English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Aktualności  
 
Aktualności

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium  KNoŚG,

które odbędzie się 25.01.2019 o godzinie 10:15 w sali 1/3, budynek 37
prelegent mgr Dariusz Zielonka wygłosi referat:

„Wpływ nawożenia konopi siewnej (Cannabis sativa) osadami ściekowymi i fosfogipsem na wybrane parametry fizjologiczne roślin i biologię gleby”.

 

Serdecznie zapraszamy

 


 

 

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego uprzejmie zaprasza na posiedzenia referatowo-dyskusyjne, które odbędzie się 11 grudnia (poniedziałek) o godz. 10:15 w Katedrze Nauk o Środowisku Glebowym SGGW przy ulicy Nowoursynowskiej 159, budynek 37 (Wydział Rolnictwa i Biologii),  piętro 1, sala 1/3A.

Referat Pt. :

"Geogeniczne uwarunkowania genezy, właściwości i klasyfikacji gleb w centralnej części Republiki Południowej Afryki - reminiscencje z podróży"
prelegent : Prof. dr hab. Zbigniew Zagórski

 


 5 grudnia

https://www.wiz.pl/images/yhqrdeour332twg65qh956183c3tiea8r4wbe78.jpg


Katedra Nauk o Środowisku Glebowym wraz z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego organizuje seminarium terenowe:

"Gleby w krajobrazach lessowych i węglanowych".

Seminarium odbędzie się w dniach 28.06-29.06.2016.


Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego uprzejmie zaprasza na posiedzenia referatowo-dyskusyjne, które odbędzie się 15 kwietnia o godz. 11:00  w Katedrze Nauk o Środowisku Glebowym SGGW. Referat Pt. : 

„Wybrane problemy rozwoju i właściwości gleb niecki stawu młyńskiego w dolinie Jarosławianki (Równina Sławieńska)"
wygłosi: dr Jerzy Jonczak

  Następnie:

Dr Henry Sawyerr PhD (Dyrektor Centrum Badań Ekologii i Ochrony Środowiska)
przedstawi prezentację o Kwara State University (Malete, Nigeria) i opowie o możliwości współpracy

 


 Zaproszenie na seminarium:

 

Katedra Nauk o Środowisku Glebowym serdecznie zaprasza na Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. "Nauka o glebie w 200 – letniej działalności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie" połączone z Jubileuszem 90-lecia urodzin prof. dr hab. Zygmunta Brogowskiego, które odbędzie się 23 października w Auli I budynku Wydziału Rolnictwa i Biologii  (nr 37) przy ulicy Nowoursynowskiej 159 w Warszawie.

PROGRAM


  

Rok 2015

 

Międzynarodowym Rokiem Gleby

  
Top! Top!