II stopnia

MGR INŻ. EMILIA WROŃSKA pokój 0/10 tel. 22 593 25 15; emilia_wronska@sggw.pl

Adresy e-mailowe grupowe (tzw. rocznikowe):

I rok mgr       biologiasggw2016@gmail.com

II rok mgr      mar-tym@o2.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek 
nieczynny
wtorek
10:00 - 13:00
środa
10.00 - 13.00
czwartek
10:00 - 13:00
piątek
nieczynny


 

Prodziekan do spraw dydaktyki – kierunek biologia

dr Magdalena Muchorowska

Dyżur dla studentów, b.37, p.0/8

poniedziałek 11:00 - 12:00
środa 14:00 - 15:00

 

 


W czasie wakacji i dni wolnych od zajęć godziny dyżurów Prodziekanów ds. dydaktyki nie obowiązują

 

  
Top! Top!
cookies