English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Publikacje > 2011  
 
Publikacje 2011

 Publikacje recenzowane:

 • Brogowski Z., Chojnicki J., 2011: Rozmieszczenie związków organicznych i azotu we frakcjach granulometrycznych gleby piaskowej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565, 25-36.
 • Barszczak T., 2011: Rolnictwo w gospodarce i ochronie środowiska - wybrane elementy. Wiadomości Melioracyjne. 54, 1, :33-37.
 • Chojnicki J., Zagajewski A., 2010: Influence of the pedogenic process of humus accumulation on the physical and chemical transformation of quartz grain surfaces. Polish Journal of Soil Science, 43, 2, 219-226.
 • Dmuchowski W., Brogowski Z., Baczewska A., 2011: Evaluation of vigour and health of “street” trees using foliar ionic status. Polish Journal of Environmental Studies. 20, 2, 489-496.
 • Dmuchowski W., Gworek B., Gozdowski D., Baczewska A., Maciaszek D. 2011: Ocena zmian zanieczyszczenia powietrza ołowiem, cynkiem i chromem w rejonie huty stali w Warszawie w latach 1993–2008. Przemysł Chemiczny, 90/2, 218-221.
 • Dmuchowski W., Gworek B., Gozdowski D., Baczewska A., Muszyńska A., 2011: Zanieczyszczenie powietrza metalami ciężkimi w rejonie huty cynku i ołowiu w Bukowinie koło Olkusza. Przemysł Chemiczny, 90/2, 223-228.
 • Gajewska J, Korczyński M., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Słowikowska O., Michalczuk M.,2011: Effect of herbal preparation Prisma Jet on intestinal microflora composition and meat quality of broiler chickens. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Animal Science. 49, 189-187.
 • Gworek B., Chaber P., 2011: Zastosowanie zeolitów typu A do oczyszczania ścieków komunalnych z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Przemysł Chemiczny. 90, 2, :236-240.
 • Gworek B., Dąbrowski P., Poniecka B., Wrzosek J. 2011: Wpływ ruchu drogowego na zanieczyszczenia gleb i roślin rtęcią. Przemysł Chemiczny90/2, 267-270.
 • Gworek B., Dećkowska A., Pierścieniak M., 2011: Traffic Pollutant Indicators: Common Dandelion (Teraxacum officinale), Scots Pine (Pinus silvestris), Small-Leaved Lime (Tilia cordata). Polish Journal of Environmental Studies. 20,1, 87-92.
 • Gworek B., Maciaszek D., Badania ekotoksykologiczne wraz z oceną ryzyka w procesie rejestracji środków ochrony roślin, Przemysł chemiczny. 90, 2, :276-282.
 • Hoch M., Szulc W., Rutkowska B., Kuśmirek E., 2011: Wpływ niezrównoważonbego nawożenia na zawartość krzemu w glebie w trwałym doświadczeniu nawozowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565, 71-75.
 • Hoch M., Szulc W., Rutkowska B., Kuśmirek E., 2011: Wpływ niezrównoważonbego nawożenia na zawartość miedzi w glebie i życie w trwałym doświadczeniu nawozowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565, 77-82.
 • Jankowski K., Jankowska J., Rutkowska B., Szulc W., Kolczarek R., 2011: Efect of iron chelate dose and perennial ryegrass variety on the lawn quality. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565, 83-89.
 • Jankowski K., Sosnowski J., Rutkowska B., Szulc W., Jankowska J., 2011: Changes of soil chemical properties as a result of the cultivation of grass-legume mixtures and the application of various nitrogen doses. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565, 91-98.
 • Jodełka J., Jankowski K., Kolczarek R., Rutkowska B., Szulc W., 2011: Cocksfoot (Dactylis glomerata L.) yield under limited phosphorus or potassium fertilization and the method of nitrogen supply. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565, 109-117.
 • Klimczak K., Gworek B., 2011: Akumulacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w roślinach jedno- i dwuliściennych rosnących na osadach ściekowych pochodzenia petrochemicznego. Przemysł Chemiczny, 90/2, 230-235.
 • Kondras M., Czepińska-Kamińska D., Karczewska J., Wojewoda K., 2011: The influence of two pesticides in soils on selected plants and earthworms. Roczniki Gleboznawcze. 52, 2, 219-225.
 • Kozanecka T., Brogowski Z., Kiesiel M., Stępień W., 2011: Ruchliwość anionów w glebach z wieloletnich doswiadczeń nawozowych w Skierniewicach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 565, 163-173.
 • Kozanecka T., Brogowski Z., Kiesiel M., Stępień W., 2011: Ruchliwość anionów w glebach z wieloletnich doswiadczeń nawozowych w Skierniewicach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565, 163-173.
 • Kozanecka T., Brogowski Z., Kisiel M., Stępień W., 2011: Ruchliwość anionów w glebach z wieloletnich doświadczeń nawozowych w Skierniewicach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565, 163-173.
 • Kuśmirek E., Rutkowska B., Szulc W., Hoch M., 2011: Wpływ wieloletniego niezrównoważonego nawożenia mineralnego na zawartość wybranych mikroskładników w ziarnie kukurydzy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565: 185-189.
 • Kwasowski W. Czyż M., 2011: Reaction of lime trees ( Tilia sp.) growing along the Żwirki i Wigury Street in Warsaw on soil salinity caused by chemical technology of snow removal. Ecological Questions. 14, 81-83.
 • Kwasowski W., Oktaba L., 2011: Ocena zawartości ołowiu i cynku w wybranych organach pszenicy (Triticum aestivum) uprawianej przy trasie szybkiego ruchu Warszawa-Poznań. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 48, 498-507.
 • Oktaba L., Kusińska A., 2011: Mineral nitrogen in soils of different land use. Ecological Chemistry and Engineering, 18, 4, :585-591.
 • Pastuszko A., Pracz J., 2011: Właściwości substancji humusowych gleb z poziomami rudy darniowej. Przemysł Chemiczny. 90/2, 247-252.
 • Rutkowska B., Szulc W., 2011: Usefulness of compost from mushrooms substrate for fertilization of Miscantus plantation. Fertilizers and Fertilization. Nr 42, 91-96.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabetowicz J., Stępień W., 2011: Effect of compost from the spent mushroom substrate on maize yield and soil fertility. Nawozy i Nawożenie. 43, 39-45.
 • Rutkowska B., Szulc W., Twardowska A., 2010: Wpływ niezrównoważonego nawożenia na zmiany odczynu oraz zawartości glinu wymiennego w glebie lekkiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 556:923-928.
 • Sosnowski J., Jankowski K., Rutkowska B., Szulc W., 2011: Effects of microbial preparation used in perennial crops on the soil CO2 respiration. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565: 253-259.
 • Sosulski T., 2011: Udział produkcji roślinnej w sekwestracji CO2. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565: 261-272.
 • Sosulski T., Korc M., 2011: Effects of different mineral and organic fertilization on the content of nitrogen and carbon in soil organic matter fractions. Ecological Chemistry and Engineering A, Vol. 18, No. 4; 601-609.
 • Sosulski T., Mercik S., 2011: Dynamics of mineral nitrogen movement in the soil profile in long-term experiments. Ecological Chemistry and Engineering A, Vol. 18, No. 4; 612-617.
 • Sosulski T., Stępień W., Mercik S., Szara E., 2011: Crop yields and nitrogen balance in long-term fertilization experiments. Fertilizers and Fertilization. Nr 42, 41-50.
 • Sosulski T., Szara E., Korc M., 2011: Wymywanie węgla i składników mineralnych z gleby w doświadczeniu laboratoryjnym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565: 273-282.
 • Steinhoefel G., Breuer J., Blanckenburg F., Horn I., Kaczorek D., Sommer M., 2011: Micrometer silicon isotope diagnostic of soils by UV femtosecond laser ablation. Chemical Geology. 286, :280-289.
 • Stępień W., Lenart S., Figura M., 2011: Soil properties under crop rotation and plantation of northern highbush blueberry depending on long-term fertilization. Nawozy i Nawożenie. 43, 46-57.
 • Suwara I., Szulc W., 2011: The effect of long-term fertilization on the soil structure. Fertilizers and Fertilization. Nr 42, 20-28.
 • Szanser M., Ilieva-Makulec K., Kajak A., Górska E., Kusińska A., Kisiel M., Olejniczak I., Russel S., Sieminiak D., Wojewoda D. 2011: Impact of litter species diversity on decomposition processes and comunities of soil organisms. Soil Biological Biochemistry. 43, :9-19.
 • Szara E., Mercik M., Sosulski T., 2011: The fate of phosphorus in the soil and the balance of this element in long-term field experiments. Fertilizers and Fertilization, Nr 42, 29-40.
 • Szara E., Sosulski T. Korc M., Szymańska M., 2011: Wpływ różnych form żelaza i glinu na pojemność sorpcyjną wobec fosforu wybranych gleb uprawnych polski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565: 313-321.
 • Szulc W., Rutkowska B., Czopowicz A., Felczyński K., 2010: Wpływ monokultury żyta i zróżnicowanego nawożenia na zawartość metali ciężkich w profilu glebowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 556:995-1001.
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Czopowicz A., 2011: Zawartość dostępnych form fosforu w glebie w zależności od kierunku produkcji gospodarstwa. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565: 323-330.
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Czopowicz A., 2011: Zawartość dostępnych form potasu w glebie w zależności od kierunku produkcji gospodarstwa. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565: 331-337.
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Kwietniewska G., 2011: Sekwencja węgla w glebie na plantacji wierzby energetycznej oszacowana na podstawie modelu Matthews i Grogan. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565: 357-363.
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Kwietniewska G., 2011: Efektywność energetyczna w uprawie wierzby (Salix viminalis L.) mierzona metodą analizy cyklu trwania (LCA). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565: 347-356.
 • Szymańska M., Łabętowicz J., Kwietniewska G., 2011: Emisja gazów cieplarnianych w cyklu produkcji biomasy wierzby energetycznej (Salix viminalis L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 565: 339-346.
 • Szymańska M., Szara E., Sosulski T., 2011: Phosphorus sorption properties of selected Polish arable soil. Nawozy i Nawożenie. 44, :33-43.
 • Wrzosek J., Gworek B., 2011: Zastosowanie zeolitów do adsorpcji pozostałości środków ochrony roślin. Modelowe badania porównawcze. Przemysł Chemiczny. 90/2, :271-275

Monografie:

 • Łabętowicz J., Rutkowska B., Stępień W., Szulc W., Szymańska M., i in., 2011: Przyrodnicze Wykorzystanie Odpadów Podstawy teoretyczne i praktyczne, Powszechne Wydawnictwo Rolonicze i Leśne. pp. 323.
 • Łucka I.A., Kołodziej A.U., Szymańska M., Pilarski K. 2011: Use od Biomass in power Engineering Economic and Ecological Aspects. Rozdział: Agricultural utilization of the digestate from agricultural biogas installation. Polish Economics Association, Koszalin University of Technology. pp. 28, Koszalin.
 • Łucka I.A., Kołodziej A.U., Szymańska M., Pilarski K. 2011: Wykorzystanie biomasy w energetyce – aspekty ekonomiczne i ekologiczne. Rozdział: Rolnicze wykorzystanie masy pofermentacyjnej z biogazowni rolniczej. 277-304. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Politechnika Koszalińska w Koszalinie.

  
Top! Top!