English
Katedra Biometrii - Department of Biometry
Strona główna > Kierunki badawcze  
 
Kierunki badawcze

Główne kierunki badawcze Katedry

Badania nad tworzeniem, modyfikacją oraz zastosowaniem metod statystycznych i informatycznych do analizy danych pochodzących z doświadczeń oraz innych prac empirycznych w naukach rolniczych i biologicznych. Skupiają się one szczególnie na:

   • metodyce statystycznej planowania doświadczeń w agronomii i biologii oraz wnioskowania z otrzymanych danych,

   • analizie interakcji genotypowo-środowiskowej roślin w doświadczalnictwie genetycznym, hodowlanym i porejestrowym,

   • wielowymiarowej analizie danych w badaniach genetyczno-hodowlanych,

   • zastosowaniu metod geostatystycznych do badań glebowych, środowiskowych i agronomicznych,

   • metodach graficznych wspomagających analizę danych,

   • modelowaniu matematycznym zjawisk biologicznych, środowiskowych i rolniczych,

   • metodyce statystycznej oceny agro-bioróżnorodności,

   • badania teoretyczne i empiryczne nad rozwojem i wdrażaniem informatyzacji obszarów wiejskich.

  
Top! Top!
cookies