English
Katedra Biometrii - Department of Biometry
Strona główna > Dydaktyka  
 
Dydaktyka

Działalność dydaktyczna Katedry


Katedra dysponuje aktualnie sześcioma pracowniami komputerowymi (każda z sal jest wyposażona w 16-20 komputerów oraz projektor z ekranem) wykorzystywanymi do realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów SGGW. Wszystkie komputery są podłączone do lokalnej sieci komputerowej z dostępem do Internetu.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z około 40 przedmiotów matematyczno-informatycznych określonych w programach kierunków studiów prowadzonych w Naszej Uczelni. Tak liczny zestaw nazw realizowanych przedmiotów można podzielić na pięć grup tematycznych. Mianowicie:

  • Podstawy użytkowania komputerów,
  • Stosowanie narzędzi informatycznych i technik komputerowych
  • Bioinformatyka
  • Statystyka matematyczna i eksperymentalna oraz biometria
  • Doświadczalnictwo i metody statystyczne w rolnictwie

Zajęcia te realizowane są przede wszystkim na wydziale Rolnictwa i Biologii - kierunki Biologia, Rolnictwo i Inżynieria ekologiczna oraz Nauk o Żywności (w mniejszym stopniu na innych wydziałach SGGW). Prowadzimy je na wszystkich rodzajach studiów prowadzonych w SGGW, tzn. stacjonarnych, zaocznych i doktoranckich. Poza wykładami, seminariami dyplomowymi oraz nielicznymi ćwiczenia audytoryjnymi, są to przede wszystkim zajęcia w grupach laboratoryjnych, prowadzonych przy pełnym wykorzystywaniu komputera przez każdego słuchacza.

 

  
Top! Top!
cookies