English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Inżynieria ekologiczna > -- Opis kierunku  
 
Opis kierunku

Kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę i umiejętności kierunków rolnictwo i ochrona środowiska. Program studiów obejmuje m.in. przedmioty: ekotoksykologia, ochrona i monitoring środowiska, prawo w ochronie środowiska, technologie informatyczne, zarządzanie środowiskiem.
Kwalifikacja: biologia lub chemia lub matematyka

Studia inżynierskie: 3,5-letnie
Studia magisterskie: 1,5-roku

 

Programy studiów od roku akademickiego 2019/2020

 

Inżynieria ekologiczna

Studia stacjonarne Efekty uczenia się
I stopień Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
   
II stopień Efekty uczenia się
  Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
   

  
Top! Top!
cookies