English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo > -- Plany  
 
Plany

Podział na grupy jest dostępny po zalogowaniu się do ehms. Oznaczenia przypisanych grup: go -grupa oceny końcowej, gw- grupa wykładowa, gl-grupa laboratoryjna. Plan odnosi się do grupy laboratoryjnej.

Zgodnie z Regulaminem studiów każdy student I roku w ciągu 7 dni od rozpoczęcia sie zajęć jest zobowiązany zgłosić się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ślubowania oraz odebrania legitymacji. Osoby które nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego przy rekrutacji, również w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć zobowiązane sa dostarczyć ten dokument do dziekanatu. Zgłaszając sie do dziekanatu należy mieć przy sobie dokument powtwierdzający tożsamość, potwierdzenie odbioru otrzymania decyzji, które otrzymali Państwo pocztą wraz z decyzją o przyjęciu na studia oraz zaświadczenie lekarskie. Niezgłoszenie sie do dziekanatu oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 Link do szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego https://szkolenia.sggw.pl/ - Szkolenie z zakresu BHP należy odbyć w terminie 10-22 września 2018 r. Przysposobienie biblioteczne należy odbyć w terminie 15 września 2018 r. 31.10.2018 r. (może być jescze niedostępne, proszę śledzić na platformie)

 

ROLNICTWO - studia stacjonarne

Plan zajęć - studia I stopnia 18-19 LATO

Plan zajęć - studia I stopien 18-19.xlsx

Genetyka (kierunek rolnictwo) w godz. 10-12 środy zostaje przeniesiona do auli I bud. 37

II rok - Wykład z Fizjologii roślin zaczyna się od 08.10.2018r.

IV rok - Wykład ze Standaryzacji płodów rolnych zaczyna się od 2 tygodnia semstru

 

Plan zajęć - studia II stopnia 18-19 LATO

Plan zajęć - studia II stopien 18-19.xlsx

Fakultety  III, IV, I mgr - Niechemiczne metody zwalczania chorób (E. Paduch-Cichal pon. 16-18 s. 2/3 b. 37) zaczyna się od 08.10.2018r.

 

ROLNICTWO - studia niestacjonarne

Rolnictwo_niestacjonarne I st.xlsx


Rolnictwo_niestacjonarneII st.xlsx

  
Top! Top!
cookies