English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo > -- Plany  
 
Plany

 

 

I ROK  

 Szkolenie BHP oraz przysposobienie biblioteczne

Niniejszym informuję, że został uruchomiony cykl szkoleń instruktażowych z BHP oraz przysposobienia bibliotecznego, które są obowiązkowe. Taka wiadomość została przekazana nowo przyjętym studentom przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Aby zrealizować ww. szkolenia, studenci powinni zalogować się na platformie szkoleniowej: szkolenia.sggw.pl, zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i rozwiązać obowiązkowe testy.

 

Szkolenie z zakresu BHP oraz przysposobienie biblioteczne należy odbyć w miesiącu wrześniu 2019 r.  (proszę śledzić platformę)

Link do szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego https://szkolenia.sggw.pl/

 

Podział na grupy będzie dostępny po zalogowaniu się do ehms. Oznaczenia przypisanych grup: go-grupa oceny końcowej, gw-grupa wykładowa, gl-grupa laboratoryjna, gc-grupa ćwiczeniowa. Plan odnosi się do grupy laboratoryjnej.

Zgodnie z Regulaminem studiów każdy student I roku w ciągu 7 dni od rozpoczęcia się zajęć jest zobowiązany zgłosić się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ślubowania oraz odebrania legitymacji. Osoby które nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego przy rekrutacji, również w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć zobowiązane są dostarczyć ten dokument do dziekanatu. Zgłaszając sie do dziekanatu należy mieć przy sobie dokument powtwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lekarskie. Niezgłoszenie się do dziekanatu oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów. Do podpisu i odbioru dokumentów zapraszamy do dziekanatu (pok.0/9 b. 37) w dniach 2, 4, 7 paźdiernika 2019r.

 Zajęcia rozpoczynają się dnia 01.10.2019r. (wg planu zajęć). Dnia 03.10.2019r.  zajęcia odwołane dla rok I, studenci I roku są zobowiązani przybyć na inaugurację roku w stroju galowym.

Opiekun I roku Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz Katedra Agronomii

 

ROLNICTWO - studia stacjonarne

 

Plan zajęć - studia I stopnia 2019/20 semestr zimowy

Zmiana planu dla III roku (poniedziałek)

Wykład z Ekonomiki i organiacji gospodarstw zaczyna się od 2 tygodnia zajęć.

Uwaga: Zmiana planu. Plan na semestr letni aktualny od dnia 02.03.2020r. poniżej

Plan zajęć - studia I stopnia 2019/20 semestr letni

 

 

Plan zajęć - studia II stopnia 2019-20 semestr zimowy

Uwaga: Zmiana planu. Plan na semestr letni aktualny od dnia 28.02.2020r. poniżej

Plan zajęć - studia II stopnia 2019/20 semestr letniROLNICTWO - studia niestacjonarne I stopień

Plan zajęć 2 semestr 2019/20.xlsx

Plan zajęć 4 semestr 2019/20.xlsx

Plan zajęć 6 semestr 2019/20.xlsx

Plan zajęć 8 semestr 2019/20.xlsx

ROLNICTWO - studia niestacjonarne II stopień

Plan zajęć 2 semestr mgr 2019/20.xlsx

 

  
Top! Top!
cookies