English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Publikacje > 2008  
 
Publikacje 2008

Publikacje recenzowane:

 • Bomze K., Rutkowska B., Szulc W., 2008: Zawartość pierwiastków śladowych w mniszku lekarskim (Taraxacum officiale) w zależności od odległości od trasy komunikacyjnej. Roczniki Gleboznawcze. 3/3: 38-42.
 • Bomze K., Rutkowska B., Szulc W., 2008: Wpływ wybranych właściwości gleby lekkiej na zawartość metali ciężkich w roztworze glebowym. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. 444: 93, 75-80.
 • Boszke L., Kowalski A., Astel A., Barański A., Gworek B., Siepak J., 2008: Mercury mobility and bioavailability in soil from contaminated area. Environmental Geology 55:5, 1075-1087.
 • Brogowski Z., Okołowicz M., 2008: Bilans węgla organicznego i azotu we frakcjach granulometrycznych gleby aluwialnej. Roczniki Gleboznawcze. 59(3/4), :41-50.
 • Brogowski Z., Uziak S., Komornicki T., 2008: Total aluminium content in the granulometric fraction of soils originating from various geological formations. Polish Journal of Soil Science. 41(1), :51-60.
 • Dećkowska A., Pierścieniak M., Gworek B., Maciaszek D., 2008: Wybrane gatunki roślin jako wskaźniki zmian w środowisku. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 37,
 • Górska E. B., Kubasik R., Korc M., 2008: Microorganism abundance in selected soils from the Huta Katowice steel mill area. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 533: 131-137.
 • Górska E.B., Stępień W., 2008: Wpływ kompostu z osadu ściekowego na wybrane właściwości gleby. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 533: 139-146.
 • Gworek B., Tabak K., Pierścieniak M., Maciaszek D., Wilk M.,2008: Wybrane gatunki zwierząt jako wskaźniki zmian w środowisku. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 37,
 • Michałowska M., Chojnicki J., Russel S., 2008: Charakterystyka myksobakterii wystepujacych w wybranych glebach leśnych Puszczy Białej. Ekologia i Technika. 16(5A), :102-106.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Gutowska A., 2008: Possibilities of the agricultural use of decoction from the alcohol-distilling industry. Archives of Environmental Protection. 34: 3, 163-168.
 • Szymańska M., Korc M., Łabętowicz J., 2008: Effects of single liming of sandy soils not limed for more than 40 years in the light of results of long-term fertilizing experiment. Polish Journal of Soil Science. 2008, XLI:1,105-114.
 • Sosulski T., Szara E., Łabętowicz J., Przybysz M., 2008: Wpływ węglanu wapnia, gipsu i fosfogipsu na zawartość glinu w glebie i roślinach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 533: 357-368.
 • Sosulski T., Szara E., Łabętowicz J., Domeradzka U., Felak M., 2008: Wpływ węglanu wapnia, gipsu i fosfogipsu na plony oraz skład chemiczny roślin i roztworu glebowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 533: 345-355.
 • Wolicka D., Borkowski A., 2008: Oil-derived products as the source of sulphate-reducing bacteria biotransforming phosphogypsum. Polish Journal of Environmental Studies. 17(3A): 592-595
 • Wrzosek J., Gawroński S., Gworek B., 2008: Zastosowanie roślin energetycznych w technologii fitoremediacji. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 37,

 

Monografie:

 • Gworek B., Dmochwoski W., Chmielewski W., 2008: The influence of the wastes disposal on heavy metals in soil and plants. Management of Pollutant Emission form Landfills and Sludge. Taylor & Francis. 125-132.
 • Gworek B., Chaber P., Polubiec E., Kondzielski I., 2008: Evaluation of the effectiveness of elimination of heavy m,etals from petrochemical wasterwaters by zeolites. Management of Pollutant Emission form Landfills and Sludge. Taylor & Francis. 133-140.
 • Sękowski M., Gworek B., 2008: Instytut Ochrony Środowiska    Genetycznie modyfikowane organizmy w środowisku. 1-67.
 • Gworek B., Bojanowicz-Bablok A., 2008: Azbest w odpadach. Instytut Ochrony Środowiska.
 • Kusińska A., Oktaba L., 2008: Przemysł i komunikacja a stan środowiska glebowego w aglomeracji warszawskiej. AQUA. Problemy Inżynierii Środowiska. Płock. 11-17.
 • Łabętowicz J., Mercik S., Barszczak T., Moskal S., Stępień W., 2008: Historia Chemii Rolnej w SGGW połączona z monografią prac naukowych. Wydawnictwo SGGW. 238 str.
 • Ostrowska A., Porębska G., Gworek B., 2008: The migration of pollutants from the reservoir of copper mining waste. Management of Pollutant Emission form Landfills and Sludge. Taylor & Francis. 101-107.
 • Rutkowska B., 2008: Zmienność składu chemicznego roztworu glebowego gleb organicznych w zależności od uwarunkowań glebowych i sposobu użytkowania. Wydawnictwo SGGW 136str.(praca habilitacyjna)
 • Rykaczewska M., Oktaba L., Kusińska A., 2008: Ocena akumulacji miedzi w glebach Pruszkowa. Problemy. AQUA. Inżynierii Środowiska. Płock. 109-114
 • Stępień W., 2007: Gleby i chemizm wód. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Wydawnictwo SGGW 37-54.
 • Sosulski T., 2008: Odżywianie i nawożenie roślin. Produkcja Roślinna. Wydawnictwo REA. 152-197
 • Szulc W., 2008: Potrzeby nawożenia roślin uprawnych siarką oraz metody ich wyznaczania. Wydawnictwo SGGW. 98str. (praca habilitacyjna).


 
Top! Top!