English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo > -- Opis kierunku  
 
Opis kierunku

Program studiów na kierunku rolnictwo poza przedmiotami przyrodniczymi takimi jak: biologia, chemia, obejmuje przedmioty związane z nowoczesnymi technologiami produkcji rolniczej, organizacją i zarządzaniem oraz przedmioty kształtujące umiejętności praktyczne związane z posługiwaniem się narzędziami informatycznymi.

Kwalifikacja: biologia lub chemia lub matematyka

Studia inżynierskie
stacjonarne: 3,5-letnie
niestacjonarne:  4-letnie

Studia magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne:  1,5-roku

Programy studiów od roku akademickiego 2019/2020

Rolnictwo

Studia stacjonarne
I stopień  Efekty uczenia się
  Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
   
II stopień Efekty uczenia się
  Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
 
Studia niestacjonarne
I stopień  Efekty uczenia się
  Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
   
II stopień Efekty uczenia się
  Koncepcja kształcenia
  Plan studiów i oferta fakultetów
  Matryca efektów uczenia się
  Zestaw opisów poszczególnych zajęć (sylabusy)
   

  
Top! Top!
cookies