English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Biologia  
 
Kierunek Biologia


 Komunikaty dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii


DZIEKANAT

W związku z rosnącymi statystykami związanymi z pandemią od dnia 22.03.2021r. Dziekanaty WRiB obsługują studentów w formie korespondencyjnej
(niekontaktowej - poczta, mail, telefon). 
W bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy załatwienie sprawy będzie wymagało wizyty w dziekanacie należy uprzednio ustalać termin drogą mailową.

W celu zapewnienia komunikacji studentów z dziekanatem, należy w pierwszej kolejności wykorzystywać drogę elektroniczną i kontakt telefoniczny. Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Dziekanat będzie przyjmował studentów tylko w trakcie dyżurów podanych na stronie internetowej Wydziału po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową.

Jednocześnie informuję, że dziekanat realizuje swoje zadania w pełnym zakresie.

Każdy student wchodząc do dziekanatu powinien przestrzegać zasad sanitarnych:

  • powinien mieć własną maseczkę
  • przestrzegać dystansu społecznego
  • przychodzić do biura tylko w wyznaczonych godzinach
  • nie wchodzić do biura jeśli przebywa w nim już inny student 

Przy wejściu do budynku oraz dziekanatu znajduje się płyn do dezynfekcji - dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku OBOWIĄZKOWA !!!


  

Top! Top!
cookies