English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo > -- Plany  
 
Plany

Podział na grupy jest dostępny po zalogowaniu się do ehms. Oznaczenia przypisanych grup: go -grupa oceny końcowej, gw- grupa wykładowa, gl-grupa laboratoryjna. Plan odnosi się do grupy laboratoryjnej.

Zgodnie z Regulaminem studiów każdy student I roku w ciągu 7 dni od rozpoczęcia sie zajęć jest zobowiązany zgłosić się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ślubowania oraz odebrania legitymacji. Osoby które nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego przy rekrutacji, również w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć zobowiązane sa dostarczyć ten dokument do dziekanatu. Zgłaszając sie do dziekanatu należy mieć przy sobie dokument powtwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lekarskie. Niezgłoszenie sie do dziekanatu oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 Link do szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego https://szkolenia.sggw.pl/ - Szkolenie z zakresu BHP oraz przysposobienie biblioteczne należy odbyć w miesiącu wrześniu 2019 r. ( proszę śledzić na platformie)

 

ROLNICTWO - studia stacjonarne

 

Plan zajęć - studia I stopnia 2019/20 semestr zimowy

 

Plan zajęć - studia II stopnia 2019-20 semestr zimowy 

ROLNICTWO - studia niestacjonarne

Plan zajęc-studia II stopnia 2019-20.xlsx 

 Nazwę i miejsce fakultetu podam w przyszłym tygodniu.

 Zajęcia rozpoczynają się od I zjazdu. 
Top! Top!
cookies