English
Katedra Biometrii - Department of Biometry
Strona główna > Strony domowe > Elżbieta Wójcik-Gront > - MATEMATYKA WTŻ  
 
- MATEMATYKA WTŻ

Sylabus pdst

Sylabus zaaw

MACIERZE: Wykład 1, Wykład 2, Wykład 3, Zadania domowe, Zadania domowe cd., EGZAMIN

Kolokwium nr 1 (Na kolokwium można mieć jedną kartkę A4 z wzorami, przykładami itp.)

CIĄGI I SZEREGI: Wykład 4, Wykład 5, Zadania domowe, EGZAMIN

FUNKCJE: Wykład 6 i 7, Zadania domowe, POCHODNE: Wykład 8 i 9, EGZAMIN

Kolokwium nr 2 (Na kolokwium można mieć jedną kartkę A4 z wzorami, przykładami itp.)

CAŁKI: Wykład 10, Wykład 11, Wykład 12, Zadania domowe, EGZAMIN

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE:

Wykład 13, Wykład 14, Zadania domowe, EGZAMIN

Kolokwium nr 3  (Na kolokwium można mieć jedną kartkę A4 z wzorami, przykładami itp.)

 

  
Top! Top!
cookies