English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Publikacje > 2013  
 
Publikacje 2013

Publikacje recenzowane:

 • Brogowski Zygmunt, Chojnicki Józef 2013:  Rozmieszczenie materii organicznej i azotu we frakcjach granulometrycznych poziomów genetycznych gleby brunatnej wyługowanej Lasu Kabackiego. Sylwan 157, nr 6, s. 470-480.
 • Gworek Barbara, Hajduk Aleksandra, Koda Eugeniusz, Grochowalski Adam, Jeske Agnieszka 2013: Influence of a municipal waste landfill on the spatial distribution of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDDs/Fs) in the natural environment Chemosphere 92, nr 7, s. 753-759. 
 • Jeske, Agnieszka 2013: Mobility and distribution of barium and strontium in profiles of podzolic soils. Soil Science Annual 64, nr 1, s. 2-7. 
 • Kwasowski W. 2013. Soil of traffic areas in Warsaw. [In:] Technogenic soils of Poland (Ed. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek), Toruń: 207-229.
 • Rutkowska B., Szulc W., Bomze K. 2013. Effects of soil properties on copper speciation in soil solution. Journal of Elementology, Vol. 18, nr 4:  695-703.
 • Rutkowska B., Szulc W., Bomze K. 2013. Plant availability of zinc in differentiated soil conditions. Fres. Environ. Bull. 9: 2542-2546.
 • Sommer M., Jochheim H., Höhn A., Breuer J., Zagórski Z., Busse J., Barkusky D., Meier K., Puppe D., Wanner M., Kaczorek D. 2013: Si cycling in a forest biogeosystem – the importance of transient state biogenic Si pools. Biogeosciences 10, nr 7, s. 4991-5007. 
 • Sosulski T., Szara E., Stępień W., 2013 Dissolved organic carbon in Luvisol under different fertilization and crop rotation Soil Science Annual Vol. 64 No 3 114-119.
 • Sosulski T., Szara E., Korc M., Stępień W., 2013 Leaching of macronutrients, micronutrients and aluminium from the soil under long-term fertilizer experiments in Skierniewice (Central Poland) Soil Science Annual Vol. 64 No 3 114-113.
 • Sosulski T., Szara E., Stępień W., Szymańska M., Nitrous oxide emissions from the soil under different fertilization systems on long-term experiment Plant Soil Environment Vol. 60, No 11 481-488.
 • Szulc W., Rutkowska B. 2013. Diagnostics of boron deficiency for plants in referenceto boron concentration in the soil solution. Soil Plant Environ. Vol 59, No 8: 372-377.
 • Szymańska Magdalena 2013: Masa pofermentacyjna - uciążliwy odpad czy przydatny nawóz? Farmer  3, s. 87-91. 
 • Szymańska M., Szara E., Korc M., Łabętowicz J. 20113, Model of nitrogen management on farm specializing in livestock production, Soil Science Annual, vol. 64 No 2/2013: 60-66.
 • Uzarowicz Łukasz 2013: Microscopic and microchemical study of iron sulphide weathering in a chronosequence of technogenic and natural soils. Geoderma 197/198, nr 1, s. 137-150. 
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., 2013. Technogenic soils developed from mine wastes containing iron sulphides in southern Poland. [In:] Technogenic soils of Poland (Ed. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek), Polish Society of Soil Science, Toruń: 275-299.
 • Wołowski Konrad, Uzarowicz Łukasz, Łukaszek Magdalena, Pawlik-Skowrońska Barbara 2013: Diversity of algal communities in acid mine drainages of different physico-chemical properties. Nova Hedwigia 97, nr 1/2, s. 117-137.


 
Top! Top!