English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Inżynieria ekologiczna > -- Ogłoszenia  
 
Ogłoszenia

Odbiór skierowań do lekarza od 25 lutego 2021 roku bud. 37 pok. 0/110

Zapisy na zajęcia z Języka obcego - semestr letni 2020-21


Zapisy na zajęcia z Wychowania Fizycznego - semestr letni 2020-21


Stypendium socjalne - Wnioski o pomoc materialną  2020/21 semestr letni

Termin składania wniosków w dziekanacie o pomoc materialną dla studentów studiów II stopnia rozpoczynających naukę w semestrze letnim 2020/21 wg Regulaminu świadczeń dla studentówi doktorantów SGGW w Warszawie to 10.03.2021 r.


Stypendium rektora 2020/21

Ranking do stypendium rektora dla kierunku ROLNICTWO studia II stopnia rok I semestr letni 2020/21 będzie dostepny po pierwszym pełnym tygodniu semestru, w Strefie studenta na stronie "Pomoc materialna"

 


Formularz zgłoszeniowy COVID

 

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii

W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 lub nałożenia kwarantanny, proszę wypełnić poniższy formularz.

Formularz zgłoszeniowy osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 lub przebywających na kwarantannie

Dane zawarte w formularzu są gromadzone i przetwarzane z zachowaniem poufności, zgodnie z obowiązującym prawem RODO.

Aby wypełnić formularz należy się zalogować (tak jak do MS Teams) podając adres e-mail: s numer albumu@sggw.edu.pl (przykład: s123456@sggw.edu.pl) oraz ustawione hasło.

 


Szanowi Studenci,

 • W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Rolnictwa i Biologii będą prowadzone w formie hybrydowej, tzn. zarówno w postaci bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia, jak i z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość.
 • Wszyscy studenci zobowiązani są do założenia kont akademickich Office 365 za pośrednictwem strony:

https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office

W polu – adres e-mail szkoły – należy wpisać: s numer albumu@sggw.edu.pl
(przykład: s123456@sggw.edu.pl)

 • INSTRUKCJA DO POBRANIA  w EHMS. Instrukcje oraz dodatkowe informacje dostępne są w zakładce „Ogłoszenia” systemu EHMS w poszczególnych wiadomościach. Dzięki usłudze MS Teams możliwy jest bezpośredni kontakt z Prowadzącym zajęcia, uczestnictwo w zajęciach, materiały do zajęć oraz możliwość przesyłania rozwiązanych zadań. Poprzez narzędzie można prowadzić czat, tele-, wideo- rozmowy z Prowadzącymi oraz Kolegami i Koleżankami. 
 • W przypadku problemów Pomoc Informatyczna SGGW pomaga je rozwiązać. Kontakt do Pomocy CI został podany w informacjach na EHMS.

INFORMACJE DLA NOWOPRZYJĘTYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 


SZKOLENIE BHP I BIBLIOTECZNE dla studentów I ROKU

Uprzejmie proszę studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii, rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 o realizację szkoleń BHP i bibliotecznego w terminach wskazanych powyżej.

Dla Wydziału Rolnictwa i Biologii w serwisie https://szkolenia.sggw.pl/  ustawione zostały szkolenia do zrealizowania w następujących terminach: 

 • Szkolenie BHP - 21.10.2020 - 4.11.2020

 • Szkolenie biblioteczne - 14.10.2020 - 30.11.2020 

Aby zrealizować szkolenia  należy:

 • wejść na stronę https://szkolenia.sggw.pl/
 • wybrać w prawym górnym rogu (Zaloguj się)
 • w panelu logowania wybrać „Zaloguj się używając swojego konta CAS” (szary przycisk z ikoną Windows – logowanie za pomocą usługi Office 365)
 • w menu pionowym po lewej stronie wybrać „Strona główna”
 • wyszukać Wydział Rolnictwa i Biologii
 • wybrać kierunek i formę studiów (1S/2S = 1st./2st. stacjonarne albo 1Z/2Z= 1st./2st. niestacjonarne), rocznik (2020) i semestr (Z-zimowy), szkolenie (BHP)
 • zapoznać się z informacjami i rozpocząć realizację kursu zwracając uwagę na elementy menu po lewej stronie (moduły).

Uwaga: do realizacji szkolenia jest niezbędna aktywacja FLASH


 Wnioski o pomoc materialną  2020/21

Został przygotowany nowy Regulamin świadczeń dla studentów SGGW w Warszawie, jest dostępny na stronie uczelni

Termin składania wniosków jest liczony od daty umieszczenia Regulaminu na stronie internetowej SGGW (od 09.10.2020 r.).

 


Stypendium ministra 2020/21

Link do strony gdzie znajdują się informacje dotyczące uprawnień studenta do wnioskowania o stypendium Ministra oraz sposobu wnioskowania.

https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna/stypendium-ministra_

Ministerstwo w tym roku akademickim wprowadziło nowy sposób składania wniosków.
 

Stypendium rektora 2020/21

Ranking do stypendium rektora dla kierunku INŻYNIERIA EKOLOGICZNA 2020/21

 • będzie dostepny po pierwszym pełnym tygodniu semestru, w Strefie studenta na stronie "Pomoc materialna"

 


Szanowni Studenci,

Poniżej harmonogram praktyk zawodowych na kierunku Inżynieria ekologiczna, studia stacjonarne I stopnia:

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021


 

Zapraszamy na transmisję Uczelnianej uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021, która odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 10.00 na platformie YouTube SGGW.

  
Top! Top!
cookies