English
Katedra Biometrii - Department of Biometry
Strona główna > Prace dyplomowe  
 
Prace dyplomowe

 

Propozycje prac dyplomowych
Katedra Biometrii
 
Kierunek Rolnictwo
 

 

 
Dr inż. Leszek Sieczko
 
Prace inżynierskie:
 1. Porównanie internetowych systemów meteorologicznych i prognozowych pogody.
 2. Porównanie internetowych systemów doradczych w rolnictwie.
 3. Porównanie systemów zarządzających w rolnictwie.
 
Prace magisterskie:
 1. Ocena poziomu wykorzystania systemów internetowych w gospodarstwach rolniczych (na przykładzie badania internetowego użytkowników forów internetowych).
 2. Ocena poziomu wykorzystania systemów komputerowych w gospodarstwach rolniczych w gminie (do ustalenia).
 3. Ocena poziomu wykorzystania systemów doradztwa nawozowego w gospodarstwach rolniczych.
 4. Ocena poziomu wykorzystania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego wśród rolników. (na przykładzie badania internetowego użytkowników forów internetowych).
 5. Ocena poziomu wykorzystania komputerów i internetu wśród uczniów Techników Rolniczych.
 
Dr hab. Dariusz Gozdowski
 
Prace inżynierskie:
 1. Wykorzystanie systemów informacji geograficznej w produkcji rolniczej
 2. Ocena zróżniocowania odmian wybranego gatunku rośliny uprawnej na podstawie wyników z doświadczeń COBORU.
 3. Możliwości wykorzystania dronów w produkcji roślinne
  (również tematy pokrewne do powyższych)
 
Prace magisterskie:
 1. Ocena zmienności wybranej grupy roślin w Europie (lub Polsce) i jej przyczyny.
 2. Wielowymiarowa klasyfikacja odmian wybranego gatunku z rejestru COBORU pod względem wybranych cech użytkowych.
 3. Metody statystyczne w detekcji obserwacji nietypowych w danych przestrzennych w rolnictwie precyzyjnym.
 
Dr Marcin Ollik
 
Prace inżynierskie:
 1. Analiza przestrzenna produkcji zwierzęcej w powiatach na terenie Polski na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
 2. Analiza przestrzenna wielkości gospodarstw w powiatach na terenie Polski na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
 3. Analiza przestrzenna struktury zatrudnienia w powiatach na terenie Polski na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
 
Prace magisterskie:
 1. Ocena dominujących systemów gospodarki rolnej w powiatach na terenie Polski na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
 
 
Kierunek Biologia
 

 

Dr Marcin Ollik
Prace magisterskie:
 1. Ocena statystyczna dymorfizmu płciowego u pokrzywy
 
Dr hab. Dariusz Gozdowski

Prace magisterskie:

 1. Ocena eutrofizacji wybranego zbiornika wodnego na podsatwie zdjęć satelitarnych
 2. Ocena długoterminowych zmian w pokryciu terenu wybranego obszaru cennego przyrodniczo na podsatwie zdjęć satelitarnych
 
 
Kierunek Inżynieria Ekologiczna
 
Dr hab. Elżbieta Wójcik - Gront
 1. Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa w Polsce na tle innych krajów Europejskich.
 
Dr hab. Dariusz Gozdowski
 1. Ocena zmienności przestrzennej gleb ornych w Polsce pod względem zawartości pierwiastków śladowych (praca na podstawie danych z lat 2010-2012 z programu "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski")
 2. Ocena zmienności przestrzennej wybranych właściwości fizyko-chemicznych gleb w Europie (praca na podstawie danych z projektu LUCAS).
 3. Wykorzystanie zdjęć satelitarnych z satelitów Sentinel-2 do oceny zmian w pokryciu terenu wybranego obszaru cennego przyrodniczo.
 
Dr Marcin Ollik
 1. Analiza zróżnicowania przestrzennego różnorodności rolniczego wykorzystania gruntów na terenie Polski na poziomie powiatów (na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku)
 2. Analiza zróżnicowania przestrzennego różnorodności rolniczego wykorzystania gruntów na terenie wybranego województwa na poziomie gmin (na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku)

  
Top! Top!
cookies