English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Main page > Staff > Jerzy Jonczak  
 
Jerzy Jonczak

Position: Assistant Professor

Contact:

phone: (22) 5932617
e-mail: jerzy_jonczak@sggw.pl
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Faculty of Agriculture and Biology
Department of Soil Environment Sciences
ul. Nowoursynowska 159, building no. 37, room no. 1/127
02-776 Warszawa
Homepage: https://sites.google.com/site/jerzyjonczak/home

Education:

 •  2004 – Ph.D., Biology, Faculty of Biology and Earth Science, Nicolas Copernicus University in Toruń
 • 1999 – M.Sc., Biology, Faculty of Biology and Earth Science, Nicolas Copernicus University in Toruń

Employment:

 •  2016 – Assistant Professor, Departament of Soil Science Environment, Faculty of Agriculture and Biology, Warsaw University of Life Sciences
 •  2005 – 2016 – Assistant Professor, Institute of Geography and Regional Studies, Pomeranian University in Słupsk
 • 1999 – 2004 – doctoral studies, Faculty of Biology and Earth Sciences, Nicolas Copernicus University in Toruń

Research interests:

 •  litho-morpho-pedogenesis of young-glacial areas
 •  genesis, evolution and properties of the soils of river valleys
 •  quantification of Soil-forming processes
 • soil organic matter – sources, transformation, properties (litterfall, mineralization, humification, fractional composition, elemental composition, 13C-NMR)
 •   natural and anthropogenic factors influencing the contents and distribution of heavy metals in soils and their bioaccumulation in plants

Scientific monographs: 

 •  Jonczak J. 2015. Geneza, ewolucja i właściwości gleb dolin rzek źródłowych w młodoglacjalnych obszarach zastoiskowych na przykładzie Leśnej (Równina Sławieńska). Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk

Scientific papers in journals with impact factor: 

 •   Šimanský V., Kravka M., Jonczak J. 2017. Soil aggregate stability in loamy soils of Slovakia. Journal of Elementology, w druku
 •   Niska M., Jonczak J., Gadziszewska J. 2017. Late Pleistocene and Holocene environmental evolution of the Wkra River valley near Bielawy Gołuskie recorded in palaeo-oxbow lake sediments. Geological Quarterly, w druku
 •   Parzych A., Jonczak J., Sobisz Z. 2016. Zmiany składu chemicznego wód w strumieniach   śródleśnej niszy źródliskowej w dolinie Kamiennej (Pomorze Środkowe). Sylwan, w druku
 •    Parzych A., Jonczak J., Sobisz Z. 2016. Bioaccumulation of macronutrients in the herbaceous plants of mid-forest spring niches. Baltic Forestry, w druku
 •  Kruczkowska B., Jonczak J., Gadziszewska J. 2016. Characteristics of permafrost-affected soil in a cliff in the central part of the Polish Baltic coastal zone, Journal of Soils and Sediments. DOI: 10.1007/s11368-016-1581-4
 • Šimanskỷ V., Horák J., Igaz D., Jonczak J., Markiewicz M., Felber R., Rizhiya E.Y., Lukac M. 2016. How dose of biochar and biochar with nitrogen can improve the parameters of soil organic matter and soil structure. Biologia 71(9): 989-995.
 •  Šimanský V., Jonczak J. 2016. Water-stable aggregates as a key element in the stabilization of soil organic matter in the Chernozems. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 11(2): 511-517
 •   Jonczak J., Olejniczak M., Parzych A., Sobisz Z. 2016. Dynamics, structure and chemistry of litterfall in headwater riparian forest on the area of Middle Pomerania. Journal of Elementology 21(2): 381-392.
 •  Jonczak J., Parzych A. 2016. Właściwości materii organicznej gleb śródleśnych nisz źródliskowych w dolinie Kamiennej (Pomorze Środkowe). Sylwan 160(2): 135-143.
 •  Jonczak J., Parzych A., Sobisz Z. 2015. Distribution of carbon and nitrogen forms in Histosols of headwater areas – a case study from the valley of the Kamienna Creek (northern Poland). Journal of Elementology 20(1): 95-105.
 •   Jonczak J., Parzych A., Sobisz Z. 2015. Decomposition of four tree species leaf litters in headwater riparian forest. Baltic Forestry 21(1): 133-143.
 •   Jonczak J., Šimanský V., Polláková N. 2015. Zawartość i profilowe rozmieszczenie frakcji fosforu w uprawnych i leśnych czarnoziemach z    Jonczak J. 2014. Rozkład liści buka w 120 letnim drzewostanie na obszarze Pomorza Środkowego. Sylwan 158: 621-629.
 •  Jonczak J. 2014. Effect of land use on the carbon and nitrogen forms in humic horizons of Stagnic Luvisols. Journal of Elementology 19(4): 1037-1048.
 •   Jonczak J., Parzych A., 2014. The content of heavy metals in the soil and litterfall in a beech-pine-spruce stand in northern Poland. Archives of Environmental Protection 40(4): 67-77.
 •   Parzych A., Jonczak J. 2013. Content of heavy metals in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in selected pine forests in Słowiński National Park, Archives of Environmental Protection 39(1): 41-51
 • Jonczak J. 2011. Struktura, dynamika i właściwości opadu roślinnego w 110-letnim drzewostanie bukowym z domieszką sosny i świerka, Sylwan 155(11): 760-768

Other reviewed scientific papers and chapters in monographs

 •  Jonczak J., Degórski M., Kruczkowska B. 2016. Comparing quartz silt surface microstructures in two sandy soils in young-glacial landscape of northern Poland. Soil Science Annual, w druku
 •    Šimanský V., Polláková N., Jonczak J. Is better minimum than standard muldboard ploughing tillage from viewpoint of the pore-size distribution and soil water retentioncharacteristics changes?. Cercetări Agronomice în Moldova 3(167): 17-25.
 •  Šimanský V., Polláková N., Jonczak J., Jankowski M. 2016. Which soil tillage is better in terms of the soil organic matter and soil structure changes?. Journal of Central European Agriculture, 17(2): 391-401.
 •    Polláková N., Jonczak J., Szlováková T., Kolenčik M. 2016. Soil organic matter quantity and quality of land transformed from arable to forest. Journal of Central European Agriculture 17(3): 661-674.
 •   Jonczak J., Šimanský V., Polláková N. 2015. Characteristics of iron and aluminium forms and quantification of soil forming processes in Chernozems of western Slovakia. Polish Journal of Soil Science 48(2): 259-269.
 •    Šimanský V., Jonczak J. 2015. Porovnanie celkovej pórovitosti a prerozdelenie pórov v profiloch černozemi. Vedecké práce vychádzajú pod hlavičkou výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy 37: 106-111.
 •  Parzych A., Cymer M., Jonczak J., Szymczak S. 2015. The ability of leaves and rhizomes of aquatic plants to accumulate macro and microelements. Journal of Ecological Engineering 16(3): 198-205.
 •   Jonczak J., Parzych A. 2015. Porównanie zasobów materii organicznej oraz wybranych wskaźników stanu ekochemicznego gleb w zespołach Empetro nigri-Pinetum i Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Słowińskiego Parku Narodowego. Leśne Prace Badawcze 76(4): 360-369.
 •    Jonczak J. 2015. Buffering properties of the soils developed from mill-pond deposits in the valley of the Jarosławianka Creek. Baltic Coastal Zone 19: 37-48.
 • Florek W., Jonczak J., Niska M., Pasamonik I. 2015. Environmental changes in the catchment of the Jarosławianka Stream recorded in mill pond deposits. Limnological Review 15(2): 71-76.
 •  Jonczak J., Parzych A., Sobisz Z. 2014. Dynamics of Cu, Mn, Ni, Sr and Zn release during decomposition of four types of litter in headwater riparian forest in northern Poland. Leśne Prace Badawcze 75(2): 193-200.
 •  Parzych A., Jonczak J. 2014. Pine needles (Pinus sylvestris L.) as bioindicators in the assessment of urban environmental contamination with heavy metals. Journal of Ecological Engineering 15(3): 29-38.
 •   Jonczak J. 2014. Uwarunkowane litopedogenicznie rozmieszczenie Cu, Ni i Zn w profilach leśnych gleb rdzawych i glejobielicowych terasy nadzalewowej Słupi. Leśne Prace Badawcze 75(4): 331-341.
 •    Jonczak J., Parzych A., Sobisz Z. 2014. The content and profile distribution patterns of Cu, Ni and Zn in Histosols of headwater areas in the valley of Kamienna Creek (northern Poland). Baltic Coastal Zone 18: 5-14.
 •   Parzych A., Jonczak J. 2014. The content of copper and nickel in scots pine needles and soils of Słupsk urban area. Baltic Coastal Zone 18: 25-38.
 •    Florek W., Jonczak J., Niska M., Pasamonik I. 2014. Osady stawu młyńskiego jako odzwierciedlenie zmian środowiska zlewni Jarosławianki (dopływ dolnej Wieprzy). (w:) II Ogólnopolska Konferencja Funkcjonowanie Ekosystemów Jeziornych, Wpływ antropopresji na funkcjonowanie i przemiany geoekosystemów jeziornych, Międzyzdroje: 21-27.
 •    Jonczak J. 2013. Dynamics, structure and properties of plant litterfall in a 120-year old beech stand in Middle Pomerania between 2007-2010, Soil Science Annual 64(1): 9-14.
 •    Jonczak J. 2013. Soil organic matter properties in Stagnic Luvisols under different land use types, Acta Agrophysica 20(4): 565-576.
 •  Jonczak J. 2013. Effect of peat samples drying on measured content of carbon and nitrogen fractions, Soil Science Annual 64(4): 130-134.
 •   Parzych A., Jonczak J., Sobisz Z. 2013. Zawartość makro i mikroskładników w mchach wykrocisk w zespole Empetro-Nigri-Pinetum Ecriceosum Słowińskiego Parku Narodowego, Słupskie Prace Biologiczne 10: 119-131.
 •   Jonczak J., Florek W. 2013. Wiek i właściwości gleb wykształconych z osadów stawu młyńskiego w dolinie Jarosławianki (Równina Sławieńska) [w:] Jonczak J., Florek W. (red.) Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 33-40.
 •  Jonczak J., Kowalkowski A. 2013. Geneza, zróżnicowanie przestrzenne i właściwości poligenetycznych gleb zlewni Jarosławianki, [w:] Jonczak J., Florek W. (red.) Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 41-56.
 •   Jonczak J., Olszak I., Łazarczyk A. 2013. Geneza, ewolucja i właściwości gleb niższej terasy nadzalewowej Słupi w południowej części Słupska, [w:] Jonczak J., Florek W. (red.) Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 57-66.
 •   Kowalkowski A., Jonczak J. 2013. Morfogenetyczne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju gleb w zlewni młodoplejstoceńskiej doliny erozyjno-denudacyjnej, [w:] Jonczak J., Florek W. (red.) Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 75-94.
 •   Jonczak J. 2012. Wpływ domieszki sosny i świerka w drzewostanie bukowym na intensywność wypłukiwania węgla, żelaza i glinu z poziomu organicznego i próchnicznego gleb bielicowo-rdzawych, Leśne Prace Badawcze 73(2): 143-151.
 • Jonczak J., Parzych A. 2012. Impact of Scots pine admixture in European beech stand on dissolved organic carbon and nitrogen leaching from organic and humic horizons of Dystric Arenosols in northern Poland. Journal of Forest Science 58(6): 278-286.
 •   Jonczak J., Parzych A., Sobisz Z. 2012. Gleby i flora wykrocisk w zespole Empetro-nigri pinetum ericetosum Słowińskiego Parku Narodowego, Słupskie Prace Geograficzne 9: 33-42.
 •    Jonczak J. 2012. Właściwości materii organicznej gleb deluwialnych dna dolinki erozyjno-denudacyjnej wciętej w utwory zastoiskowe i zwałowe Równiny Sławieńskiej, Słupskie Prace Geograficzne 9: 23-32.
 •    Jonczak J. 2012. Influence of litho-morphogenetic, hydrologic and anthropogenic factors on sorptive and buffer properties of the soils of erosional-denudational valleys – case study from Sławieńska Plain. Polish Journal of Soil Science, 45(2): 205-221.
 •   Jonczak J., Mackiewicz K. 2012. Influence of pine and spruce admixture in European beech stand on some properties of organic and humic horizons of Dystric Arenosols and the intensity of biological turnover. Polish Journal of Soil Science, 45(2): 221-233.
 •   Jonczak J. 2011. Pedological aspects in the functioning of spring niches as transition zones between underground and superficial parts of water cycle in river basin, Ecological Questions 15: 35-43.
 •     Jonczak J., Czarnecki A. 2011. Looking for land allocations for poplar in rural areas considering optimization and protection of natural resources usage, Ecological Questions 15: 51-55.
 •     Jonczak J. 2011. Właściwości osadów dna doliny erozyjno-denudacyjnej wciętej w utwory zastoiskowe i lodowcowe Równiny Sławieńskiej jako efekt morfogenezy i pedogenezy, VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, Ameliówka k. Kielc: 34-40.
 •   Jonczak J., Dziadowiec H., Kacprowicz K., Czarnecki A. 2010. An assessment of the influence of poplar clones Hybrid 275 and Robusta on soil cover based on the characteristics of their plant litter fall, Polish Journal of Soil Science 43(1): 9-19.
 •    Jonczak J. 2010. Wpływ zadrzewień pasowych topoli na plonowanie zbóż oraz gospodarkę wodną i zasoby składników pokarmowych w glebie, Roczniki Gleboznawcze 61(2): 37-44.
 •    Jonczak J., Cysewska J. 2010. Pozycja systematyczna i wybrane właściwości gleb nisz źródliskowych w dolinie Jarosławianki (Równina Sławieńska), Roczniki Gleboznawcze 61(2): 45-56.
 •  Jonczak J. 2010. Właściwości sorpcyjne i buforowe gleb nisz źródliskowych w dolinie Jarosławianki (Równina Sławieńska), Roczniki Gleboznawcze 61(3): 47-53.
 •  Jonczak J. 2010. Chemizm wód zasilających Jarosławiankę (zlewnia Wieprzy), Słupskie Prace Geograficzne 7: 83-101.
 •   Kowalkowski A., Jonczak J., Link M. 2010. Veränderung der Nutzungseignung der Jungmoränenlandschaft Nordpommerns am Beispiel des Einzugsgebites der Struga Leśna (Waldbach), Berichte der DBG
 •     Florek W., Jonczak J., Princ C. 2009. Gwałtowne wezbranie roztopowe i jego skutek hydrologiczny i geomorfologiczny (przykład małych dopływów Wieprzy), [w:] Jania J.A., Szafraniec J. (red.), Ogólnopolskie Seminarium Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 2009: 28-33.
 •   Florek W., Jonczak J., Princ C. 2009. The impact of snow-melt-rain flood on runoff denudation from small lowland catchments (on example of left-bank tributaries of lower Wieprza), Baltic Coastal Zone 13B: 67-78.
 • Jonczak J. 2009. Leaf litter fall decomposition in age-differentiated stands of poplar clone Hybrid 275, Polish Journal of Soil Science 42(2): 159-167.
 •    Florek W., Jonczak J., Princ C. 2008. Denudacja odpływowa w Dolinie Wieprzy, [w:] Rączkowski W., Sroka J., (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, tom VII, Gmina Sławno: 25-37.
 •    Florek W., Jonczak J., Princ C. 2008. Rola denudacji odpływowej w kształtowaniu rzeźby małych zlewni na obszarach zastoiskowych (na przykładzie dopływów dolnej Wieprzy), Landform Analysis. 7: 23-35.
 •    Jonczak J., Kuczyńska P. 2008. Uwarunkowania rozwoju i wybrane właściwości gleb dolinki erozyjno-denudacyjnej Wieprzy w okolicach Mazowa, Landform Analysis 7: 69-80.
 •  Dziadowiec H., Jonczak J., Czarnecki A., Kacprowicz K. 2008. Porównanie opadu roślinnego w równowiekowych plantacjach topoli Hybryda 275 i Robusta, Roczniki Gleboznawcze 59(1): 76-84.
 •    Jonczak J., Czarnecki A. 2008. Risk assessment for biomass plantations planning on marginal soils as an effect of increasing frequency of weather extreme events, Ecological Questions 9: 113-118.
 •   Dziadowiec H., Jonczak J., Czarnecki A., Kacprowicz K. 2007. Masa, dynamika i skład chemiczny opadu roślinnego w różnowiekowych plantacjach odmiany uprawnej topoli czarnej - Hybryda 275, Roczniki Gleboznawcze, 58 (3/4): 68-77.
 •       Florek W., Jonczak J., Princ C. 2007. Wpływ spływu powierzchniowego na transport zawiesiny i chemizm wód lewobrzeżnych dopływów dolnej Wieprzy, [w:] Kostrzewski A., Andrzejewska A., (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000, Warszawa 2007: 269-281.
 •      Czarnecki A., Jonczak J. 2005. Energetyczne uprawy topoli – znaczenie dla rozwoju rolnictwa oraz ochrony krajobrazu, [w:] Wacławek W., Wacławek M., (red.) Księga konferencyjna ECOpole’05, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ECOpole’05, Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, Opole 2005: 359-364.
 •    Czarnecki A., Jonczak J. 2004. Rola upraw topolowych w planowaniu ochrony gruntów rolnych przed erozją. Studium przypadku gmina Grodziczno, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 486: 57-67.
 •    Dziadowiec H., Dobrzeniecki Z., Jachacy M., Jonczak J., Wróblewska M. 2004. Zmienność właściwości poziomu próchnicznego uprawnych czarnych ziem na Wysoczyźnie Chełmińskiej, Gleba w Środowisku, 26 Kongres PTG, Kraków 2003.
 •    Czarnecki A., Jonczak J. 2004. Niektóre aspekty regeneracji gleb wyłączonych z produkcji rolnej pod wpływem obecności trwałej pokrywy roślinnej, XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń 2004: 261-271.
 •    Dziadowiec H., Dobrzeniecki Z., Jachacy M., Jonczak J., Majewska A., Wróblewska M., Wrukowska M. 2004. Zmienność właściwości poziomu próchnicznego uprawnych gleb płowych i czarnych ziem Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce, XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń 2004: 271-279.
 •   Dziadowiec H., Jonczak J., Czarnecki A., Kejna M. 2003. Wieloletnie zmiany zawartości węgla organicznego w poziomie próchnicznym gleb intensywnie użytkowanych rolniczo, [w:] XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, Szymbark 2003: 166-172.
 •   Czarnecki A., Jonczak J. 2002. An integrative knowledge-based approach to rural areas sustainable development: the role of cases in students’ education, [w:] Iasmi Stati and Evangelos Kapetnakis (red.) Harmonization in European Higher Agricultural Education: Dream or Nightmare?, Technical Education Institute Crete, Crete 2002: 34-37.
 •   Dziadowiec H., Czarnecki A., Jonczak J. 2000. Morfologia i właściwości gleb glebowej powierzchni testowej Stacji Bazowej ZMŚP w Koniczynce, [w:] G. Wójcik (red.) Raport za rok hydrologiczny 1999. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa w Koniczynce, Toruń 2000.
 •  Dziadowiec H., Czarnecki A., Jonczak J. 1999. Roczna i wieloletnia dynamika wybranych właściwości uprawnych gleb płowych Glebowej Powierzchni Testowej ZMŚP w Koniczynce. [w:]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. X Ogólnopolskie Sympozjum ZMŚP, Kampinoski Park Narodowy, WAT 8-10.09.1999: 109-111.

Reviews (list of journals):

 •    Acta Fytotechnica et Zootechnica
 •    Annals of Forest Science
 •   Ecological Indicators
 •   Geographia Polonica
 •   Human and Ecological Risk Assessment
 •     iForest - Biogeosciences and Forestry
 •  Journal of Elementology
 •   Soil Science Annual
 •  Wetlands

Organization of conferences:

 •   Ogólnopolska konferencja naukowa „Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych”, Słupsk-Ustka, 10-12 czerwca 2013 – przewodniczący komitetu organizacyjnego
 •   X Konferencja Geomorfologia i Geologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, Słupsk-Ustka, 4-5.06.2012 – członek komitetu organizacyjnego
 •   IX Konferencja Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, Słupsk-Ustka, 29-31.06.2010 – członek komitetu organizacyjnego
 •   VIII Zjazd Geomorfologów Polskich, Rola procesów ekstremalnych w kształtowaniu rzeźby, Słupsk, 9-13 września 2008 – członek komitetu organizacyjnego

Scientific and teaching internships:

 •  2014 – scientific internship, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
 •   2015 - teaching internship (Erasmus+), Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

Functions:

 •  2015-2016 – Head of the Departament of Geoecology and Geoinformation, Institute of Geography and regional Studies, Pomeranian University in Słupsk

Membership in scientific organizations::

 •  since 2000 – Polish Soil Science Society (PSSS)
 • since 2013 – Commission of Genesis, Classification and Cartography of the Soils

Adwards:

 •  2011 – individual 3-rd degree award of the Rector of Pomeranian University in Słupsk for scientific activity from the
 •  2011 – scientific scholarship from the Rector of Pomeranian University in Słupsk
 •   2010 – scientific scholarship from the Rector of Pomeranian University in Słupsk

  Teaching activity:

 •  Soil Science for student of biology, 3rd year, undergraduate studies -  laboratories, field practice
 •  Soil Science for student of forestry, 1st year, undergraduate studies – lectures, laboratories, field practice


 
Top! Top!