English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo  
 
Kierunek Rolnictwo

 

 

 

Komunikaty dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

Warszawa, dn. 26.05.2020r.

 

 

Drodzy Studenci,

 

Zapraszamy od 1 czerwca 2020 na zajęcia laboratoryjne i terenowe do zrealizowania w bezpośrednim kontakcie na Uczelni, których realizacja umożliwi Państwu zaliczenie semestru letniego 2019/2020.

Uczelnia przygotowuje się do przyjęcia Państwa i stworzenia bezpiecznych warunków realizacji zajęć, które będą odbywać się w mniejszych grupach, aby zadbać o bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia.

Wchodząc do budynku, każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem z pojemników zamieszczonych przy wejściu. Każda sala po zajęciach będzie wietrzona i dezynfekowana.

Ważne:

·         Każdy student powinien mieć własną maseczkę i przestrzegać dystansu społecznego.

·         Prosimy mieć ze sobą własne jedzenie (kanapki, sałatki, owoce, napoje).

·         Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia.

·         Na salę, w której realizowane są zajęcia nie można wnosić torebek, plecaków, telefonów. Rzeczy te będą przechowywane w pomieszczeniu wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, zamykanym na klucz.

·         Na zajęcia student wnosi tylko własny zeszyt i długopis.

·         Szczegółowe zasady realizacji zajęć i bezpieczeństwa zostaną określone i udostępnione Państwu przez koordynatorów przedmiotów.

Zajęcia odbywać się będą wg specjalnie przygotowanego planu zajęć dostępnego w zakładce Agrobiol- strefa studenta - plany zajęć dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych.

Prosimy śledzić informacje i komunikaty na stronie, gdyż plany i decyzje mogą ulegać zmianie.

Informacje dla  studiów niestacjonarnych pojawią się w terminie późniejszym.

Na zajęcia może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych i bez podwyższonej temperatury. Nie mogą w nich uczestniczyć również osoby objęte kwarantanną lub przebywające w domu z osobą odbywającą kwarantannę.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach, z wyżej wymienionych powodów, proszone są o zgłoszenie tego faktu do właściwych Prodziekanów na adres e-mail: leszek_sieczko@sggw.edu.pl, wojciech_borucki@sggw.edu.pl

Zajęcia wykładowe, seminaria i audytoryjne nadal będą realizowane całkowicie w trybie zdalnym.

Czekamy na Państwa w murach SGGW.

 

Dziekan i Prodziekani Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

 

 

 

Warszawa, dn. 22.05.2020r.

 

Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii,  

 

 

 

 

 

 

 

Od 25.05.2020r. większość zajęć zostanie zrealizowanych i rozliczonych całkowicie w trybie zdalnym. Pozostałe zajęcia lub ich części, które wymagają pobytu na Uczelni zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału w dniu 23.05.2020 do godz. 20.00.

Terminy realizacji zajęć:

Rolnictwo I rok (semestr 2) stacjonarne 1.06-5.06.2020, dodatkowo będą też osoby z II roku, czyli tzw. "warunkowicze"

Rolnictwo II rok (semestr 4) stacjonarne 15.06 -19.06.2020 oraz 1.06-5.06.2020 - tylko wyłącznie tzw. "warunkowicze z semestru II"

 

Rolnictwo III rok (semestr 6) stacjonarne - przyjazd studentów na uczelnię dopiero we wrześniu

Poniżej wymienione roczniki NIE WRACAJĄ na zajęcia na kampusie w czerwcu:

Rolnictwo 3 rok studiów I stopnia stacjonarne

Rolnictwo 1 rok studiów II stopnia stacjonarne

Rolnictwo 2 rok studiów II stopnia stacjonarne

Zgodnie  z § 4 Zarządzenia Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku, studenci, których wszystkie zajęcia zostaną zrealizowane zdalnie, są  zobowiązani do odebrania rzeczy osobistych i wykwaterowania z domów studenckich SGGW do dnia 29 maja 2020 roku.W innym wypadku, zostaną naliczone opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

W związku z powyższym, prosimy studentów  kierunków Rolnictwo II stopień 1 i 2 rok , Rolnictwo I stopnia  3 rok studiów, Biologia 2 rok studiów II stopnia o wykwaterowanie z domów studenckich SGGW do dnia 29 maja 2020 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z całym Zarządzeniem (są tam również m.in. zalecenia sanitarne i informacje o zakwaterowaniu w akademikach) oraz śledzenie strony internetowej, eHMS i poczty elektronicznej.

 

Dziekan i Prodziekani Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALECENIA

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/koronawirus

  

 

 Warszawa, dn. 13.03.2020r.

 

Drodzy Studenci kierunków studiów realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biologii

 

Z dniem 12 marca 2020 zostały zawieszone do odwołania wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych poza zajęciami e-learningowymi.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo na stronie sggw.pl

https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-pracownikow__/zarzadzenie-ws-zapobiegania-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale podejmowane są obecnie działania ustalające sposób realizacji poszczególnych zajęć, ujętych w Państwa planach dydaktycznych. O podjętych decyzjach, dotyczących sposobu realizacji poszczególnych modułów szeroko rozumianymi metodami zdalnymi, zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową.

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

 


DZIEKANAT

W celu zapewnienia komunikacji studentów z dziekanatem, należy w pierwszej kolejności wykorzystywać drogę elektroniczną i kontakt telefoniczny. Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Od dnia 1 czerwca 2020r. dziekanat będzie przyjmował studentów tylko w trakcie dyżurów podanych na stronie internetowej Wydziału po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową.

Jednocześnie informuję, że dziekanat realizuje swoje zadania w pełnym zakresie.

 

Każdy student wchodząc do dziekanatu powinien przestrzegać zasad sanitarnych:

- powinien mieć własną maseczkę

- przestrzegać dystansu społecznego

- przychodzić do biura tylko w wyznaczonych godzinach

- nie wchodzić do biura jeśli przebywa w nim już inny student

 

Przy wejściu do budynku oraz dziekanatu znajduje się płyn do dezynfekcji - dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku OBOWIĄZKOWA !!!

 

Studia stacjonarne I i II stopnia

MGR INŻ. BEATA BOREK; pokój 0/09 tel. 22 593 25 01; beata_borek@sggw.pl URLOP 22.06.-03.07.2020r.

Adresy e-mailowe grupowe (tzw. rocznikowe):

I rok inż.      rolnictwo19st@gmail.com

II rok inż.     rolnictwo2018.2021@gmail.com

III rok inż.    rolnictwo17sggw@gmail.com

I rok mgr     rolnictwo.sggw16@gmail.com

II rok mgr    jaroslawska.hania@gmail.com

Godziny przyjęć:

poniedziałek
nieczynny
wtorek
12:00 - 15:00
środa
09:00 - 12:00
czwartek
12:00 - 15:00
piątek
nieczynny

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia 

MGR INŻ. ANNA ZAWADZKA; pokój 0/110 tel. 22 593 25 13; anna_lukasiak@sggw.pl 

Adresy do starostów:

I rok    rolnicyzaocznie@wp.pl

II rok   rolnictwosggw2018@gmail.com

III rok  kaliszewskaa@wp.pl

IV rok  ilona_buchalska@wp.pl

I mgr   mariuszzalewski80@op.pl

Godziny przyjęć:

wtorek
10:00 - 12:00
środa
09:00 - 12:00
czwartek
nieczynny
piątek
12:00 - 15:00
sobota
08:30 - 11:30

 

Prodziekan do spraw dydaktyki – kierunek rolnictwo

dr Leszek Sieczko

Dyżur dla studentów:

wtorek
13:00 - 14:00
   

 


W czasie wakacji i dni wolnych od zajęć godziny dyżurów Prodziekanów ds. dydaktyki nie obowiązują

 

OPIEKUNOWIE  ROCZNIKÓW kierunku rolnictwo

 

Opiekun roku I  - Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz

Opiekun roku II  - Dr hab. Magdalena Szymańska

Opiekun roku III - Dr Anna Rajfura

Opiekun roku IV - Dr Mirosława Górecka


  
Top! Top!
cookies