English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo > -- Plan na rok aka. 2020/2021  
 
Plan zajęć na rok aka. 2020/2021

Na Wydziale Rolnictwa i Biologii od 1 października 2020 r. - ćwiczenia laboratoryjne są realizowane w systemie hybrydowym zgodnie z wytycznymi podanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, zatem plany zajęć pozostają nadal bez zmian. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym muszą być dostosowane do wymagań strefy czerwonej.

 


 SZKOLENIE BHP I BIBLIOTECZNE dla studentów I ROKU

Dla Wydziału Rolnictwa i Biologii w serwisie https://szkolenia.sggw.pl/  ustawione zostały szkolenia do zrealizowania w następujących terminach: 

 • Szkolenie BHP - 21.10.2020 - 4.11.2020

 • Szkolenie biblioteczne - 14.10.2020 - 30.11.2020 

Aby zrealizować szkolenia  należy:

 • wejść na stronę https://szkolenia.sggw.pl/
 • wybrać w prawym górnym rogu (Zaloguj się)
 • w panelu logowania wybrać „Zaloguj się używając swojego konta CAS” (szary guzik z ikoną Windows – logowanie za pomocą usługi Office 365)
 • w menu pionowym po lewej stronie wybrać „Strona główna”
 • wyszukać Wydział Rolnictwa i Biologii
 • wybrać kierunek i formę studiów (1S/2S = 1st./2st. stacjonarne albo 1Z/2Z= 1st./2st. niestacjonarne), rocznik (2020) i semestr (Z-zimowy), szkolenie (BHP)
 • zapoznać się z informacjami i rozpocząć realizację kursu zwracając uwagę na elementy menu po lewej stronie (moduły).

Uwaga: do realizacji szkolenia jest niezbędna aktywacja FLASH

 


STUDIA STACJONARNE


 I STOPIEŃ


Plan zajęć - semestr letni, rok akademicki 2020/2021 aktualizacja 5.03.2021

 • Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

I rok, I semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć aktualizacja 16.10.2020

 UWAGA!!!  W okresie od dnia  19 października 2020r. ćwiczenia z przedmiotu Informatyka będą realizowane w formie zdalnej.

 • Prosimy o monitorowanie strony intenetowej. W związku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie !
 • Podział na grupy będzie dostępny po zalogowaniu w ehms od 25 września (oznaczenia grup: gl-grupa laboratoryjna, gw-grupa wykładowa, gc-grupa ćwiczeniowa)
 • 1 października 2020 r. - początek zajęć !
 • W ciagu 7 dni od rozpoczęcia zajęć należy zgłosić się do dziekanatu  w celu podpisania umowy, odebrania legitymacji, dostarczenia zaświadczenia lekarskiego (lub podania o przesunięcie terminu złozenia badań lekarskich). Niezgłoszenie się oznacza rezygnację ze studiów. Do  dziekanatu zgłaszamy się w maseczce z dowodem tożsamości, własnym długopisem.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy: beata_borek@sggw.edu.pl
 • Opiekun roku:  dr Adriana Derejko mail: adriana_derejko@sggw.edu.pl

 


II rok, III semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć   aktualizacja 20.10.2020

 • Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!
 • Informacje o zapisach na zajęcia z języka obcego strona SPNJO http://jezyki.sggw.pl/
 • Informacje o zapisach na zajęcia z wychowania fizycznego strona SWFiS  http://swfs.sggw.pl/

 UWAGA!!!  W okresie od dnia  19 października 2020r. do dnia 09 listopada 2020r. ćwiczenia z przedmiotu Woda w rolnictwie z el. Agrometeorologii nie będą realizowane.

 


III rok, V semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć  aktualizacja 16.11.2020

 • Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

 


IV rok, VII semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć  aktualizacja 16.11.2020

 • Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W związku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

 


  II STOPIEŃ


Plan zajęć - semestr letni, rok akademicki 2020/2021 aktualizacja 1.03.2021

 • Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

 I rok, II semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć  aktualizacja 30.09.2020

 • Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

  


STUDIA NIESTACJONARNE


 


  I STOPIEŃ


Plany zajęć - każdy semestr ma oddzielną zakładkę. Plany mogą ulec zmianie!

Plany zajęć rolnictwo niestacjonarne 20/21 LATO.xlsx

I rok, II semestr, rok akdemicki 2020/2021


 • ZAJĘCIA ZDALNE NA PLATFORMIE MS TEAMS
 • Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!
 • Opiekun roku:  dr hab. Marcin Studnicki mail: marcin_studnicki@sggw.edu.pl 

 


II rok,IV semestr, rok akademicki 2020/2021

 

 • ZAJĘCIA ZDALNE NA PLATFORMIE MS TEAMS
 • Dla roczników, które zaczynają w tym semestrze język obcy zapisy są na stronie: jezyki.sggw.pl/zapisy-na-lektoraty2/
 • Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

 


III rok, VI semestr, rok akademicki 2020/2021


 • ZAJĘCIA ZDALNE NA PLATFORMIE MS TEAMS
 • Dla roczników, które zaczynają w tym semestrze język obcy zapisy są na stronie: jezyki.sggw.pl/zapisy-na-lektoraty2/
 • Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

 


IV rok, VIII semestr, rok akademicki 2020/2021


 • ZAJĘCIA ZDALNE NA PLATFORMIE MS TEAMS
 • Dla roczników, które zaczynają w tym semestrze język obcy zapisy są na stronie: jezyki.sggw.pl/zapisy-na-lektoraty2/
 • Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

 


 

  
Top! Top!
cookies