English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo > -- Plany  
 
Plany

STUDIA I STOPNIA


 

I rok, I semestr, rok akdemicki 2020/2021

Plan zajęć

Prosimy o monitorowanie strony intenetowej. W związku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie !

Podział na grupy będzie dostępny po zalogowaniu w ehms od 25 września (oznaczenia grup: gl-grupa laboratoryjna, gw-grupa wykładowa, gc-grupa ćwiczeniowa)

1 października 2020 r. - pierwsze zajęcia wg planu

2 października 2020 r. - dzień dziekański, spotkania z Prodziekanami, podpisywanie dokumentow w dziekanacie i odebranie legitymacji

Do dziekanatu zgłaszamy się w maseczce z dowodem tożsamości, własnym długopisem.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy: beata_borek@sggw.edu.pl


II rok, III semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć

Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

 

III rok, V semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć

Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

 

IV rok, VII semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć

Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!

 

STUDIA II STOPNIA


 

I rok, II semestr, rok akademicki 2020/2021

Plan zajęć

Prosimy o monitorowanie strony internetowej. W zwiazku z dynamiczną sytuacją - plany mogą ulec zmianie!


 


Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii,

Ukazało się Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród członków społeczności SGGW w Warszawie. Przewiduje ono m.in. stopniowe uruchamianie części zajęć dydaktycznych.


 

 

 

 

 


 

I ROK  

 Szkolenie BHP oraz przysposobienie biblioteczne

Niniejszym informuję, że został uruchomiony cykl szkoleń instruktażowych z BHP oraz przysposobienia bibliotecznego, które są obowiązkowe. Taka wiadomość została przekazana nowo przyjętym studentom przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Aby zrealizować ww. szkolenia, studenci powinni zalogować się na platformie szkoleniowej: szkolenia.sggw.pl, zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i rozwiązać obowiązkowe testy.

 

Szkolenie z zakresu BHP oraz przysposobienie biblioteczne należy odbyć w miesiącu wrześniu 2019 r.  (proszę śledzić platformę)

Link do szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego https://szkolenia.sggw.pl/

 

Podział na grupy będzie dostępny po zalogowaniu się do ehms. Oznaczenia przypisanych grup: go-grupa oceny końcowej, gw-grupa wykładowa, gl-grupa laboratoryjna, gc-grupa ćwiczeniowa. Plan odnosi się do grupy laboratoryjnej.

Zgodnie z Regulaminem studiów każdy student I roku w ciągu 7 dni od rozpoczęcia się zajęć jest zobowiązany zgłosić się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ślubowania oraz odebrania legitymacji. Osoby które nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego przy rekrutacji, również w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć zobowiązane są dostarczyć ten dokument do dziekanatu. Zgłaszając sie do dziekanatu należy mieć przy sobie dokument powtwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lekarskie. Niezgłoszenie się do dziekanatu oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów. Do podpisu i odbioru dokumentów zapraszamy do dziekanatu (pok.0/9 b. 37) w dniach 2, 4, 7 paźdiernika 2019r.

 Zajęcia rozpoczynają się dnia 01.10.2019r. (wg planu zajęć). Dnia 03.10.2019r.  zajęcia odwołane dla rok I, studenci I roku są zobowiązani przybyć na inaugurację roku w stroju galowym.

Opiekun I roku Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz Katedra Agronomii

 

ROLNICTWO - studia stacjonarne

 

Plan zajęć - studia I stopnia 2019/20 semestr zimowy

Zmiana planu dla III roku (poniedziałek)

Wykład z Ekonomiki i organiacji gospodarstw zaczyna się od 2 tygodnia zajęć.

Uwaga: Zmiana planu. Plan na semestr letni aktualny od dnia 02.03.2020r. poniżej

Plan zajęć - studia I stopnia 2019/20 semestr letni

Plan zajęć - studia II stopnia 2019-20 semestr zimowy

Uwaga: Zmiana planu. Plan na semestr letni aktualny od dnia 28.02.2020r. poniżej

Plan zajęć - studia II stopnia 2019/20 semestr letni


2020/21   PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE!!!

ZAJĘCIA ZDALNE NA PLATFORMIE MS TEAMS

Dla roczników, które zaczynają w tym semestrze język obcy zapisy są na jezyki.sggw.pl/zapisy-na-lektoraty2/

ROLNICTWO - studia niestacjonarne I stopień

I rok 1 semestr.xlsx

II rok 3 semestr.xlsx (Są 3 zakładki w arkuszu, proszę zwrócić uwagę)

III rok 5 semestr.xlsx

IV rok 7 semestr.xlsx

 

 

ROLNICTWO - studia niestacjonarne II stopień

II rok 3 semestr.xlsx

 

  
Top! Top!
cookies