English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Publikacje > 2018  
 
Publikacje 2018

 Publikacje recenzowane:

 • Marta Boroń, Michał Dobrakowski, Jarosław Chmielewski, Barbara Gworek, Ilona Korzonek-Szlacheta, Jacek Kiełtucki, Monika Szpringer, Sławomir Kasperczyk 2018:  Aspekty zdrowotne w krótkookresowym narażeniu na ołów. Przemysł Chemiczny, T. 97, nr 4, s. 618-623.
 • Wojciech Dmuchowski, Dariusz Gozdowski, Aneta H. Baczewska-Dąbrowska, Piotr Dąbrowski, Barbara Gworek, Irena Suwara 2018: Evaluation of the impact of reducing national emissions of SO2 and metals in Poland on background pollution using a bioindication method. PLoS One, Vol. 13, nr 2, art. e0192711, s. 1-17.
 • Barbara Gworek, Marta Zakrzewska, Wojciech Stępień, Marta Kijeńska, Justyna Wrzosek 2018: Dioksyny w kompostach wytworzonych z komunalnych i przemysłowych osadów ściekowych. Przemysł Chemiczny, T. 97, nr 4, s. 604-608.
 • Bogusława Kruczkowska, Jerzy Jonczak, Joanna Gadziszewska, Monika Niska, Wacław Florek, Marek Degórski 2018: The record of postglacial environmental changes of the southern Baltic coastal zone in the sequence of fossil soils. Journal of Soils and Sediments, s. 1-14.
 • Katarzyna Marciszewska, Andrzej Szczepkowski, Anna Otręba, Lidia Oktaba, Marek Kondras, Piotr Zaniewski, Wojciech Ciurzycki, Rafał Wojtan 2018:  The dynamics of sprouts generation and colonization by macrofungi of black cherry Prunus serotina Ehrh. eliminated mechanically in the Kampinos National Park. Folia Forestalia Polonica. Seria A, Vol. 60, nr 1, s. 34-51.
 • Oktaba L., Odrobińska D., Uzarowicz Ł. 2018: The impact of different land use in urban area on humus quality. Journal Soil and Sediments. DOI: 10.1007/s11368-018-1982-7
 • Parzych A., Jonczak J., Sobisz Z. 2018: Bioaccumulation of macro- and micronutrients in herbaceous plants of headwater areas - a case study from northern Poland. Journal of Elementology , T. 23, nr 1, s. 231-245.
 • Agnieszka Parzych, Jerzy Jonczak, Zbigniew Sobisz 2018: Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. Liverwort with a potential for water purification. International Journal of Environmental Research, s. 1-8
 • Agnieszka Parzych, Jerzy Jonczak, Aleksander Astel 2018: Spatiotemporal variability in headwater stream chemistry in the young-glacial landscape of the southern Baltic coastal zone. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 13, nr 2, s. 423-433.
 • Agnieszka Parzych, Jerzy Jonczak 2018: Comparison of nitrogen and phosphorus accumulation in plants associated with streams and peatbogs in mid-forest headwater ecosystem. Journal of Elementology, T. 23, nr 2, s. 459-469.
 • Agnieszka Edyta Parzych, Jerzy Jonczak 2018:  Bioaccumulation of macro- and microelements in herbaceous plants in the River Valley. Journal of Ecological Engineering, Vol. 19, nr 3, s. 170-177.
 • Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Tomasz Sosulski, Monika Skowrońska, Jan Szczepaniak 2018: Impact of reduced tillage on CO2 emission from soil under maize cultivation. Soil & Tillage Research, Vol. 180, s. 21-28.
 • P. Schröder, B. Beckers, S. Daniels, F. Gnädinger, E. Maestri, N. Marmiroli, M. Mench, R. Millan, M. M. Obermeier, N. Oustriere, T. Persson, C. Poschenrieder, F. Rineau, B. Rutkowska, T. Schmid, W. Szulc, N. Witters, A. Sæbø 2018:  Intensify production, transform biomass to energy and novel goods and protect soils in Europe - a vision how to mobilize marginal lands. Science of the Total Environment, Vol. 616/617, s. 1101-1123.
 • Vladimír Šimanský, Ján Horák, Dušan Igaz, Eugen Balashov, Jerzy Jonczak 2018:  Biochar and biochar with N fertilizer as a potential tool for improving soil sorption of nutrients. Journal of Soils and Sediments, Vol. 18, nr 4, s. 1432-1440.
 • Šimanský V, Jonczak J., Parzych A., Horák J.  2018: Contents and bioaccumulation of nutrients from soil to corn organs after application of different biochar doses. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2018, Vol. 13, nr 1, s. 315-324.
 • Dorota Sobczak, Igor Kondzielski, Marta Kijeńska, Barbara Gworek 2018: Wpływ właściwości fizykochemicznych substancji aktywnych środków ochrony roślin na ich los i zachowanie w środowisku oraz profil ekotoksykologiczny. Przemysł Chemiczny, T. 97, nr 4, s. 609-612.
 • Ewa Szara, Tomasz Sosulski, Magdalena Szymańska, Katarzyna Szyszkowska 2018: Usefulness of Mehlich-3 test in the monitoring of phosphorus dispersion from Polish arable soils. Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 190, nr 5, art. 298, s. 1-10.
 • Magdalena Szymanska, Ewa Szara, Tomasz Sosulski, Wojciech Stepien, Krzysztof Pilarski, Agnieszka A. Pilarska 2018: Chemical properties and fertilizer value of ten different anaerobic digestate. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 27, nr 5a, s. 3425-3432.
 • Magdalena Szymańska, Ewa Szara, Adam Wąs, Marian Korc, Mieczysław Borowik, Anna Zdunek, Piotr Rusek, Sebastian Schab 2018:  Wartość agronomiczna pylistej i granulowanej formy struwit. Przemysł Chemiczny, T. 97, nr 2, s. 277-281.
 • Łukasz Uzarowicz, Michał Skiba, Martin Leue, Zbigniew Zagórski, Arkadiusz Gąsiński, Jerzy Trzciński 2018: Technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. Catena, Vol. 162, s. 255-269.

  
Top! Top!