English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Inżynieria ekologiczna  
 
Kierunek Inżynieria ekologiczna

 

 Komunikat dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

 

 

 

Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii

Od 25.05.2020r. większość zajęć zostanie zrealizowanych i rozliczonych całkowicie w trybie zdalnym. Pozostałe zajęcia lub ich części, które wymagają pobytu na Uczelni zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału

Terminy realizacji zajęć:

I rok 2 semestr zajęcia będą od 15 czerwca do 6 lipca 2020 roku

II rok IV semestr zajęcia będą tylko 15 czerwca 2020 roku

III rok 6 semestr zajęcia będą od 2 do 3 czerwca 2020 roku


I rok 1 semestr mgr od 8 do 12 czerwca 2020 roku

II rok 3 semestr od 1 do 3 czerwca 2020 roku

Zgodnie  z § 4 Zarządzenia Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku, studenci, których wszystkie zajęcia zostaną zrealizowane zdalnie, są  zobowiązani do odebrania rzeczy osobistych i wykwaterowania z domów studenckich SGGW do dnia 29 maja 2020 roku.W innym wypadku, zostaną naliczone opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z całym Zarządzeniem (są tam również m.in. zalecenia sanitarne i informacje o zakwaterowaniu w akademikach) oraz śledzenie strony internetowej, eHMS i poczty elektronicznej.

 

Dziekan i Prodziekani Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Prodziekani Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

 

Warszawa, dn. 13.03.2020r.

Komunikat dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii

Drodzy Studenci kierunków studiów realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biologii

Z dniem 12 marca 2020 zostały zawieszone do odwołania wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych poza zajęciami e-learningowymi.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo na stronie sggw.pl

https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-pracownikow__/zarzadzenie-ws-zapobiegania-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale podejmowane są obecnie działania ustalające sposób realizacji poszczególnych zajęć, ujętych w Państwa planach dydaktycznych. O podjętych decyzjach, dotyczących sposobu realizacji poszczególnych modułów szeroko rozumianymi metodami zdalnymi, zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową.

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

 


DZIEKANAT

W celu zapewnienia komunikacji studentów z dziekanatem, należy w pierwszej kolejności wykorzystywać drogę elektroniczną i kontakt telefoniczny. Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Od dnia 1 czerwca 2020r. dziekanat będzie przyjmował studentów tylko w trakcie dyżurów podanych na stronie internetowej Wydziału po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową.

Jednocześnie informuję, że dziekanat realizuje swoje zadania w pełnym zakresie.

 

Każdy student wchodząc do dziekanatu powinien przestrzegać zasad sanitarnych:

- powinien mieć własną maseczkę

- przestrzegać dystansu społecznego

- przychodzić do biura tylko w wyznaczonych godzinach

- nie wchodzić do biura jeśli przebywa w nim już inny student

 

Przy wejściu do budynku oraz dziekanatu znajduje się płyn do dezynfekcji - dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku OBOWIĄZKOWA !!!

 

Studia stacjonarne I i II stopnia     URLOP 27.07-09.08.2020


MGR INŻ. ANNA ZAWADZKA, pokój 0/110 tel. 22 593 25 13; anna_lukasiak@sggw.pl 


Adresy do starostów:

I rok      inzynieriaekologiczna2019@gmail.com

II rok     inzynieria.ekologiczna99@o2.pl

III rok     iesggw2017@wp.pl

I mgr      mgr.inzynieriaeko2020@gmail.com

II mgr     inzynieria.eco2015@gmail.com

OPIEKUNOWIE NA POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKACH

I rok inż. dr Marzena Sujkowska-Rybkowska

II rok inż. dr Edmund Kozieł

III rok dr hab. Ewa Szara, dr hab. Magdalena Szymańska

i rok mgr dr Artur Pędziwiatr

Godziny przyjęć:

wtorek
10.00-12.00
środa
09:00 - 12:00
czwartek
nieczynny
piątek
12:00 - 15:00
sobota
08:30 - 11:30

 

Prodziekan do spraw dydaktyki – kierunek inżynieria ekologiczna

dr hab. Wojciech Borucki prof. nadzw.

Dyżur dla studentów:

środa 11:00 - 12:00
czwartek 13:00 - 14:00

 

 

 


W czasie wakacji i dni wolnych od zajęć godziny dyżurów Prodziekanów ds. dydaktyki nie obowiązują

 


 
Top! Top!
cookies