English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo  
 
Kierunek Rolnictwo

 

  


Komunikaty dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii 


 

DZIEKANAT

W związku z rosnącymi statystykami związanymi z pandemią od dnia 22.03.2021r. Dziekanaty WRiB obsługują studentów w formie korespondencyjnej
(niekontaktowej - poczta, mail, telefon). 
W bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy załatwienie sprawy będzie wymagało wizyty w dziekanacie należy uprzednio ustalać termin drogą mailową.

W celu zapewnienia komunikacji studentów z dziekanatem, należy w pierwszej kolejności wykorzystywać drogę elektroniczną i kontakt telefoniczny. Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Dziekanat będzie przyjmował studentów tylko w trakcie dyżurów podanych na stronie internetowej Wydziału po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową.

Jednocześnie informuję, że dziekanat realizuje swoje zadania w pełnym zakresie.

Każdy student wchodząc do dziekanatu powinien przestrzegać zasad sanitarnych:

 • powinien mieć własną maseczkę
 • przestrzegać dystansu społecznego
 • przychodzić do biura tylko w wyznaczonych godzinach
 • nie wchodzić do biura jeśli przebywa w nim już inny student 

Przy wejściu do budynku oraz dziekanatu znajduje się płyn do dezynfekcji - dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku OBOWIĄZKOWA !!!


 


 

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii

W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 lub nałożenia kwarantanny, proszę wypełnić poniższy formularz.

Formularz zgłoszeniowy osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 lub przebywających na kwarantannie

Dane zawarte w formularzu są gromadzone i przetwarzane z zachowaniem poufności, zgodnie z obowiązującym prawem RODO.

Aby wypełnić formularz należy się zalogować (tak jak do MS Tems) podając adres e-mail: s numer albumu@sggw.edu.pl (przykład: s123456@sggw.edu.pl) oraz ustawione hasło.

 


 
Komunikat z dn. 18.01.2021 - Organizacja sesji egzaminacyjnej semestr letni 2020/2021rozwiń aby zobaczyć
 
Komunikat z dn. 29.10.2020 - Dla studentów forma zajęć od 03.11.2020. - rozwiń aby zobaczyć
 
Drodzy Studenci,
Biorąc pod uwagę prośby Państwa i koordynatorów przedmiotów oraz pojawiające się przypadki konieczności kwarantanny zarówno wśród studentów jak i prowadzących zajęcia, informuję, że:
 • wszystkie zajęcia na studiach I-go stopnia na WRiB na kierunkach: Rolnictwo i Inżynieria ekologiczna od 3 listopada będą prowadzone w formie zdalnej do odwołania; 
 • zajęcia kontaktowe wskazane przez niektórych koordynatorów jako niezbędne do zrealizowania efektów uczenia na kierunku Biologia I-go stopnia będą realizowane od 16 listopada 2020 roku zgodnie z ustalonym z Państwem i koordynatorami przedmiotów, zmodyfikowanym planem zajęć (strona wydziałowa agrobiol);
 • plany i zasady prowadzenia zajęć na studiach magisterskich – kierunki: Biologia i Rolnictwo oraz Inżynieria ekologiczna (II-gi stopień) oraz dla OAFP - Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, pozostają bez zmian i są realizowane w sposób zdalny lub hybrydowy (zdalnie i stacjonarnie) zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Uczelnia stworzyła bezpieczne warunki realizacji zajęć stacjonarnych, które odbywają się w mniejszych grupach, aby zadbać o bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia.
Pamiętajcie: wchodząc do budynku, każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem z pojemników zamieszczonych przy wejściu. Każda sala po zajęciach jest wietrzona i dezynfekowana.
Ważne:
 • W zajęciach kontaktowych może uczestniczyć tylko osoba zdrowa i nie przebywająca w kwarantannie.
 • Każdy student powinien mieć własną maseczkę, fartuch i przestrzegać dystansu społecznego.
 • Prosimy mieć ze sobą własne jedzenie (kanapki, sałatki, owoce, napoje).
 • Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia.
 • Na zajęcia student wnosi własny zeszyt i długopis.
Sytuacja jest dynamiczna i może w każdej chwili ulec zmianie. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej wydziału i bieżące informowanie Prodziekanów o pojawiających się problemach.
Dziękujemy za dobrą współpracę i wsparcie. Życzymy wytrwałości i zdrowia.
 
Dziekan i Prodziekani WRiB
 
Komunikat z dn. 30.10.2020 - Dla studentów obcokrajowców - rozwiń aby zobaczyć

Dear International Students,

Let me comment the last incidents on the campus. I know that most of you respect all restrictions imposed to control the spread of SARS-CoV-2 among the academic community of SGGW. Once again, thank you very much for your collaboration.

Unfortunately, today (Thursday, Oct 29th) incidents evidenced that despite the requests we repeat all the time, there are still some students who disrespect basic guidelines concerning the COVID-19 pandemic.

In addition to mouth and nose covering and hands’ disinfection everyday steps to prevent COVID-19 include physical or social distancing – one of the best tools we have to avoid being exposed to this virus and to slow its spread. Respecting these rules is mandatory to minimize the risk of becoming infected. While following them you protect yourself and other members of the SGGW community, i.e. your peers, teachers and technicians, dormitory and Dean’s offices staff, administration personnel and others.

Early in the pandemic, COVID-19 often was understood as an "older-person disease" but researchers now know that it is not an accurate portrayal. Even people who are young and do not have underlying health conditions may get very sick, and there is no way to know ahead of time how some young adults like you will respond to the infection. After a few months of the pandemic it became clear that also young people experiencing COVID-19 require hospitalization, including intensive care. Besides, young adults may also seed waves of new infections among populations more at-risk.

If you like to have a chance to continue face2face practical classes you must do everything what is possible to prevent further cases of COVID-19 among students, teachers and others.

Therefore, I would like to ask you again to respect all imposed restrictions and remind you that indoor and outdoor gatherings and events are absolutely forbidden.

Your further cooperation will be greatly appreciated.

Best regards,

dr hab. Marta Mendel

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

 

Komunikat z dn. 06.10.2020 - Dla studentów z naboru uzupełniającego z dnia 6 października br. - rozwiń aby zobaczyć

Informacje organizacyjne

Dla studentów z naboru uzupełniającego z dnia 6 października br.

W trosce o najwyższy poziom nauczania, nie czekając na wdrożenie Was do wszystkich systemów informatycznych zapraszamy już dziś na zajęcia, które odbędą się już w najbliższy poniedziałek (12-10-2020 r.) od godziny 8:15. Poniedziałkowe zajęcia odbędą się na Kampusie SGGW (ulica Nowoursynowska 159) w budynku nr 37, piętro II w salach Katedry Botaniki i Katedry Biometrii. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronach wydziału w strefie dla studenta ( http://agrobiol.sggw.pl/agrobiol/pages/agrobiol/studia-i-i-ii-stopien/--kierunek-rolnictwo/---plany.php ). Dla studentów pierwszego roku został przygotowany specjalny przewodnik, z którym prosimy się zapoznać ( https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-kandydatow_/startbook-sggw ). Jednocześnie przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa epidemiologicznego (https://www.sggw.pl/aktualnosci/zalecenia-dotyczace-covid-19-dla-wszystkich-czlonkow-spolecznosc ).

Uczelnia przygotowała się do przyjęcia Państwa i stworzenia bezpiecznych warunków realizacji zajęć stacjonarnych, które będą odbywać się w mniejszych grupach, aby zadbać o bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia.

Wchodząc do budynku, każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem z pojemników zamieszczonych przy wejściu. Każda sala po zajęciach będzie wietrzona i dezynfekowana.

Ważne:

 • Każdy student powinien mieć własną maseczkę, fartuch i przestrzegać dystansu społecznego.
 • Prosimy mieć ze sobą własne jedzenie (kanapki, sałatki, owoce, napoje).
 • Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia.
 • Na zajęcia student wnosi własny zeszyt i długopis.

Szczegółowe zasady realizacji zajęć i bezpieczeństwa zostaną określone i udostępnione Państwu przez koordynatorów przedmiotów.

W poniedziałek (12-10-2020) w godzinach popołudniowych na stronach agrobiol.sggw.pl w zakładce kierunek Rolnictwo ( http://agrobiol.sggw.pl/agrobiol/pages/agrobiol/studia-i-i-ii-stopien/--kierunek-rolnictwo.php ) pojawi się kolejny komunikat ze szczegółami dotyczącymi organizacji zajęć w kolejnych dniach.

Tymczasowy przydział do grup (studentów z rekrutacji z dnia 6 października br.).

Studenci o nazwiskach rozpoczynających się na litery:

 • A do G -  grupa 1
 • H do K -  grupa 2
 • L do O -  grupa 3
 • P do S -  grupa 4
 • T do Z -  grupa 5

Komunikat z dn. 28.09.2020 - Office 365 rozwiń aby zobaczyć  

Szanowi Studenci,

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Rolnictwa i Biologii będą prowadzone w formie hybrydowej, tzn. zarówno w postaci bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia, jak i z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość.

Wszyscy studenci zobowiązani są do założenia kont akademickich Office 365

za pośrednictwem strony:

https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office

W polu – adres e-mail szkoły – należy wpisać: s numer albumu@sggw.edu.pl
(przykład: s123456@sggw.edu.pl)

INSTRUKCJA DO POBRANIA  w EHMS. Instrukcje oraz dodatkowe informacje dostępne są w zakładce „Ogłoszenia” systemu EHMS w poszczególnych wiadomościach.

Dzięki usłudze MS Teams możliwy jest bezpośredni kontakt z Prowadzącym zajęcia, uczestnictwo w zajęciach, materiały do zajęć oraz możliwość przesyłania rozwiązanych zadań. Poprzez narzędzie można prowadzić czat, tele-, wideo- rozmowy z Prowadzącymi oraz Kolegami i Koleżankami.

W przypadku problemów Pomoc Informatyczna SGGW pomaga je rozwiązać. Kontakt do Pomocy CI został podany w informacjach na EHMS.

 

INFORMACJE DLA NOWOPRZYJĘTYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

ZAJĘCIA ZDALNE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY ZA POŚREDNICTWEM MS TEAMS, KTÓRY JEST DOSTEPNY PO ZALOGOWANIU SIĘ DO KONTA AKADEMICKIEGO. 

 

 


Komunikat z dn. 26.05.2020 - Organizacja zajęć laboratoryjnych - rozwiń aby zobaczyć

Drodzy Studenci,

Zapraszamy od 1 czerwca 2020 na zajęcia laboratoryjne i terenowe do zrealizowania w bezpośrednim kontakcie na Uczelni, których realizacja umożliwi Państwu zaliczenie semestru letniego 2019/2020.

Uczelnia przygotowuje się do przyjęcia Państwa i stworzenia bezpiecznych warunków realizacji zajęć, które będą odbywać się w mniejszych grupach, aby zadbać o bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia.

Wchodząc do budynku, każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem z pojemników zamieszczonych przy wejściu. Każda sala po zajęciach będzie wietrzona i dezynfekowana.

Ważne:

·         Każdy student powinien mieć własną maseczkę i przestrzegać dystansu społecznego.

·         Prosimy mieć ze sobą własne jedzenie (kanapki, sałatki, owoce, napoje).

·         Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia.

·         Na salę, w której realizowane są zajęcia nie można wnosić torebek, plecaków, telefonów. Rzeczy te będą przechowywane w pomieszczeniu wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, zamykanym na klucz.

·         Na zajęcia student wnosi tylko własny zeszyt i długopis.

·         Szczegółowe zasady realizacji zajęć i bezpieczeństwa zostaną określone i udostępnione Państwu przez koordynatorów przedmiotów.

Zajęcia odbywać się będą wg specjalnie przygotowanego planu zajęć dostępnego w zakładce Agrobiol- strefa studenta - plany zajęć dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych.

Prosimy śledzić informacje i komunikaty na stronie, gdyż plany i decyzje mogą ulegać zmianie.

Informacje dla  studiów niestacjonarnych pojawią się w terminie późniejszym.

Na zajęcia może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych i bez podwyższonej temperatury. Nie mogą w nich uczestniczyć również osoby objęte kwarantanną lub przebywające w domu z osobą odbywającą kwarantannę.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach, z wyżej wymienionych powodów, proszone są o zgłoszenie tego faktu do właściwych Prodziekanów na adres e-mail: leszek_sieczko@sggw.edu.pl, wojciech_borucki@sggw.edu.pl

Zajęcia wykładowe, seminaria i audytoryjne nadal będą realizowane całkowicie w trybie zdalnym.

Czekamy na Państwa w murach SGGW.

 

Dziekan i Prodziekani Wydziału Rolnictwa i Biologii

 


Komunikat z dn. 22.05.2020 -  Organizacja zaliczeń - rozwiń aby zobaczyć

Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii,  

Od 25.05.2020r. większość zajęć zostanie zrealizowanych i rozliczonych całkowicie w trybie zdalnym. Pozostałe zajęcia lub ich części, które wymagają pobytu na Uczelni zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału w dniu 23.05.2020 do godz. 20.00.

Terminy realizacji zajęć:

Rolnictwo I rok (semestr 2) stacjonarne 1.06-5.06.2020, dodatkowo będą też osoby z II roku, czyli tzw. "warunkowicze"

Rolnictwo II rok (semestr 4) stacjonarne 15.06 -19.06.2020 oraz 1.06-5.06.2020 - tyl ko wyłącznie tzw. "warunkowicze z semestru II"

Rolnictwo III rok (semestr 6) stacjonarne - przyjazd studentów na uczelnię dopiero we wrześniu

 

Poniżej wymienione roczniki NIE WRACAJĄ na zajęcia na kampusie w czerwcu:

Rolnictwo 3 rok studiów I stopnia stacjonarne

Rolnictwo 1 rok studiów II stopnia stacjonarne

Rolnictwo 2 rok studiów II stopnia stacjonarne

 

Zgodnie  z § 4 Zarządzenia Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku, studenci, których wszystkie zajęcia zostaną zrealizowane zdalnie, są  zobowiązani do odebrania rzeczy osobistych i wykwaterowania z domów studenckich SGGW do dnia 29 maja 2020 roku.W innym wypadku, zostaną naliczone opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

W związku z powyższym, prosimy studentów  kierunków Rolnictwo II stopień 1 i 2 rok , Rolnictwo I stopnia  3 rok studiów, Biologia 2 rok studiów II stopnia o wykwaterowanie z domów studenckich SGGW do dnia 29 maja 2020 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z całym Zarządzeniem (są tam również m.in. zalecenia sanitarne i informacje o zakwaterowaniu w akademikach) oraz śledzenie strony internetowej, eHMS i poczty elektronicznej.

 

Dziekan i Prodziekani Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

ZALECENIA

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/koronawirus

 


Komunikat z dn. 13.03.2020 - Zawieszenie zajęć stacjonarnych - rozwiń aby zobaczyć

Drodzy Studenci kierunków studiów realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biologii 

Z dniem 12 marca 2020 zostały zawieszone do odwołania wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych poza zajęciami e-learningowymi.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo na stronie sggw.pl

https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-pracownikow__/zarzadzenie-ws-zapobiegania-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale podejmowane są obecnie działania ustalające sposób realizacji poszczególnych zajęć, ujętych w Państwa planach dydaktycznych. O podjętych decyzjach, dotyczących sposobu realizacji poszczególnych modułów szeroko rozumianymi metodami zdalnymi, zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową.

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii DZIEKANAT

Studia stacjonarne I i II stopnia

URLOP w terminie 21.08.-07.09.2021 r.

MGR INŻ. BEATA BOREK; pokój 0/09 tel. 22 593 25 01; beata_borek@sggw.edu.pl 

 Dziekanat przyjmuje studentów tylko w trakcie dyżurów podanych na stronie internetowej Wydziału po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową.

Godziny przyjęć:

poniedziałek
nieczynny
wtorek
09:00 - 12:00
środa
09:00 - 12:00
czwartek
09:00 - 12:00
piątek
nieczynny

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia 

MGR INŻ. ANNA ZAWADZKA; pokój 0/110 tel. 22 593 25 13; anna_lukasiak@sggw.edu.pl 

 URLOP do 26 lipca 2021 r.

Godziny przyjęć:

wtorek
10:00 - 12:00
środa
09:00 - 12:00
czwartek
nieczynny
piątek
12:00 - 15:00
sobota
08:30 - 11:30

 

Prodziekan do spraw dydaktyki – kierunek rolnictwo

dr inż. Leszek Sieczko

Dyżur dla studentów:

wtorek
13:00 - 14:00
   

Od 22.03.2021 r. dyżur Prodziekana tylko w formie zdalnej telefonicznej, mailowej, MS Teams.


W czasie wakacji i dni wolnych od zajęć godziny dyżurów Prodziekanów ds. dydaktyki nie obowiązują

 

OPIEKUNOWIE  ROCZNIKÓW kierunku rolnictwo

  
Top! Top!
cookies