English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Rolnictwo > -- Plany  
 
Plany

 

Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii,

Ukazało się Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród członków społeczności SGGW w Warszawie. Przewiduje ono m.in. stopniowe uruchamianie części zajęć dydaktycznych.

Większość zajęć zostanie zrealizowanych i rozliczonych całkowicie w trybie zdalnym. Pozostałe zajęcia lub ich części, które wymagają pobytu na Uczelni zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem:

Plan zajęć dla studentów z I i II roku do realizacji na Kampusie SGGW - Aktualizacja z dnia 26.05.2020

Rolnictwo stacjonarne I stopień – R-1S

I rok (semestr 2) 1.06-5.06.2020 

dodatkowo będą też osoby z II roku, czyli tzw. "warunkowicze"

II rok (semestr 4) 15.06 -19.06.2020 

oraz 1.06-5.06.2020 - tylko wyłącznie tzw. "warunkowicze z semestru II"

III rok (semestr 6) przyjazd studentów na uczelnię dopiero we wrześniu

 

Rolnictwo stacjonarne II stopień – R-2S

1 i 3 semestr nie ma potrzeby przyjazdu studentów na uczelnię.

 

 

 

 


 

I ROK  

 Szkolenie BHP oraz przysposobienie biblioteczne

Niniejszym informuję, że został uruchomiony cykl szkoleń instruktażowych z BHP oraz przysposobienia bibliotecznego, które są obowiązkowe. Taka wiadomość została przekazana nowo przyjętym studentom przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Aby zrealizować ww. szkolenia, studenci powinni zalogować się na platformie szkoleniowej: szkolenia.sggw.pl, zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i rozwiązać obowiązkowe testy.

 

Szkolenie z zakresu BHP oraz przysposobienie biblioteczne należy odbyć w miesiącu wrześniu 2019 r.  (proszę śledzić platformę)

Link do szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego https://szkolenia.sggw.pl/

 

Podział na grupy będzie dostępny po zalogowaniu się do ehms. Oznaczenia przypisanych grup: go-grupa oceny końcowej, gw-grupa wykładowa, gl-grupa laboratoryjna, gc-grupa ćwiczeniowa. Plan odnosi się do grupy laboratoryjnej.

Zgodnie z Regulaminem studiów każdy student I roku w ciągu 7 dni od rozpoczęcia się zajęć jest zobowiązany zgłosić się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ślubowania oraz odebrania legitymacji. Osoby które nie dostarczyły zaświadczenia lekarskiego przy rekrutacji, również w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć zobowiązane są dostarczyć ten dokument do dziekanatu. Zgłaszając sie do dziekanatu należy mieć przy sobie dokument powtwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lekarskie. Niezgłoszenie się do dziekanatu oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów. Do podpisu i odbioru dokumentów zapraszamy do dziekanatu (pok.0/9 b. 37) w dniach 2, 4, 7 paźdiernika 2019r.

 Zajęcia rozpoczynają się dnia 01.10.2019r. (wg planu zajęć). Dnia 03.10.2019r.  zajęcia odwołane dla rok I, studenci I roku są zobowiązani przybyć na inaugurację roku w stroju galowym.

Opiekun I roku Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz Katedra Agronomii

 

ROLNICTWO - studia stacjonarne

 

Plan zajęć - studia I stopnia 2019/20 semestr zimowy

Zmiana planu dla III roku (poniedziałek)

Wykład z Ekonomiki i organiacji gospodarstw zaczyna się od 2 tygodnia zajęć.

Uwaga: Zmiana planu. Plan na semestr letni aktualny od dnia 02.03.2020r. poniżej

Plan zajęć - studia I stopnia 2019/20 semestr letni

 

 

Plan zajęć - studia II stopnia 2019-20 semestr zimowy

Uwaga: Zmiana planu. Plan na semestr letni aktualny od dnia 28.02.2020r. poniżej

Plan zajęć - studia II stopnia 2019/20 semestr letniROLNICTWO - studia niestacjonarne I stopień

Plan zajęć 2 semestr 2019/20.xlsx

Plan zajęć 4 semestr 2019/20.xlsx

Plan zajęć 6 semestr 2019/20.xlsx

Plan zajęć 8 semestr 2019/20.xlsx

ROLNICTWO - studia niestacjonarne II stopień

Plan zajęć 2 semestr mgr 2019/20.xlsx

 

  
Top! Top!
cookies