English
Katedra Biometrii - Department of Biometry
Strona główna > Strony domowe > Anna Rajfura > => kier. Biologia, MATEMATYKA  
 
MATEMATYKA, kier. Biologia

1.10.2019 Program przedmiotu i literatura: Program 2019_20.pdf

                  Informacje ogólne o przedmiocie i ocenie końcowej: Info_ogolne 2019_20.pdf


Pliki wykładowe i inne: 

1.10.2019 Wyklad_01_02 MACIERZE WYZNACZNIKI UKLADY_ROWNAN.pdf

                  Zadania do samodzielnych ćwiczeń: Zadania DZIALANIA NA MACIERZACH.pdf

9.10.2019 Zadania do samodzielnych ćwiczeń: Zadania WYZNACZNIKI i instrukcje wxMaxima.pdf plik poprawiony w dn. 28 paź

15.10.2019 Wykład 3 OPERACJE ELEMENTARNE.pdf

22.10.2019 Wyklad_04 CIAGI.pdf

29.10.2019 Wyklad_05 FUNKCJE_GRANICA_ASYMPTOTY.pdf

                    Zadania do samodzielnych ćwiczeń: Zadania_UKLADY_ROWNAN  WZORY_CRAMERA i instrukcje wxMaxima.pdf

                    Zadania do samodzielnych ćwiczeń: Zadania CIAGI_GRANICE i instrukcje wxMaxima.pdf 

5.11.2019 Wyklad_06_07 POCHODNA_ZASTOSOWANIA.pdf

13.11.2019 Wyniki spr. 1 dla wszystkich grup:

19.11.2019 Program Maxima - wykresy i granice: Wykres ciagu wxMAXIMA.pdf

3.12.2019 Zadania do samodzielnych ćwiczeń: Zadania z cw FUNKCJE_GRANICE.pdf

                 Zadania do samodzielnych ćwiczeń: Zadania_FUNKCJE_POCHODNA_BADANIE_PRZEBIEGU.pdf

                 Instrukcje Maximy MACIERZOWE GRANICE POCHODNA wer 2019_12_02.pdf

                 Wyklad_10 CALKA_NIEOZNACZONA.pdf

10.12.2019 Wyklad_11 CALKA_OZNACZONA_NIEWLASCIWA_ZASTOSOWANIA.pdf

                   Instrukcje Maximy MACIERZOWE GRANICE POCHODNA CALKA wer 2019_12_09.pdf

                   Zadania do samodzielnych ćwiczeń: Zadania SZKICOWANIE_WYKRESU.pdf

 

                  Zagadnienia na spr. 2:

                   1) granice funkcji i asymptoty,

                   2) pochodna, monotoniczność, ekstrema lokalne,

                   3) szkicowanie wykresu na podstawie wyników badania przebiegu funkcji

                    Zadania treningowe przed spr 2 umieszczone zostały pod datami 3.12.2019 oraz 10.12.2019 ("Zadania do samodzielnych ćwiczeń").

                    Na sprawdzianie można mieć: jedną kartkę A4 z dowolnymi wzorami, kalkulator (nie w telefonie komórkowym), kartkę na brudnopis.

 

 17.12.2019 Wyklad_12 ROWNANIA_ROZNICZKOWE.pdf

1.01.2020 Wyniki spr. 2 dla grup 1, 2, 5, 6:

                  Na najbliższych ćwiczeniach dla gr. 5, 6 poproszę (ochotników) o rozwiązanie na tablicy zadań: Zadania CALKA OZNACZONA zastos.pdf

                  Zadania do samodzielnych ćwiczeń: Zadania CALKA_NIEOZN.pdf

7.01.2020 Wyklad_13 MODELE_CIAGLE.pdf

11.01.2020 Wyniki spr. 2 dla wszystkich grup:

12.01.2020 Wyklad_14_15 ZMIENNA_LOSOWA.pdf

21.01.2020 Zadania do samodzielnych ćwiczeń: Zadania ROWNANIA_ROZNICZKOWE.pdf,       Zadania_CALKA_OZN.pdf

 

                  Zagadnienia na spr. 3:

                   1) całka nieoznaczona

                   2) całka oznaczona

                   3) obliczanie pola obszaru położonego w układzie współrzędnych

                   4) równanie różniczkowe

                    Zadania treningowe przed spr. 3 umieszczone zostały pod datami 1.01.2020 (dwa pliki) oraz 21.01.2020 (dwa pliki).

                    Na sprawdzianie można mieć: jedną kartkę A4 z dowolnymi wzorami, kalkulator (nie w telefonie komórkowym), kartkę na brudnopis.

 

 1.02.2020 Wyniki spr. 3 i oceny końcowe dla grup 1,2,5,6:

 5.02.2020 Wyniki spr. 3 i oceny końcowe dla grup 3,4,7:

 

 

9.02.2020 Informacje o sprawdzianie poprawkowym:

 

NOWY TERMIN: czwartek 20 lutego, początek o godz. 14.00 (informację o sali umieszczę na szklanych drzwiach wejściowych do Katedry Biometrii tuż przed sprawdzianem), czas pracy ok. 2 godz. 

zagadnienia:

1) działania na macierzach, np. zad. 3, 4, 5 z pliku Zadania DZIALANIA NA MACIERZACH.pdf

2) rozwiązywanie układów równań liniowych z wykorzystaniem wzorów Cramera, np. zad. 1, 2 z pliku Zadania_UKLADY_ROWNAN  WZORY_CRAMERA i instrukcje wxMaxima.pdf

3) własności funkcji takie, jak dziedzina, granice, asymptoty, pochodna, monotoniczność, ekstrema lokalne, np. zad. 2 z pliku Zadania z cw FUNKCJE_GRANICE.pdf oraz zad. 3 z pliku
Zadania_FUNKCJE_POCHODNA_BADANIE_PRZEBIEGU.pdf

4) całka oznaczona zastosowana do obliczenia pola obszaru, np. zadania wszystkie z pliku Zadania CALKA OZNACZONA zastos.pdf

5) zastosowanie równań różniczkowych w zagadnieniach przyrodniczych, np. zad. 2-5 z pliku Zadania ROWNANIA_ROZNICZKOWE.pdf

6) zmienne losowe (temat wykładowy), np. zad. 1, 2, 8, 9 z pliku Zadania ZMIENNE_LOSOWE z odp.pdf

Na sprawdzianie można mieć: jedną kartkę A4 z dowolnymi wzorami, kalkulator (nie w telefonie komórkowym), kartkę na brudnopis, tablice dystrybuanty rozkładu normalnego, np. z pliku http://agrobiol.sggw.waw.pl/biometria/media/rajfura/Tablica rozkladu normalnego.pdf Tablica rozkladu normalnego.pdf

Na sprawdzianie TRZEBA MIEĆ LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ lub inny dokument ze zdjęciem.


20.02.2020 Wyniki sprawdzianu poprawkowego i oceny końcowe w terminie 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Top! Top!
cookies