English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Inżynieria ekologiczna > -- Ogłoszenia  
 
Ogłoszenia

TERMINY OBRON

9 i 22 listopad 2018 r

PODZIAŁ NA GRUPY

Podział na grupy ćwiczeniowe dostępny jest po zalogowaniu się do systemu e-hms.

I ROK

Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 3 października 2018 roku (środa) o godzinie 12.00 w Auli Kryształowej SGGW ul. Nowoursynowska 166

 

SZKOLENIE BHP dla I roku

Aby zrealizować szkolenie należy zalogować się na platformie szkoleniowej  szkolenia.sggw.pl zapoznać się z materiałami dydyaktycznymi i rozwiązać obowiązkowe testy.Należy to zrobić w terminie 10-22 września 2018 r.

 

I ROK

Zgodnie z Regulaminem studiów SGGW każdy student I roku w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć, zobowiązany jest zgłosić się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ślubowania oraz odebrania legitymacji.Osoby, który przy rekrutacji nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego, zobowiązane są dostarczyć ten dokument w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć.

Zgłaszając się do dziekantu należy mieć przy sobie podpisane potwierdzenie otrzymania decyzji o przyjęcia na studia w SGGW.

Niezgłoszenie się do dziekanatu oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 

Terminy obron

7 I 14 GRUDZIEŃ 2018 r. 
Top! Top!
cookies