English
Katedra Biometrii - Department of Biometry
Strona główna > Strony domowe > Elżbieta Wójcik-Gront > - INŻYNIERIA EKOLOGICZNA I  
 
- INŻYNIERIA EKOLOGICZNA I

MATEMATYKA

Sylabus

Wykład 1, Wykład 2, Wykład 3, Zadania domowe, Zadania na egzamin (macierze)

Kolokwium I (z macierzy)

Na kolokwium można mieć jedną kartkę A4 z wzorami, instrukcjami do platformy WolframAlpha itp.

Wykład 4, Zadania domowe, Zadania na egzamin (ciągi)

Wykład 5 i 6, Zadania domowe, Zadania na egzamin (funkcje)

Wykład 7, Wykład 8, Zadania domowe, Zadania na egzamin (pochodna)

Kolokwium II (granica ciągu, granica funkcji, pochodna, zastosowanie pochodnej)

Na kolokwium można mieć jedną kartkę A4 z wzorami, instrukcjami do platformy WolframAlpha itp.

Wykład 9, Wykład 10, Wykład 11, Zadania domowe, EGZAMIN (całki)

Wykład 12, Wykład 13, Zadania domowe, EGZAMIN (równania różniczkowe)

  
Top! Top!
cookies