English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo > -- Ogłoszenia  
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia Dziekanat

 

Informacja dla studentów II stopnia I semestru!!!

Wnioski o pomoc materialną należy składać najpóźniej do dnia 18.03.2020r.

 

Ranking do stypendium rektora dla kierunku ROLNICTWO 2019/20, semestr letni

STUDIA II stopnia, rok I, sem. I

 

Wnioski o pomoc materialną należy składać najpóźniej do 16.10.2019r.

 

Rankingi do stypendium rektora dla kierunku ROLNICTWO 2019/20

 

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia I stopnia niestacjonarne.xlsx

Studia II stopnia niestacjonarne.xlsx

 

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się

3 października, godz. 9.00 w Auli Kryształowej

 

I ROK  

 Szkolenie BHP oraz przysposobienie biblioteczne

Niniejszym informuję, że został uruchomiony cykl szkoleń instruktażowych z BHP oraz przysposobienia bibliotecznego, które są obowiązkowe. Taka wiadomość została przekazana nowo przyjętym studentom przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Aby zrealizować ww. szkolenia, studenci powinni zalogować się na platformie szkoleniowej: szkolenia.sggw.pl, zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i rozwiązać obowiązkowe testy.

 

Szkolenie z zakresu BHP oraz przysposobienie biblioteczne należy odbyć w miesiącu wrześniu 2019 r.  (proszę śledzić platformę)

Link do szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego https://szkolenia.sggw.pl/

 

Podział na grupy będzie dostępny po zalogowaniu się do ehms. Oznaczenia przypisanych grup: go-grupa oceny końcowej, gw-grupa wykładowa, gl-grupa laboratoryjna, gc-grupa ćwiczeniowa. Plan odnosi się do grupy laboratoryjnej.

Zgodnie z Regulaminem studiów każdy student I roku w ciągu 7 dni od rozpoczęcia się zajęć jest zobowiązany zgłosić się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ślubowania oraz odebrania legitymacji. Osoby które nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego przy rekrutacji, również w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć zobowiązane są dostarczyć ten dokument do dziekanatu. Zgłaszając sie do dziekanatu należy mieć przy sobie dokument powtwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lekarskie. Niezgłoszenie się do dziekanatu oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów. Do podpisu i odbioru dokumentów zapraszamy do dziekanatu (pok.0/9 b. 37) w dniach 2, 4, 7, paźdiernika 2019r.

 Zajęcia rozpoczynają się dnia 01.10.2019r. (wg planu zajęć). Dnia 03.10.2019r.  zajęcia odwołane dla rok I, studenci I roku są zobowiązani przybyć na inaugurację roku w stroju galowym.

Opiekun I roku Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz Katedra Agronomii

Terminy egzaminu dyplomowego

 

Najbliższy termin egzaminów dyplomowych (obron):

Studia stacjonarne:

20 styczeń 2020

27 styczeń 2020

29 styczeń 2020

03 luty 2020

05 luty 2020

07 luty 2020

10 luty 2020

12 luty 2020

 

Zapisy na egzamin dyplomowy inżynierski i magisterski (studia stacjonarne) w pok. 0/09; (studia niestacjonarne) pok. 0/110

Ostateczny termin złożenia pracy minimum 7 dni przed wybranym terminem obrony.

Do zapisania na termin egzaminu konieczny jest komplet dokumentów (opis)

Egzamin dyplomowy i obrony prac dyplomowych ( inżynierskich, magisterskich) odbywają się w sali 0/106 b. 37 w godz. 9-14.

  
Top! Top!
cookies