English
Katedra Biometrii - Department of Biometry
Strona główna > Strony domowe > Dariusz Gozdowski  
 
Dariusz Gozdowski

e-mail: dariusz_gozdowski@sggw.edu.pl

lub przez MS Teams

tel. (22) 59 32 730

Katedra Biometrii SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-776  Warszawa
(budynek nr 37, pok. 2/121)
zobacz na mapieKONSULTACJE 


Pokaż kampus SGGW na większej mapie
  

 

English version

 


 

Życiorys:

1999 - ukończenie studiów magisterskich na Wydziale Rolniczym (obecnie Wydz. Rolnictwa i Biologii) SGGW 

1999-2005 - studia doktoranckie na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW (więcej nt. pracy dr

od roku 2005 - zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Biometrii (dawniej Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki) SGGW

2017 - uzyskanie stopnia dr hab. (więcej informacji)

 


 Obecnie prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu podstaw i zastosowań informatyki oraz statystyki w naukach przyrodniczych (na kierunkach studiów: rolnictwo, biologia, ogrodnictwo, technologia żywności, inżynieria ekologiczna).

Zainteresowania naukowe: wykorzystanie metod statystycznych (w tym geostatystycznych) i systemów informacji geograficznej (GIS) w analizie danych w badaniach przyrodniczych.

Współpraca naukowa m.in. z: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Instytut Ochrony Środowiska, Ogród Botaniczny PAN w Powsinie.

Redaktor statystyczny czasopism: Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Nowa Stomatologia, Forum Ortodontyczne

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe to m.in.:

- Prowadzenie kursów z zakresu zastosowań statystyki w badaniach przyrodniczych m.in. dla Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

- Udział  jako wykonawca w 3 grantach finansowanych przez MNiSW, jednym finansowanym przez NCBiR i jednym finansowanym przez European Space Agency (planowanie i prowadzenie doświadczeń, analiza danych w tym z wykorzystaniem metod statystycznych, geostatystycznych i GIS).

- Prowadzenie konsultacji i wykonywanie analiz statystycznych danych z badań rolniczych, medycznych, środowiskowych itp., m.in. konsultant statystyczny w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach (11.2009-9.2011)

- Współpraca z przedsiębiorstwami zakończona przygotowaniem wdrożeń: Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (agrolicznik.pl),  Belarusian Potash Company, Agrobiotest Sp. z o.o.


 

Wybrane publikacje:

 • Kozak, M., Gozdowski, D., & Wyszyński, Z. (2006). An approach to analyzing a response variable as affected by its additive components: Example for spring barley grain yield. Cereal Research Communications, 34(2), 981-988.
 • Gozdowski D., Samborski S., Sioma S. (2007). Rolnictwo precyzyjne. Wydawnictwo SGGW (monografia), 136 s.
 • Roszkowska-Mądra, B., Gozdowski, D., & Madry, W. (2007). Diversity of rural less-favoured areas in Podlasie province, Poland. Journal of Central European Agriculture, 7(4), 723-730.
 • Napiórkowska, L., Budlewski, T., Jakubas-Kwiatkowska, W., Hamzy, V., Gozdowski, D., & Franek, E. (2009). Prevalence of low serum vitamin D concentration in an urban population of elderly women in Poland. Pol Arch Med Wewn, 119(11), 699-703.
 • Franek, E., Napora, M., Blach, A., Budlewski, T., Gozdowski, D., Jedynasty, K., .& Gorska, R. (2010). Blood pressure and left ventricular mass in subjects with type 2 diabetes and gingivitis or chronic periodontitis. Journal of Clinical Periodontology, 37(10), 875-880.
 • Jankowski, P., & Gozdowski, D. (2010). Canonical modelling of spring barley growth using dry matter weight data from a field experiment. Ecological Modelling, 221(2), 161-172.
 • Castel, J. M., Madry, W., Gozdowski, D., Roszkowska-Madra, B., Dabrowski, M., Lupa, W., & Mena, Y. (2010). Family dairy farms in the Podlasie province, Poland: farm typology according to farming system. Spanish Journal of Agricultural Research, 8(4), 946-961.
 • Madry, W., Gacek, E. S., Paderewski, J., Gozdowski, D., & Drzazga, T. (2011). Adaptive yield response of winter wheat cultivars across environments in Poland using combined AMMI and cluster analyses. Int. J. Plant Product, 5, 299-309.
 • Dmuchowski, W., Gozdowski, D., & Baczewska, A. H. (2011). Comparison of four bioindication methods for assessing the degree of environmental lead and cadmium pollution. Journal of Hazardous Materials, 197, 109-118.
 • Olczak-Kowalczyk, D., Witt, A., Gozdowski, D., & Ginalska-Malinowska, M. (2011). Oral mucosa in children with Prader–Willi syndrome. Journal of Oral Pathology & Medicine, 40(10), 778-784.
 • Przybyla, A. A., Bokszczanin, K. L., Schollenberger, M., Gozdowski, D., Madry, W., & Odziemkowski, S. (2012). Fire blight resistance of pear genotypes from different European countries. Trees, 26(1), 191-197.
 • Stępien M., Gozdowski, D., & Samborski, S. (2013). A case study on the estimation accuracy of soil properties and fertilizer rates for different soil‐sampling grids. Journal of Plant Nutrition and Soil Science.
 • Dmuchowski, W., Gozdowski, D., Baczewska, A. H., & Brągoszewska, P. (2013). Evaluation of various bioindication methods of measuring zinc environmental pollution. International Journal of Environment and Pollution, 51(3), 238-254.
 • Mądry, W., Mena, Y., Roszkowska-Mądra, B., Gozdowski, D., Hryniewski, R., & Castel, J. M. (2013). An overview of farming system typology methodologies and its use in the study of pasture-based farming system: a review. Spanish Journal of Agricultural Research, 11(2).
 • Sutkowska, B., Rozbicki, J., & Gozdowski, D. (2013). Farming Systems in High Nature Value (HNV) Farmland: a Case Study of Wigry National Park, Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 22, 521-531.
 • Golba, J., Rozbicki, J., Gozdowski, D., Sas, D., Madry, W., Piechocinski, M., Studnicki M. & Derejko, A. (2013). Adjusting yield components under different levels of N applications in winter wheat. International Journal of Plant Production, 7(1), 139-150.
 • Żurek G., Wiewióra B., Gozdowski D. (2013). Relations between bioclimatic variables and endophyte colonization of grasses in Poland. Fungal Ecology, 6, 554-556
 • Dmuchowski, W., Gozdowski, D., Brągoszewska, P., Baczewska, A. H., & Suwara, I. (2014). Phytoremediation of zinc contaminated soils using silver birch (Betula pendula Roth). Ecological Engineering, 71, 32-35.
 • Artyszak, A., Gozdowski, D., & Kucińska, K. (2014). The yield and technological quality of sugar beet roots cultivated in mulches. Plant, Soil and Environment, 60(10), 464-469.
 • Chołuj, D., Wiśniewska, A., Szafrański, K. M., Cebula, J., Gozdowski, D., & Podlaski, S. (2014). Assessment of the physiological responses to drought in different sugar beet genotypes in connection with their genetic distance. Journal of Plant Physiology.
 • Cieśla, M., Jończyk, R., Gozdowski, D., Śliwiński, J., Rechulicz, J., & Andrzejewski, W. (2014). Changes in ide Leuciscus idus (L.) females’ reproductive parameters after stimulation with carp pituitary homogenate (CPH) and Ovopel: the effect of domestication?. Aquaculture International, 22(1), 77-88.
 • Długosz, J., Kobierski, M., Piotrowska-Długosz, A., & Gozdowski, D. (2014). Field-scale spatial autocorrelation of some sodium and potassium forms in aluvisol humic horizon. Journal of Elementology, 19(2), 339-349.
 • Gozdowski, D., Stępień, M., Samborski, S., Dobers, E. S., Szatyłowicz, J., & Chormański, J. (2014). Determination of the Most Relevant Soil Properties for the Delineation of Management Zones in Production Fields. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 45, 2289-2304.
 • Rozbicki, J., Ceglińska, A., Gozdowski, D., Jakubczak, M., Cacak-Pietrzak, G., Mądry, W., Golba J., Piechocinski M., Sobczynski G., Studnicki M. & Drzazga, T. (2015). Influence of the cultivar, environment and management on the grain yield and bread-making quality in winter wheat. Journal of Cereal Science, 61, 126-132.
 • Gworek, B., Dmuchowski, W., Gozdowski, D., Koda, E., Osiecka, R., & Borzyszkowski, J. (2015). Influence of a Municipal Waste Landfill on the Spatial Distribution of Mercury in the Environment. PloS one, 10(7), e0133130.
 • Samborski, S. M., Gozdowski, D., Walsh, O. S., Lamb, D., Stępień, M., Gacek, E. S., & Drzazga, T. (2015). Winter Wheat Genotype Effect on Canopy Reflectance: Implications for Using NDVI for In-Season Nitrogen Topdressing Recommendations. Agronomy Journal, 107(6), 2097-2106..
 • Stępień, M., Samborski, S., Gozdowski, D., Dobers, E. S., Chormański, J., & Szatyłowicz, J. (2015). Assessment of soil texture class on agricultural fields using ECa, Amber NDVI, and topographic properties. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 178, 523-536.
 • Gozdowski, D., Stępień, M., Samborski, S., Dobers, E. S., Szatyłowicz, J., & Chormański, J. (2015). Prediction accuracy of selected spatial interpolation methods for soil texture at farm field scale. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 15, 639-650.
 • Samborski, S. M., Gozdowski, D., Stępień, M., Walsh, O. S., & Leszczyńska, E. (2016). On-farm evaluation of an active optical sensor performance for variable nitrogen application in winter wheat. European Journal of Agronomy, 74, 56-67.
 • Piotrowska-Długosz, A., Lemanowicz, J., Długosz, J., Spychaj-Fabisiak, E., Gozdowski, D., & Rybacki, M. (2016). Spatio-temporal variations of soil properties in a plot scale: a case study of soil phosphorus forms and related enzymes. Journal of Soils and Sediments, 16(1), 62-76.
 • Artyszak, A., Gozdowski, D., & Kucińska, K. (2016). The effect of calcium and silicon foliar fertilization in sugar beet. Sugar Tech, 18, 109-114.
 • Puzianowska-Kuznicka, M., Walicka, M., Osinska, B., Rutkowski, D., Gozdowski, D., Czech, M., Durlik, M. & Franek, E. (2016). In-Hospital Mortality in a 4-Year Cohort Study of 3,093,254 Operations in Seniors. World Journal of Surgery, 40, 1068-1074.
 • Damaziak, K., Pietrzak, D., Michalczuk, M., Adamczak, L., Chmiel, M., Florowski, T., Gozdowski, D. & Niemiec, J. (2016). Early and 24 h post-mortem changes in breast muscle quality traits of two turkey genotypes and their reciprocal crosses raised under semi-confined conditions. British Poultry Science, 57(1), 51-62.
 • Gozdowski D. (2016). Relationships between selected soil properties examined by the LUCAS project and satellite-derived vegetation indices for Poland. Fresenius Environmental Bulletin, 25, 641-646.
 • Studnicki, M., Wijata, M., Sobczyński, G., Samborski, S., Gozdowski, D., & Rozbicki, J. (2016). Effect of genotype, environment and crop management on yield and quality traits in spring wheat. Journal of Cereal Science, 72, 30-37.
 • Stępień, M., Gozdowski, D., Samborski, S., Dobers, E. S., Szatyłowicz, J., & Chormański, J. (2016). Validation of topsoil texture derived from agricultural soil maps by current dense soil sampling. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 179(5), 618-629.
 • Gworek, B., Klimczak, K., Kijeńska, M., & Gozdowski, D. (2016). Comparison of PAHs uptake by selected Monocotyledones and Dicotyledones from municipal and industrial sewage sludge. Environmental Science and Pollution Research, 23(19), 19461-19470.
 • Sienkiewicz-Paderewska, D., Dmuchowski, W., Baczewska, A. H., Brągoszewska, P., & Gozdowski, D. (2017). The effect of salt stress on lime aphid abundance on Crimean linden (Tilia ‘Euchlora’) leaves. Urban Forestry & Urban Greening, 21, 74-79.
 • Milewska-Hendel, A., Baczewska, A. H., Sala, K., Dmuchowski, W., Brągoszewska, P., Gozdowski, D., Jozwiak, A., Chojnacki, T., Swiezewska, E. & Kurczynska, E. (2017). Quantitative and qualitative characteristics of cell wall components and prenyl lipids in the leaves of Tilia x euchlora trees growing under salt stress. PLOS ONE, 12(2), e0172682.
 • Wnuk, A., Gozdowski, D., Górny, A., Wyszyński, Z., & Kozak, M. (2017). Data visualization in yield component analysis: an expert study. Scientia Agricola, 74(2), 118-126.
 • Samborski, S. M., Gozdowski, D., Walsh, O. S., Kyveryga, P., & Stępień, M. (2017). Sensitivity of sensor-based nitrogen rates to selection of within-field calibration strips in winter wheat. Crop and Pasture Science, 68(2), 101-114.
 • Piotrowska-Długosz A., Siwik-Ziomek A., Długosz J., Gozdowski D. (2017). Spatio-temporal variability of soil sulfur content and arylsulfatase
  activity at a conventionally managed arable field. Geoderma, 295, 107-118. 
 • Gozdowski, D., Leszczyńska, E., Stępień, M., Rozbicki, J., & Samborski, S. (2017). Within-Field Variability of Winter Wheat Yield and Grain Quality versus Soil Properties. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 48(9), 1029-1041. 
 • Dmuchowski, W., Gozdowski, D., Baczewska-Dąbrowska, A. H., Dąbrowski, P., Gworek, B., & Suwara, I. (2018). Evaluation of the impact of reducing national emissions of SO2 and metals in Poland on background pollution using a bioindication method. PloS one, 13(2), e0192711 
 • Golba, J., Studnicki, M., Gozdowski, D., Mądry, W., & Rozbicki, J. (2018). Influence of Genotype, Crop Management, and Environment on Winter Wheat Grain Yield Determination Based on Components of Yield. Crop Science, 58(2), 660-669.
 • Slama, A., Śliwczyński, A., Woźnica, J., Zdrolik, M., Wiśnicki, B., Kubajek, J., Turżańska-Wieczorek, O., Gozdowski, D., Wierzba, W. & Franek, E. (2019). Impact of air pollution on hospital admissions with a focus on respiratory diseases: a time-series multi-city analysis. Environmental Science and Pollution Research, 1-12.. 
 • Sikorska, D., Garnis, J., Dąbrowski, Z. T., Sikorski, P., Gozdowski, D., & Hopkins, R. J. (2019). Thus far but no further: predatory mites do not migrate effectively into strawberry plantations. Experimental and Applied Acarology, 77(3), 359-373.
 • Dmuchowski, W., Brągoszewska, P., Gozdowski, D., Baczewska-Dabrowska, A. B., Chojnacki, T., Jozwiak, A., Świeżewska, E., Gworek, B. & Suwara, I. (2019). Strategy of Ginkgo biloba L. in the mitigation of salt stress in the urban environment. Urban Forestry & Urban Greening, 38, 223-231.
 • Damaziak, K., Stelmasiak, A., Riedel, J., Zdanowska-Sąsiadek, Ż., Bucław, M., Gozdowski, D., & Michalczuk, M. (2019). Sensory evaluation of poultry meat: A comparative survey of results from normal sighted and blind people. PloS ONE, 14(1), e0210722.
 • Stelmasiak, A., Damaziak, K., Riedel, J., Zdanowska‐Sąsiadek, Ż., Bucław, M., Gozdowski, D., & Kruziñska, B. (2020). Assessment of poultry egg liking scores using sighted and blind people. Journal of the Science of Food and Agriculture, 100(1), 421-430.
 • Panek, E., Gozdowski, D. (2020). Analysis of relationship between cereal yield and NDVI for selected regions of Central Europe based on MODIS satellite data. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 17100286.

 więcej publikacji w profilu w Google Scholar


 Przebyte kursy:

 • Kurs "ArcGIS Geostatistical Analyst - Wprowadzenie do geostatystyki". ESRI Polska, Warszawa 28-30.10.2008. Prowadzący: Witold Frączek
 • Postgraduate course "Geostatistics" - Wageningen UR, Holandia, 25-29.10.2010. Główny prowadzący: Gerard Heuvelink
 • Kurs "Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego", Politechnika Warszawska 10.2009-01.2010. Prowadzący: Jan Mielniczuk
 • Kurs "Analysing spatial data" Bergen NHH, Norwegia, 19-27.11.2012. Prowadzący: Roger Bivand

Konferencje:

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: XLVII Międzynarodowego Colloquium Biometrycznego 


 

 English version 
Top! Top!
cookies