English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Dydaktyka  
 
Dydaktyka

Pracownicy Zakładu Gleboznawstwa prowadzą zajęcia ze studentami I, II, III i IV roku studiów dziennych pierwszego stopnia następujących Wydziałów: Rolnictwa i Biologii, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Leśnictwa, Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska. Ponadto pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia ze studentami I roku studiów zaocznych Wydziału Rolnictwa i Biologii w Warszawie oraz w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych (w Łowiczu oraz w Widzewie). W Łowiczu są także prowadzone zajęcia dla studentów I i II roku zaocznego Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska. Ponadto na studiach drugiego stopnia prowadzone są zajęcia ze studentami I i II roku na Wydziale Rolnictwa i Biologii i Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska. 

Poza realizacją podstawowego kursu gleboznawstwa prowadzone są zajęcia z Zagrożeń Pedosfery, Degradacji i Ochrony Gleb, Żyzności i Produktywności Gleb, Technologii Rekultywacji Gleb, Kształtowania Środowiska, Geomorfologii, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej, Prawa w Ochronie Środowiska, Analizy Instrumentalnej, Gleb Różnych Krajobrazów, Bioindykacji i Monitoringu, Geologii i Geomorfologii, Diagnozy Stanu Środowiska, Oceny Ryzyka Środowiskowego i Zdrowotnego. Uczestnicy ćwiczeń mają szansę zdobyć umiejętności laboratoryjne oraz całościowe spojrzenie na zagadnienia właściwości i typologii gleb ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska.

 

 
  Pracownicy Zakładu Chemii Rolniczej prowadzą zajęcia ze studentami II, III i IV roku studiów dziennych pierwszego stopnia następujących Wydziałów: Rolnictwa i Biologii, Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska i Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej. Ponadto na studiach drugiego stopnia prowadzone są zajęcia ze studentami I i II roku na Wydziale Rolnictwa i Biologii, Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska i Międzywydziałowego Studium Towaroznawstwa. Ponadto pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia ze studentami I, II i III roku studiów zaocznych pierwszego stopnia oraz I i II roku studiów drugiego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Biologii i Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska w Warszawie oraz w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych (w Łowiczu oraz w Widzewie).  

Poza realizacją podstawowego kursu Chemii Rolniczej, prowadzone są zajęcia z Chemii Środowiska, Żyzności i Produktywności Gleb, Podstaw Ochrony Środowiska, Przyrodniczego Wykorzystania Odpadów i Ścieków, Doradztwa Agrotechnicznego, Towaroznawstwa Przemysłowego, Technik Analiz Środowiskowych, Gospodarki Składnikami Pokarmowymi Roślin, Energii Odnawialnej, Analizy Instrumentalnej, Gospodarki Odpadowej. Uczestnicy ćwiczeń mają możliwości zdobycia umiejętności laboratoryjnych oraz całościowego spojrzenia na zagadnienia problemu zarządzania składnikami na obszarach wiejskich w kontekście produkcji wysoko wartościowych plonów roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska. 
Top! Top!