English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Publikacje > 2015  
 
Publikacje 2015

 Publikacje recenzowane:

  • Oktaba L, Kondras M. 2015: Przemiany materii organicznej gleb łąkowych w pierwszych latach po zalesieniu. Sylwan 159, nr 2: 126-134.
  • Pilarka,  A. Wolna-Murawska, T. Piechota, K. Pilarski, M. Szymańska, D. Wolicka. 2015: Wstępne badania pulpy pofermentacyjnej z biogazowni oraz jej kompostów jako potencjalnych nawozów organicznych, Nauka Przyroda Technologie (NPT), tom 9, zesz. 2, 19: 1.
  • Puppe Daniel, Otto Ehrmann, Danuta Kaczorek, Manfred Wanner, Michael Sommer. 2015. The protozoic Si pool in temperate forest ecosystems — Quantification, abiotic controls and interactions with earthworms. Geoderma, 243/244: 196–-204.
  • Rutkowska B., Szulc W., Bomze K., Gozdowski D., Spychaj-Fabisiak E. 2015. Soil factors affecting solubility and mobility of zinc in contaminated soils. International Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 12, nr 5: 1687-1694.
  • Rutkowska B., Szulc W., Hoch M., Spychaj-Fabisiak E. 2015. Forms of Al in soil and soil solution in a long-term fertilizer application experiment. Soil Use and Management, Volume 31, Issue 1, pages 114–120.
  • Szulc W., Rutkowska B., Hoch M., Spychaj-Fabisiak E., Murawska B. 2015. Exchangeable silicon content of soil in a long-term fertilization experiment. Plant, Soil and Environment, Vol. 61, No. 10: 458–461.
  • Szymańska M., T. Sosulski, E. Szara, K. Pilarski 2015: Technologie przetwarzania pofermentu z biogazowni oraz właściwości fizykochemiczne otrzymanych produktów. Przemysł Chemiczny 94/8: 1419-1423.

 

Pozostałe publikacje:

  • Kowalczyk- Juśko A., Szymańska M. 2015: Poferment nawozem dla rolnictwa. ss. 60.


 
Top! Top!