English
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki - Department of Experimental Design and Bioinformatics
Strona główna > Skład osobowy  
 
Skład osobowy

Skład osobowy
   
  Profesorowie
- profesor zwyczajny
  prof. dr hab. Wiesław Mądry tel. 22 59 32 732 e-mail: w.madry@agrobiol.sggw.waw.pl

- profesor nadzwyczajny SGGW
   dr hab. Krzysztof Pawłowski, kierownik Katedry, tel. 22 59 32 725, 22 59 32 721 e-mail

  Adiunkci
- dr Adriana Derejko tel. 22 59 32 729 e-mail
- dr Małgorzata Dudkiewicz tel. 22 59 32 726 e-mail
- dr hab. Dariusz Gozdowski tel. 22 59 32 730 e-mail
- dr Marzena Iwańska tel. 22 59 32 731 e-mail
- dr Marcin Ollik tel. 22 59 32 727 e-mail
- dr Jakub Paderewski tel. 22 59 32 730 e-mail
- dr inż. Leszek Sieczko tel. 22 59 32 733 e-mail
- dr Marcin Studnicki tel. 22 59 32 727 e-mail
- dr Elżbieta Wójcik-Gront e-mail
- dr Agnieszka Wnuk tel. 22 59 32 729 e-mail

Starsi wykładowcy

- dr Anna Rajfura tel. 22 59 32 731 e-mail

Asystenci

- dr Kinga Noras tel. 22 59 32 729 e-mail

 Pozostali pracownicy
- mgr Dorota Wojciechowska  tel. 22 59 32 721 e-mail
- mgr inż. Dariusz Ścięgosz - tel. 22 59 32 724 e-mail
- mgr Agnieszka Kolka
 

Pracownicy emerytowani

- dr Bogda Kowalska - adiunkt tel. 22 59 32 731 e-mail

 

  Doktoranci

- mgr Marcin Gradowski tel. 22 59 32 729
- mgr Agnieszka Kolka
- mgr Michał Kosma tel. 22 59 32 729
- mgr Ewa Panek
- mgr Bartłomiej Deszcz

  
Top! Top!
cookies