English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Publikacje > 2017  
 
Publikacje 2017

 Publikacje recenzowane:

 • Aleksandra Kowalczyk, Wiesław Szulc 2017. Effect of traffic routes on the trace element concentration in plants in the Warsaw agglomeration. Soil Science Annual 2017, Vol. 68, nr 2, s. 93-98.
 • Bogusława Kruczkowska, Jerzy Jonczak, Joanna Gadziszewska 2017. Characteristics of permafrost-affected soil in a cliff in the central part of the Polish Baltic coastal zone. Journal of Soils and Sediments 2017, Vol. 17, nr 4, s. 960-973.
 • Barbara Murawska, Ewa Spychaj-Fabisiak, Wojciech Kozera, Tomasz Knapowski, Szymon Różański, Beata Rutkowska, Wiesław Szulc 2017. Influence of sulphur and multi-component fertilizer application on the content of Cu, Zn and Mn in different types of soil under maize. Journal of Central European Agriculture 2017, Vol. 18, nr 3, s. 571-583
 • Barbara Murawska, Krystyna Kondratowicz-Maciejewska, Ewa Spychaj-Fabisiak, Szymon Różański, Tomasz Knapowski, Beat 2017. he impact of long-term application of inorganic nitrogen fertilizers and manure on changes of selected properties of organic matter in sandy loam soil. Journal of Central European Agriculture 2017, Vol. 18, nr 3, s. 542-553.
 • Monika Niska, Jerzy Jonczak, Joanna Gadziszewska 2017. Late Pleistocene and Holocene environmental evolution of the Wkra River Valley near Bielawy Gołuskie (central Poland) recorded in palaeo-oxbow lake deposits. Geological Quarterly 2017, Vol. 61, nr 2, s. 305-318.
 • Lidia Oktaba, Marek Kondras, Jarosław Oktaba 2017. Rola lasów i gleb leśnych w sekwestracji węgla – ważne zagadnienie w edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa w aspekcie zmian klimatu. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2017, R. 19, z. 1 (50), s. 176-183.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Mendak E., Bartmiński P., Szara E., Kondras M., Oktaba L., Turek A., Rogoziński R., 2017. Technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. Part I. Properties, classification, and indicators of early pedogenesis. Catena, 157C: 75-89. DOI: 10.1016/j.catena.2017.05.010
 • Czępińska-Kamińska D., Chojnicki J., Stępień W., Kwasowski W., Gworek B., Kondras M., Kozanecka T., Okołowicz M., Oktaba L., Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2017. Kształcenie w zakresie gleboznawstwa na kierunkach przyrodniczych i rolniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. [In:] Gleboznawstwo – doświadczenia i wyzwania w procesie kształcenia (red. A. Maciejewska).Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej: p. 44-63.
 • Łukasz Uzarowicz, Michał Skiba, Martin Leue, Zbigniew Zagórski, Arkadiusz Gąsiński, Jerzy Trzciński  2017. Technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. Part II, Mineral transformations and soil evolution. Catena 2017, s. 1-15.
 • Vladimír Šimanský, Miroslav Kravka, Jerzy Jonczak 2017. Stability of soil aggregates in loamy soils of Slovakia. Journal of Elementology 2017, T. 22, nr 2, s. 581-592.
 • Vladimír Šimanský, Jerzy Jonczak 2017. Posúdenie vplyvu pôdnej organickej hmoty a oxidov železa na agregáciu. Agrochémia 2017, R. 21, nr 1, s. 25-29.
 • Vladimír Šimanský, Peter Kováčik, Jerzy Jonczak 2017. The effect of different doses of N fertilization on the parameters of soil organic matter and soil sorption complex. Journal of Ecological Engineering 2017, Vol. 18, nr 3, s. 104-111.
 • Daniel Puppe, Axel Höhn, Danuta Kaczorek, Manfred Wanner, Marc Wehrhan, Michael Sommer 2017. How big is the influence of biogenic silicon pools on short-term changes in water-soluble silicon in soils? Implications from a study of a 10-year-old soil-plant system. Biogeosciences 2017, Vol. 14, s. 5239-5252.
 • Agnieszka Parzych, Jerzy Jonczak, Zbigniew Sobisz 2017. Bioaccumulation of macronutrients in the herbaceous plants of mid-forest spring niches. Baltic Forestry 2017, Vol. 23, nr 2, s. 384-393.
 • Agnieszka Edyta Parzych, Zbigniew Sobisz, Jerzy Jonczak 2017. Comparing Carex species of mid-forest spring ecosystems in terms of ability to accumulate macro- and microelements.. Journal of Ecological Engineering 2017, Vol. 18, nr 5, s. 125-136.
 • Jacek Antonkiewicz, Jan Łabętowicz  2017. Innowacje chemiczne w odżywianiu roślin od starożytnej Grecji i Rzymu po czasy najnowsze. Praca przeglądowa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura 2017, Vol. 72, nr 1, s. 1-18.
 • Zygmunt Brogowski, Irena Burzyńska, Andrzej Eymontt, Krzysztof Wierzbicki  2017. Możliwości wykorzystania osadów dennych w rolnictwie. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 2017, R. 60, nr 1, s. 37-43.
 • Czępińska-Kamińska Danuta, Chojnicki Józef, Stępień Wojciech, Kwasowski Wojciech, Gworek Barbara, Kondras Marek, Kozanecka Teresa, Okołowicz Małgorzata, Oktaba Lidia, Uzarowicz Łukasz, Zagórski Zbigniew  2017. Kształcenie w zakresie gleboznawstwa na kierunkach przyrodniczych i rolniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Gleboznawstwo : doświadczenia i wyzwania w procesie kształcenia : praca zbiorowa / pod red. Aliny Maciejewskiej. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017. - S. 44-63.
 • Katarzyna Dębska, Beata Rutkowska 2017. Changes of water pollution dynamics in Vistula river on Warsaw city area. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2017, nr 02/2, s. 849-861.
 • Andrzej Eymontt, Krzysztof Wierzbicki, Zygmunt Brogowski, Irena Burzyńska, Ludmiła Rosa 2017. Nowa technologia wydobywania osadów dennych z rowów na stawach rybnych i ich zastosowanie w rolnictwie. Komunikaty Rybackie 2017, nr 2, s. 7-13.
 • Barbara Gworek, Wojciech Dmuchowski, Aneta H. Baczewska, Paulina Brągoszewska, Olga Bemowska-Kałabun, Justyna Wrzosek-Jakubowska 2017. Air contamination by mercury, emissions and transformations - a review. Water, Air, & Soil Pollution 2017, Vol. 228, nr 4, art. 123, s. 1-31.
 • Piotr Hulisz, Wojciech Kwasowski, Jerzy Pracz, Ryszard Malinowski 2017. Coastal acid sulphate soils in Poland: a review. Soil Science Annual 2017, Vol. 68, nr 1, s. 46-54.
 • Jerzy Jonczak, Krzysztof Sztabkowski 2017. Specjacja fosforu w leśnych glebach glejobielicowych terasy nadzalewowej Słupi. Sylwan 2017, R. 161, nr 9, s. 772-780.
 • Jerzy Jonczak, Vladimír Šimanský, Nora Polláková 2017. The content and profile distribution of carbon and nitrogen fractions susceptible to acid hydrolysis in Haplic Chernozems and Mollic Fluvisols of western Slovakia. Journal of Elementology 2017, T. 22, nr 4, s. 1295-1309.
 • Artur Komorowski, Wiesław Szulc 2017. Impact of traffic routes on the content of trace elements in soils in Warsaw agglomeration. Soil Science Annual 2017, Vol. 68, nr 2, s. 87-92.

  
Top! Top!