English
Katedra Biometrii - Department of Biometry
Strona główna > Dydaktyka  
 
Dydaktyka

Działalność dydaktyczna Katedry


Katedra dysponuje aktualnie pięcioma pracowniami komputerowymi, z których cztery - każda po 17 komputerów, są wykorzystywane do realizacji zajęć dydaktycznych oraz piąta o 25 komputerach, jako ogólnodostępna sala komputerowa dla studentów SGGW. Wszystkie komputery współpracują w lokalnej sieci komputerowej, działającej w oparciu o serwery Windows 2003 z pełnym i bardzo szybkim dostępem do Internetu.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z około 40 przedmiotów matematyczno-informatycznych określonych w programach kierunków studiów prowadzonych w Naszej Uczelni. Tak liczny zestaw nazw realizowanych przedmiotów można podzielić na pięć grup tematycznych. Mianowicie:

  • Podstawy użytkowania komputerów,
  • Stosowanie narzędzi informatycznych i technik komputerowych
  • Bioinformatyka
  • Statystyka matematyczna i eksperymentalna oraz biometria
  • Doświadczalnictwo i metody badań rolniczych

Zajęcia te realizowane są przede wszystkim na wydziałach: Rolnictwa i Biologii - kierunki Biologia i Rolnictwo, Nauk o Żywności, Ogrodniczym oraz Zastosowań Informatyki i Matematyki. Prowadzimy je na wszystkich rodzajach studiów prowadzonych w SGGW, tzn. stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych i doktoranckich. Poza wykładami, seminariami dyplomowymi oraz nielicznymi ćwiczenia audytoryjnymi, są to przede wszystkim zajęcia w grupach laboratoryjnych, prowadzonych przy pełnym wykorzystywaniu komputera przez każdego słuchacza.


 
Top! Top!
cookies