English English Polski Polski
Katedra Gleboznawstwa - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Publikacje > 2016  
 
Publikacje 2016

 Publikacje recenzowane:

 • Kuśmirek E., Rutkowska B., Wrzosek-Jakubowska J. 2016: Wpływ stosowania granulowanych nawozów organiczno-mineralnych wytworzonych z podłoża popieczarkowego na plon i zawartość miedzi w roślinie testowej. Przem. Chem., 95, 3: 488-490.
 • Kwapisz J., Gworek B., Graniewska M., Bałtowski M. 2016: Wpływ przemysłu miedziowego na akumulację i mobilność miedzi w glebach. Przem. Chem., 95, 3: 497-503.
 • Kwapisz J., Gworek B., Graniewska M. 2016: Akumulacja i mobilność cynku w glebach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przem. Chem., 95, 3: 491-496.
 • Rusek P., Rutkowska B. Szulc W., Schab S., Łabętowicz J., Stępień W., Budziński A., Niedziński T. 2016: Technologia wytwarzania nawozów NPS(M) na bazie superfosfatu mocznikowego Cz. 1 Ocena wpływu nawozów na rozwój systemu korzeniowego kukurydzy w warunkach wgłębnego ich stosowania. Przem. Chem., 95, 5: 1020-1024.
 • Skowrońska M., Filipek T., Harasim P., Rusek P., Stępień W., Ochal P. 2016: Akumulacja biomasy przez kukurydzę w warunkach zróżnicowanego nawożenia i siewu. Przem. Chem., 95, 9: 1761-1764.
 • Skowrońska M., Filipek T., Harasim P., Rusek P., Stępień W., Jadczyszyn T. 2016: Dynamika nagromadzania składników mineralnych przez kukurydzę w warunkach niskonakładowej i bezpiecznej dla środowiska technologii nawożenia i siewu. Przem. Chem., 95, 8: 1595-1598.
 • Szymańska M., Szara E., Sosulski T., Wrzosek-Jakubowska J., Gworek B. 2016: Dynamika zmian właściwości chemicznych frakcji stałej pofermentu z biogazowni podczas kompostowania. Przem. Chem., 95, 3: 577-580.
 • Szymańska M.,Nowaczewska D., Świerżewska E.,  Wrzosek-Jakubowska J., Gworek B. 2016: Próba oceny właściwości fizykochemicznych gleb nawożonych świeżym i uzdatnionym pofermentem z biogazowni. Przem. Chem., 95, 3: 572-576.
 • Gowrek B., Klimczak K., Kijeńska M., Gozdowski D. 2016: Comparison of PAHs uptake by selected Monocotyledones and Dicotyledones from municipal and industrial sewage sludge. Environmental Science and Pollution Research, 23, 19:19461-19470.
 • Kwasowski W., Kozanecka T., Górska E. B., Gozdowski D., Kowalczyk P. 2016: Application of heavy metals in street dust in the monitoring of changes in environment. Fresenius Environmental Bulletin, 25, 1: 103-112.
 • Sosulski T., Szara E., Stępień W., Szymańska M. 2016: Impact of liming management on N2O emissions from arable soils in three long-term fertilization experiments in central Poland. Fresenius Environmental Bulletin, 25, 12a: 6111-6119.
 • Sosulski T., Szara E., Stępień W., Szymańska M., Borowska-Komenda M. 2016: Carbon and nitrogen leaching in long-term experiments and DOC/N-NO3- ratio in drainage water as an indicator of denitrification potential in different fertilization and crop rotation system. Fresenius Environmental Bulletin, 25, 8: 2813-2824.
 • Parzych A., Jonczak J., Sobisz Z. 2016: Zmiany składu chemicznego wód w strumieniach śródleśnej niszy źródliskowej w dolinie Kamiennej (Pomorze Środkowe). Sylwan, 160, 10: 871-880.
 • Puppe D., Höhn A., Kaczorek D., Wanner M., Sommer M. 2016: As time goes by-Spatiotemporal changes of biogenic Si pools in initial soils of an artificial catchment in NE Germany. Applied Soil Ecology, 105: 9-16.
 • Šimanský V., Horák J., Igaz D., Jonczak J., Markiewicz M., Felber R., Rizhiya E. Y., Lukac M. 2016: How dose of biochar and biochar with nitrogen can improve the parameters of soil organic matter and soil structure?. Biologia, 71, 9: 989-995.   
 • Gabrysiak K. A., Górska E. B., Kwasowski W., Dobrzyński J., Kowalczyk P. 2016: Chorobotwórczość pałeczki ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa w chorobach układu pokarmowego. Medycyna Rodzinna, 1: 37-40.
 • Grudzińska M., Czerko Z., Borowska-Komenda M. 2016: Changes of organoleptic quality in potato tubers after application of natural sprout inhibitors. Agricultural Engineering, 20, 1: 35-43.
 • Jonczak J., Degórski M., Kruczkowska B. 2016: Comparing quartz silt surface microstructures in two sandy soils in young-glacial landscape of northern Poland. Soil Science Annual, 67, 3: 131-139.
 • Suwara I., Stępień W., Tymińska A., Pruska K. 2016: Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i zmianowania na zachwaszczenie pszenżyta ozimego. Fragmenta Agronomica, 33, 3: 107-116.
 • Chojnicki J.,  Kwasowski W., Piotrowski M.,  Oktaba L., Kondras M.  2015: Trace elements in arable Cambisols and Luvisols developed from boulder loam and fluvioglacial sands of the Skierniewicka Upland (central Poland). Soil Science Annual, 66, 4: 198-203. (nie wykazano w 2015r.)
 • Górska E., Stępień W., Olejniczak I., Pietkiewicz S., Kalaji H., Kowalczyk P. 2016: Microbial properties of soil fertilized by sewage sludge and cultivated with energy crops. Studia Ecologiae et Bioethicae, 14, 4: .
 • Dobrzyński J., Stępień W., Sitarek M., Sas-Paszt L.,  Słodownik P., Górska E. 2016: Liczebność względnie beztlenowych, mezofilnych, przetrwalnikujących bakterii celulolitycznych w glebie spod uprawy drzew owocowych nawożonej kompostem na bazie miału z węgla brunatnego. Studia Ecologiae et Bioethicae, 14, 4: .
 • Antonkiewicz J., Łabętowicz J. 2016: Chemical innovation in plant nutrition in a historical continuum from ancient Greece and Rome until modern times. Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology, 21(1-2):29-43.

 

Monografie

 • Chojnicki J., Stępień W., Kwasowski W., Uzarowicz Ł., Piotrowski M. 2016: Gleby obiektu doświadczalnegp Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Miedniewicach. Wydaw. SGGW: 1-69.
 • Łabętowicz J. 2016: Rozwój wydziałów SGGW po 1945 roku. [W] 200 lat tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: od Marymontu do Ursynowa 1816-2016: księga jubileuszowa. T. 1, Historia Uczelni. Wydaw. SGGW: 271-308 (rozdział).
 • Łabętowicz J., Radecki A. 2016: Wydział Rolnictwa i Biologii. [W] 200 lat tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: od Marymontu do Ursynowa 1816-2016: księga jubileuszowa. T. 2, Historia Uczelni. Wydaw. SGGW: 11-64 (rozdział).
 • Łabetowicz J., Radecki A. 2016: Ilustrowana kronika dziejów Wydziału Rolnictwa i Biologii: 200 lat kształcenia rolniczego 1816-2016: od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydaw. SGGW: 1-40 (redakcja).
 • Łabetowicz J., Radecki A. 2016: Wydział Rolnictwa i Biologii: w 200-lecie utworzenia Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. SGGW: 1-350 (redakcja).   


 
Top! Top!