English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo > -- Ogłoszenia  
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia Dziekanat

I ROK  

 Szkolenie BHP oraz przysposobienie biblioteczne

Niniejszym informuję, że został uruchomiony cykl szkoleń instruktażowych z BHP oraz przysposobienia bibliotecznego, które są obowiązkowe. Taka wiadomość została przekazana nowo przyjętym studentom przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Aby zrealizować ww. szkolenia, studenci powinni zalogować się na platformie szkoleniowej: szkolenia.sggw.pl, zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i rozwiązać obowiązkowe testy.

Szkolenie z zakresu BHP należy odbyć w terminie 10-22 września 2018 r. przysposobienie biblioteczne należy odbyć w terminie 15 września 2018 r. - 31.10.2018 r. (może być jeswzcze nie dostępne, proszę śledzić platformę)

Link do szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego https://szkolenia.sggw.pl/

 

Podział na grupy jest dostępny po zalogowaniu się do ehms. Oznaczenia przypisanych grup: go -grupa oceny końcowej, gw- grupa wykładowa, gl-grupa laboratoryjna. Plan odnosi się do grupy laboratoryjnej.

Zgodnie z Regulaminem studiów każdy student I roku w ciągu 7 dni od rozpoczęcia się zajęć jest zobowiązany zgłosić się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ślubowania oraz odebrania legitymacji. Osoby które nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego przy rekrutacji, również w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć zobowiązane są dostarczyć ten dokument do dziekanatu. Zgłaszając sie do dziekanatu należy mieć przy sobie dokument powtwierdzający tożsamość, potwierdzenie odbioru otrzymania decyzji, które otrzymali Państwo pocztą wraz z decyzją o przyjęciu na studia  oraz zaświadczenie lekarskie. Niezgłoszenie się do dziekanatu oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 

Terminy egzaminu dyplomowego

 

Najbliższy termin egzaminów dyplomowych (obron):

21, 28 stycznia 04, 05, 08, 11, 12 lutego 2019 r. ROLNICTWO STACJONARNE

 22 listopad r. ROLNICTWO NIESTACJONARNE

7 i 14 grudzień r. ROLNICTWO NIESTACJONARNE

Zapisy na egzamin dyplomowy inżynierski i magisterski (studia stacjonarne) w pok. 0/10; (studia niestacjonarne) pok. 0/110

Ostateczny termin złożenia pracy minimum 7 dni przed wybranym terminem obrony.

Do zapisania na termin egzaminu konieczny jest komplet dokumentów (opis)

Egzamin dyplomowy i obrony prac dyplomowych ( inżynierskich, magisterskich) odbywają się w sali 0/106 b. 37 w godz. 9-15.

  
Top! Top!
cookies