English
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki - Department of Experimental Design and Bioinformatics
Strona główna > Strony domowe > Anna Rajfura  
 
Anna Rajfura

Konsultacje - rok akad. 2017/18, semestr letni: wtorek 14.15-15.15

pok. 2/122, Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

 

Tel. służbowy 59 32 731

Adres do korespondencji: anna_rajfura@sggw.pl

 

 

 

 

Wykształcenie - magister Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego; doktorat z dziedziny Agronomia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW

Zatrudnienie - adiunkt w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

Badania - zastosowania metod statystycznych w genetyce ilościowej i hodowli roślin, badanie interakcji genotypowo-środowiskowej, zagadnienia zastosowania metod statystycznych do selekcji materiałów hodowlanych roślin uprawnych

Działalność dydaktyczna - wykład i ćwiczenia z matematyki i statystyki na kierunkach Biologia, Rolnictwo, ćwiczenia z informatyki na różnych kierunkach studiów dziennych i zaocznych SGGW, wykłady i ćwiczenia ze statystyki w trybie e-learnigu na kierunku e-Rolnictwo

 

 

 


 

 

http://agrobiol.sggw.waw.pl/biometria/media/rajfura/Tablica rozkladu F Snedecora.pdf Tablica rozkladu F Snedecora.pdf
http://agrobiol.sggw.waw.pl/biometria/media/rajfura/Tablica rozkladu t Studenta.pdf Tablica rozkladu t Studenta.pdf
http://agrobiol.sggw.waw.pl/biometria/media/rajfura/Tablica rozkladu normalnego.pdf Tablica rozkladu normalnego.pdf
http://agrobiol.sggw.waw.pl/biometria/media/rajfura/Tablica rozkladu chi kwadrat2.pdf Tablica rozkladu chi kwadrat2.pdf

 

 

  
Top! Top!
cookies