English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Oferta współpracy  
 
Oferta współpracy
Wykonanie badań, ekspertyz, szkoleń i doradztwa w zakresie:
 
Zakład Gleboznawstwa:
 • procesów glebotwórczych w glebach, ich genezy i kierunków rozwoju,
 • badań mineralogicznych w glebach i skałach, szczególnie minerałów ilastych,
 • przemian i właściwości glebowej materii organicznej,
 • wykonania map glebowych,
 • zanieczyszczenia i skażeń gleb i wód,
 • występowania w ściekach, osadach ściekowych, roślinach, żywności metali ciężkich, składników nawozowych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA);
Zakład Chemii Rolniczej:
 • opracowań technologii przetwarzania różnych odpadów na nawozy organiczne i organiczno-mineralne,
 • opracowań technologii i zaleceń nawożenia różnych gatunków roślin uprawnych,
 • opracowań projektów nawożenia dla gospodarstw rolniczych,
 • opracowań technologii przetwarzania biomasy organicznej na biogaz wraz z zagospodarowaniem masy pofermentacyjnej,
 • opracowań dotyczących oddziaływania rolnictwa i przemysłu na środowisko.


 
Top! Top!