English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Publikacje > 2015  
 
Publikacje 2015

 Publikacje recenzowane:

 • Borowska-Komenda, Monika 2015: Zaraza i alternarioza groźne dla ziemniaka. Agrotechnika, nr 5, s. 37-41.
 • Zygmunt Brogowski, Wojciech Kwasowski 2015: An attempt of using soil grain size in calculating the capacity of water unavailable to plants. Soil Science Annual, Vol. 66, nr 1, s. 21-28.
 • Józef Chojnicki, Wojciech Kwasowski, Michał Piotrowski, Lidia Oktaba, Marek Kondras 2015: Trace elements in arable Cambisols and Luvisols developed from boulder loam and fluvioglacial sands of the Skierniewicka Upland (central Poland). Soil Science Annual, Vol. 66, nr 4, s. 198-203.
 • Chojnicki, Józef 2015:  Wspomnienie o prof. dr hab. Krystynie Czarnowskiej (1926-2015). Soil Science Annual, Vol. 66, nr 2, s. 92-95.
 • Chojnicki, Józef 2015: Sylwetka prof. dr. hab. Zygmunta Brogowskiego - praca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna w SGGW. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Nauka o glebie w 200-letniej tradycji kształcenia przyrodniczego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie" pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego i Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW dr hab. Grażyny Garbaczewskiej - prof. SGGW połączone z jubileuszem 90-lecia urodzin prof. dr. hab. Zygmunta Brogowskiego. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, S. 70-81.
 • Chojnicki, Józef 2015: Jubileusz 90-lecia urodzin prof. dr. hab. Zygmunta Brogowskieg. Agricola, nr 93, s. 18-19.
 • Danuta Czępińska-Kamińska, Krystyna Konecka-Betley, Jerzy Pracz, Józef Chojnicki 2015: Historia rozwoju nauki o glebie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Nauka o glebie w 200-letniej tradycji kształcenia przyrodniczego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie" pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego i Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW dr hab. Grażyny Garbaczewskiej - prof. SGGW połączone z jubileuszem 90-lecia urodzin prof. dr. hab. Zygmunta Brogowskiego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.  S. 5-43.
 • Sławomir Gonet, Halina Smal, Józef Chojnicki 2015: Właściwości chemiczne gleb. Gleboznawstwo / red. nauk. Andrzej Mocek. -  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. S. 189-231.
 • Ewa Beata Górska, Jakub Dobrzyński, Urszula Jankiewicz, Wojciech Kwasowski, Stefan Russel, Stefan Pietkiewicz, Hazem Kalaji, Dariusz Gozdowski, Roman Pińkowski, Paweł Kowalczyk 2015: Degradation and colonization of cellulose by diazotrophic strains of Paenibacillus polymyxa isolated from soi. Journal of Bioremediation and Biodegradation, Vol. 6, nr 2, 7 s.
 • Anna Bazan-Krzywoszańska, Michał Drab, Janusz Fiszer, Agnieszka Gontaszewska, Andrzej Greinert, Barbara Jachimko, Andrzej Jędrczak, Andrzej Kraiński, Wojciech Krzaklewski, Marek Maciantowicz, Wojciech Naworyta, Marcin Pietrzykowski, Marta Skiba, Łukasz Uzarowicz 2015: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim. red. Andrzej Greinert. Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 350 s.
 • Barbara Gworek, Wojciech Dmuchowski, Dariusz Gozdowski, Eugeniusz Koda, Renata Osiecka, Jan Borzyszkowski 2015:  Influence of a municipal waste landfill on the spatial distribution of mercury in the environment. PLoS One, Vol. 10, nr 7, 12 s.
 • Aleksander Lisowski, Marcin Grela, Michał Sypuła, Adam Świętochowski, Magdalena Dąbrowska-Salwin, Wojciech Stępień, Rafał Korupczyński 2015:  Pellets and briquettes from fruit trees wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture (Agricultural and Forest Engineering), nr 66, s. 127-136.
 • Oktaba L, Kondras M. 2015: Przemiany materii organicznej gleb łąkowych w pierwszych latach po zalesieniu. Sylwan 159, nr 2: 126-134.
 • Pilarka,  A. Wolna-Murawska, T. Piechota, K. Pilarski, M. Szymańska, D. Wolicka. 2015: Wstępne badania pulpy pofermentacyjnej z biogazowni oraz jej kompostów jako potencjalnych nawozów organicznych, Nauka Przyroda Technologie (NPT), tom 9, zesz. 2, 19: 1.
 • Puppe Daniel, Otto Ehrmann, Danuta Kaczorek, Manfred Wanner, Michael Sommer. 2015. The protozoic Si pool in temperate forest ecosystems — Quantification, abiotic controls and interactions with earthworms. Geoderma, 243/244: 196–-204.
 • Rutkowska B., Szulc W., Bomze K., Gozdowski D., Spychaj-Fabisiak E. 2015. Soil factors affecting solubility and mobility of zinc in contaminated soils. International Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 12, nr 5: 1687-1694.
 • Rutkowska B., Szulc W., Hoch M., Spychaj-Fabisiak E. 2015. Forms of Al in soil and soil solution in a long-term fertilizer application experiment. Soil Use and Management, Volume 31, Issue 1, pages 114–120.
 • Szulc W., Rutkowska B., Hoch M., Spychaj-Fabisiak E., Murawska B. 2015. Exchangeable silicon content of soil in a long-term fertilization experiment. Plant, Soil and Environment, Vol. 61, No. 10: 458–461.
 • Szymańska M., T. Sosulski, E. Szara, K. Pilarski 2015: Technologie przetwarzania pofermentu z biogazowni oraz właściwości fizykochemiczne otrzymanych produktów. Przemysł Chemiczny 94/8: 1419-1423.

 

Pozostałe publikacje:

 • Kowalczyk- Juśko A., Szymańska M. 2015: Poferment nawozem dla rolnictwa. ss. 60.

  
Top! Top!