English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Publikacje > 2006  
 
Publikacje 2006

W czasopismach z Impact Factorem:

 • Gajewska J., Borkowski A., Babiński L, 2006: Degradation of oak wood from flooded archaeological trenches in Biskupin. Polish Journal Environmental Studies. T.15 (5D), Part II, s. 665-669.
 • Garbolińska M., Czępińska-Kamińska D., 2006: Biological activity of selected organic soils from the "Puszcza Kampinoska Biosphere Reserve". Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 15, No 5D. Part I, s. 276-279.
 • Gworek B., Mocek A., Kondzielski I., 2006: Speciation of cooper in industrially polluted soils - a comparison of two sequential extraction methods. Polish Journal of Environmental Studies. vol. 15, No 2a, s. 295-303.
 • Janowska E., Czępińska-Kamińska D., 2006: Aluminium content in the upper soil horizons as an indicator of natural environment quality. Polish Journal of Environmental Studies. vol. 169, s. 310-329.
 • Kozanecka T., Czarnowska K., Brogowski Z., Kwasowski W., 2006: Content of Microelements in selected herbs from natural meadows. Polish Journal of Environmental Studies. vol. 15, No 2a, s. 385-389.
 • Kwasowski W., Michalak D., Kozanecka T., 2006: Bioaccumulation of microelements in selected plants of the undergrowth in Kampinos National Park. Polish Journal of Environmental Studies. vol. 15, No. 2a, s. 398-402.
 • Pracz J., Kwasowski W., 2006: Properties of sulphide soils of the Moście Błota peatlend at Pucka Bay. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 15, No. 5D, Part I, s. 105-113.
 • Rekosz-Burlaga H., Garbolińska M., 2006: Characterization of selected groups of microorganisms occuring in soil rhizosphere and phyllosphere of oats. Polish Journal of Microbiology. vol. 55, No 3, s. 227-235.
 • Rekiel A., Gajewska J., 2006: Zmiany mikroflory jelitowej tuczników pod wpływem wybranych czynników żywieniowych. Medycyna Weterynaryjna. T. 62,8, s. 925-930.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., 2006: The relationship between ions concentration in soil solution and degree of plants supply with micronutrients. Polish Journal of Environmental Studies. Vol.15,no.2A, part II, s.468-473.
 • Sommer M., Kaczorek D., Kuzyakov Y., Breuer J., 2006: Silicon pools and fluxes in soils and landscapes-a review. J. Plant Nutr. Soil Sci. vol. 15, No. 2a, s. 308-31 

 

W innych czasopismach recenzowanych: 

 • Amerek B., Górska E.B., Russel S., 2006: Charakterystyka celulolitycznego szczepu micromonospora rubra wyizolowanego z gleby. Acta Agraria et Silvestria. Series agraria, zesz. 49
 • Babiński L., Zborowska M., Gajewska J., Prądzyński W., 2006: Decomposition of contemporary oak wood (Quercus sp.) in condition of wet archaelogical site in Biskupin. Seria B. Drzewnictwo, Folia Forestalia Polonica.  Z 37, s.9
 • Borkowski A., 2006: Aktywność bakterii utleniających związki siarki w glebach płowych Roztocza Zachodniego. Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria. T.44Czarnowska K., Nowakowski W., 2006: Zmiany zawartości Fe, Mn, Zn, Cu, Pb w trawach zieleńców Warszawy. Roczniki Gleboznawcze. T. LVII, nr 3/4, s. 13-17.
 • Brogowski Z., Lenart S., Kozanecka T., Gawrońska-Kulesza A., 2005: Wpływ nawożenia krzemionka na skład chemiczny i stan równowagi jonowej traw. Zeszyty Naukowe Wydziału Ogrodniczego. Z. 5, s. 61-72.
 • Frankowska-Łukawska J., Chachulski Ł., 2006: Typy gleb i zespoły roslinne powyżej wtórnej granicy lasu na połoninach w paśmie Czarnohory. Roczniki Gleboznawcze. T. LVII, nr 3/4, s. 18-36.
 • Gajewska J., Kostecka J., Babiński L., 2006: Korozja biologiczna drewna sosny (Pinus sylvestris, L.) przechowywanego w glebie torfowej stanowiska archeologicznego w Biskupinie. Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestria
 • Gajewska J., Olejnik K., Parzydeł M., Rastawicka, M., Szulc W., Borkowski J., 2006: Charakterystyka morfologiczna i fizjologiczna glebowych bakterii utleniających związki siarki. Zeszyty Naukowe AR Wrocław. T49 s. 65-77.
 •  Górska E. B., Kopczyńska J., Russel S., 2006: Wytwarzanie enzymów celulolitycznych i lignolitycznych w hodowli grzyba Trametes versicolor z dodatkiem słomy zbożowej o różnym stopniu  rozdrobnienia. Zeszyty Naukowe AR Wrocław. T. 49 s. 71-77.
 • Górska E.B., Maciejewska A., Jakubiak I., Russel S., 2006: Wpływ obornika, torfu, węgla brunatnego i preparatu Rekulter na występowanie promieniowców w glebie. Zeszyty Naukowe AR Wrocław. T. 49 s. 79-86.
 • Garbolińska M., Borkowski A., 2006: Charakterystyka biologicznej aktywności gleby płowej na podstawie oceny parametrów kinetycznych fosfatazy kwaśnej i zawartości fosforu przyswajalnego. Acta Agraria et Silvestria
 • Gworek B., 2006: Glin w środowisku przyrodniczym a jego toksyczność. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. Nr 29, s. 27-38.
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Okołowicz M., Zagórski Z., 2006: Procesy glebotwórcze w lessowych glebach kopalnych odsłonięcia Polanów Samborzecki - okolice Sandomierza. Roczniki Gleboznawcze. T. LVII, nr 3/4, s. 151-173.
 • Szczurkowska M., Podawca K., Gworek B., 2006: Struktura funkcjonowania obszarów wiejskich. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. Nr 29, s. 39-69.
 • Szczurkowska M., Podawca K., Gworek B., 2005: Wieś Polska - pojecie, struktura, rozwój. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. Nr 28, s. 41-48.
 • Szczurkowska M., Podawca K., Gworek B., 2005: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich szansą dla wsi. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. Nr 28, s. 49-59.
 • Janowska E., 2006: Równowaga jonowa roślin zielnych Puszczy Kampinoskiej jako biowskaźnik stanu środowiska. Problemy Ekologii Krajobrazu. T. XVI, s. 461-473.
 •  Płodzik A., Czarnowska k., Nowakowski W., 2006: Ocena stopnia odorowej oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. Ochrona powietrza i problemy odpadów. , t. 3, s. 84-88.
 • Rekosz-BurlagaH., Gumeniuk I., Gajewska J., Garbolińska M., Makulec G., 2006:  Wpływ dżdżownic Aporrectodea caliginosai różnorodności roślin na liczebność wybranych grup drobnoustrojów glebowych. Acta Agraria et Silvestria
 • Michałowska M., Russel S., 2006: Ocena bakteryjnych zanieczyszczeń powietrza pomieszczeń edukacyjnych oraz powietrza atmosferycznego. Acta Agraria et Silvestria. Series agraria, zesz. 49.
 • Michałowska M., Russel S., 2006: Charakterystyka mykologicznych zanieczyszczeń powietrza pomieszczeń edukacyjnych oraz powietrza atmosferycznego. Acta Agraria et Silvestria. Series agraria, zesz. 49.
 • Michałowska M., Russel S., 2006: Wpływ czynników zewnętrznych na stopień koncentracji i skład populacji grzybów pleśniowych w powietrzu pomieszczeń edukacyjnych oraz powietrzu atmosferycznym. Acta Agraria et Silvestria. Series agraria, zesz. 49.
 • Górska E., B., Wilgat K., Russel S., 2006: Biosynteza enzymów ksylanolitycznych w hodowli grzyba białego rozkłady Phanerochaete chrysosporium. Acta Scientarium Polonorum. Agricultura 5(2) s. 25-31
 • Sosulski T., Mercik S., Stępień W., 2006: Zawartość azotu amonowego i azotanowego w glebie po monokulturą żyta. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 513, 433-445.
 • Sosulski T., Mercik S., Stępień W., 2006: Zawartość form azotu w glebie oraz plony kukurydzy w zależności od pH, zawartości węgla organicznego w glebie oraz form azotu w nawozach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 513, 447-455.
 • Sosulski T., Łabętowicz J., 2006: Azotany i ich przemiany w przestrzeni rolniczej Polski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 513, 423-432.
 • Stępień W., Rutkowska B., Szulc W., Górnik A., 2006: Możliwości wykorzystania kompostu z odpadów komunalnych w rolnictwie. Cz. I. Wpływ kompostu na właściwości fizykochemiczne gleby. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 512 , s. 555-562.
 • Stępień W., Rutkowska B., Szulc W., Górnik A.., 2006: Możliwości wykorzystania kompostu z odpadów komunalnych w rolnictwie. Cz. II. Wpływ kompostu na kształtowanie wielkości i jakości plon u ziemniaków. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 512, s. 563-569.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., Skrzyński Ł., 2006: Efektywność i opłacalność nawożenia gnojowicą na przykładzie ziemniaków w trwałym doświadczeniu nawozowym na glebie lekkiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 512, s. 579-584.
 • Rutkowska B., Szulc W., Cupryś K.., 2006: Possibility of utilization of sewage sludge from municipal sewage-treatment plant in agriculture. Humic Substances in Ecosystems. T6:  141-145
 • Szulc W., Rutkowska B., Stępień W., Kocik J., 2006: The influence of storage on sewage sludge composition and possibility of the sewage utilization. Humic Substances in Ecosystems. T6: 186-189.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., 2006: Skład granulometryczny gleby jako czynnik determinujący stężenie jonów w roztworze glebowym. Journal of Elementology.   1: 89-98.
 • Stępień M., 2005: Metody uprawy roślin stosowane w Peruwiańskiej Puszczy Wysokiej. Afryka, Azja, Ameryka Łacińska. T. 82, s. 17-45. (praca nie cytowana w spr. za 2005r).

 

Monografie:

 • Conley D.J., Sommer M., Meunier J.D., Kaczorek D., Saccone L., 2006: Silicon in the Terrestrial Biogeosphere. Human Perturbations and Impacts on Aquatic Sytems Vol. 66, s13-29.
 • Russel S., Górska E.B., Wyczółkowski A., I.., 2006: „Methods of enzymatic cellulose hydrolysis measurement“ in Selected Methodological Aspects of Soil Enzyme Activity Tests. Institute of Agrophisics PAS, Lublin. ISBN 83-89969-X
 •  Russel S., 2006: The significance of studies on enzyme in soil environment”  in Selected Methodological Aspects of Soil Enzyme Activity Tests. Institute of Agrophisics PAS, Lublin. ISBN 83-89969-70-X.
 • Obidziński A. Żelazo J.  Stępień W., 2006: Inventorying and valuation of nature resources.Field guide. [Rozdział: Soil and water chemistry. Warsaw Agricultural University Press.  pp. 34-55.
 • Ocepa E., Stępień W., Lach J., 2005: Ocena trwałości oddziaływania nawozu organiczno-mineralnego wykonanego na bazie węgla brunatnego na ograniczenie fitoprzyswajalności Cd, Pb i Zn. Monografia cz. III Obieg Pierwiastków w Przyrodzie. IOŚ. Warszawa ,  s. 658-664.  (Publikacja nie cytowana w spr. za 2005 r).

 

Abstakty:

 • Janowska E., Czępińska-Kamińska D., 2006: Dynamika zawartości glinu w poziomaxch powierzchniowych gleb w środowisku naturalnym. IX Sympozjum z cyklu: Pierwiastki śladowe - kryteria jakości środowiska przyrodniczego. s. 89-90
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., 2006: Badania nad przydatnością analizy stężenia jonów w roztworze glebowym do oceny stanu zaopatrzenia roślin w B, Cu i Zn. „Pierwiastki śladowe-kryteria jakości środowiska przyrodniczego”. IX sympozjum z cyklu Pierwiastki śladowe w środowisku,Sarnówek 11-12 maja 2006, 197-199.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., Michalczuk  M.., 2006: Zastosowanie metod biologicznych w usuwaniu zanieczyszczeń ropopochodnych w glebie. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie. Nr 8: 219-220.
 • Sosulski T., Łabętowicz J., Jonczyk M., Szymańska M., 2006: Wpływ odpadów przemysłowych - gipsu i fosfogipsu na zawartość cynku, kadmu i ołowiu w roślinach i glebie. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie. Nr 8, 203-204.
 • Szymańska M.,  Łabętowicz  J.,    Korc M., 2006: Przydatność struktury jonowej kompleksu sorpcyjnego do oceny stopnia degradacji chemicznej gleb. Nr 8, 221-222.
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Korc M., Sosulski T., 2006: Wpływ wapnowania na zawartość poszczególnych form potasu w glebie. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie. Nr 8, 223-224.
 • Kwasowski W., Markiewicz M., 2006: Zawartość metali ciężkich oraz analiza wybranych frakcji Pb, Cd, Zn i Cu w glebach ofgródków przydomowych w rejonie wpływu Zakładów Akumulatorowych "Piast' w Piastowie. Zeszyty Naukowe południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. Z. 8, s. 139-140
 • Garbolińska M., Czępińska-Kamińska D., 2006: Aktywność biologiczna wybranych gleb organicznych z rezerwatu biosfery "Puszcza Kampinoska", I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt: Mokradła i ekosystemy słodkowodne  - funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona, s. 29.
 • Kusińska A., 2006: Właściwości fizyko-chemiczne gleb odwodnionych torfowisk niskich o różnej genezie, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt: Mokradła i ekosystemy słodkowodne  - funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona. s. 62.
 • Okołowicz M., 2006: Właściwości fizyczne gleb murszowych Puszczy Kampinoskiej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt: Mokradła i ekosystemy słodkowodne  - funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona. s. 89.
 • Pracz J., Kwasowski W., 2006: Właściwości gleb siarczkowych torfowiska Moście Błota nad Zatoka Pucką.  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt: Mokradła i ekosystemy słodkowodne  - funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona. s. 99.
 • Gajewska J., Borkowski A., Babiński L., 2006: Rozkład drewna archeologicznego (Quercus sp.) przechowywanego w zalanych wykopach stanowiska archeologicznego w Biskupinie. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Mokradła i Ekosystemy słodkowodne”,. Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona. s.24.
 • Lenart S., Kusińska A., Gawronska-Kulesza A., Nozderko E., 2006: Wpływ wieloletniego nawożenia i uprawy roli na zawartość substancji organicznej w glebie, Przyrodnicze uwarunkowania produkcji roślinnej, s. 199-201.
 • Kozanecka T., Brogowski Z., Kwasowski W., Świątek M., 2006: Obieg węgla i azotu w przyrodzie na przykładzie niektórych gatunków roślin zielnych. Przyrodnicze uwarunkowania produkcji roślinnej. s. 175-176 
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., 2006: Zanieczyszczenie środowiska glebowego przez oleje mineralne w otoczeniu stacji paliw na terenie aglomeracji warszawskiej. Przyrodnicze uwarunkowania produkcji roślinnej 2006, s. 171.
 • Garbolińska M., Borkowski A., 2006: Charakterystyka boliologicznej aktywności gleby płowej na podstawie oceny parametrów konetycznych fosfatazy kwaśnej i zawartości fosforu przyswajalnego. 40 Jubileuszowy Zjazd Mikrobiologów “Aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach”, AR Kraków-Arłamów, p 31-32.
 • Gajewska J., Kostecka J., Babiński L., Korozja biologiczna drewna sosny (Pinus sylvestris, L.) przechowywanego w glebie torfowej stanowiska archeologicznego w Biskupinie. 40 Jubileuszowy Zjazd Mikrobiologów “Aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach”, AR Kraków-Arłamów. s.30-31.
 • Rekosz – Burlaga H., Gumeniuk I., Gajewska J., Garbolińska M., Makulec G., 2006: Wpływ zastosowania dżdżownic w uprawie traw na liczebność wybranych grup drobnoustrojów. 40 Jubileuszowy Zjazd Mikrobiologów “Aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach”, AR Kraków-Arłamów. s.73.
 • Stępień W., Szulc W., Rutkowska B., 2006: Wpływ stosowania substancji odpadowych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w roślinie. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie, Nr 8: 209-210.
 • Stępień W., Rutkowska B., Szulc W., Górnik A., 2006: Możliwości wykorzystania kompostu z odpadów komunalnych w rolnictwie. Cz. I. Wpływ kompostu na właściwości fizykochemiczne gleby. Polskie TowarzystwoInżynierii Ekologicznej Oddział Szczeciński; A R w Szczecinie-Katedra Chemii Środowiska; VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Nawozy naturalne, organiczne i mineralne".Świnoujście. s. 38.
 • Stępień W., Rutkowska B., Szulc W., Górnik A., 2006: Możliwości wykorzystania kompostu z odpadów komunalnych w rolnictwie. Cz. II. Wpływ kompostu na kształtowanie wielkości i jakości plonu ziemniaków. Polskie TowarzystwoInżynierii Ekologicznej Oddział Szczeciński; A R w Szczecinie-Katedra Chemii Środowiska; VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Nawozy naturalne, organiczne i mineralne".Świnoujście. s.39.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., Skrzyński Ł., 2006: Efektywność i opłacalność nawożenia gnojowicą na przykładzie ziemniaków w trwałym doświadczeniu nawozowym na glebie lekkiej. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział Szczeciński; AR w Szczecinie-Katedra Chemii Środowiska; VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Nawozy naturalne, organiczne i mineralne".Świnoujście. s. 40
 • Stępień W., 2006: Wpływ opadów i temperatury na plonowanie dwóch odmian borówki w wieloletnich doświadczeniach nawozowych w Skierniewicach. Uprawa Borówki i Żurawiny. Międzynarodowa konferencja Naukowa. ISiK Skierniewice. 43-53.
 • Koziński B., Stępień W., Smolarz K., 2006: Wpływ cięcia odmładzającego na plonowanie 30-letnich roślin borówki wysokiej w warunkach pełnego nawożenia mineralnego. XLIV Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, ISiK Skierniewice. s. 218-220.

 

Publikacje popularno-naukowe: 

 • Wagner M., Nowakowski W., Czarnowska K., 2006: Zanieczyszczenie hałasem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Aura - Ochrona Środowiska. Nr 9, s. 32-34.  
 • Czarnowska K., 2006: Barwa gleby i jej znaczenie. Aura - Dodatek Ekologiczny dla Szkół. Nr 142, s. 1-2. 
 • Brogowski Z., Chlipalski J.,  2006: Stoimy na opoce..., Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia. T. VI, s. 166-168.
 • Szulc W., 2006: Elementarz Nawozowy - Zdaniem eksperta. Farmer. 5: 8-18.


 
Top! Top!