English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Publikacje > 2012  
 
Publikacje 2012

Publikacje recenzowane:

 • Brogowski Z., Kwasowski W., 2012: Distribution of organic matter in the particle size fractions of lateritic soil (Plinthosol). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual. Vol. 63, nr 4, s. 9-15.
 • Brzychcy S., Zagórski Z., Sieczko L., Kaczorek D., 2012: Analysis of groundmass colour as a tool for ewaluating the extent of pedogenic processes in chromic soils. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual. T. 63, nr 3, s. 3-7
 • Czekała W., Pilarski K., Dach J., Janaczak D., Szymańska M., 2012: Analiza możliwości zagospodarowania pofermentu z biogazowni. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. nr 4, s. 13-15
 • Jeske A., Gworek B., 2012: Chromium, nickel and vanadium mobility in soils derived from fluvioglacial sands. Journal of Hazardous Materials. Vol. 237-238, s. 315-322.
 • Jeske A., Gworek B., 2012: Profilowe rozmieszczenie oraz mobilność wanadu w glebach leśnych o zróżnicowanym uziarnieniu. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual. T. 63, nr 2, s. 14-18.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Sienicka P., Otręba A., Torzewski K., Oktaba L., 2012: Zapas węgla organicznego w glebach leśnych zespołu kontynentalnego boru mieszanego świeżego w Kampinoskim Parku Narodowym. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual. Vol. 63, nr 4, s. 26-33.
 • Konecka-Betley K., 2012: Późnoglacjalne i holoceńskie gleby kopalne doliny środkowej Wisły, datowane  14 C. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual. Vol. 63, nr 4, s. 50-60.
 • Kusińska A., Makulec G., Oktaba L. 2012: Role of Aporrectodea caliginosa in the processes of soil organic matter transformation under the condition of monoculture and multispecies plant community. Polish Journal of Soil Science, Vol. 45, nr 1, s. 9-16.
 • Kuśmirek E., Hoch M., Czopowicz A., 2012: The effect of fertilizer application of granulated organic-mineral fertilizers formed from spent mushroom substrate on crop of common cabbage (Brassica oleracea L.). Challenges of Modern Technology. Vol. 3, nr 2, s. 18-22.
 • Maciaszek D., Gworek B., 2012: Ocena bezpieczeństwa dla pszczół w procesie rejestracji środków ochrony roślin. Przemysł chemiczny. T. 91, nr 4, s. 555-558.
 • Mercik S., Stępien W., 2012: Działanie azotu na plonowanie roślin w zalezności od odczynu gleby oraz nawożenia obornikiem. Ecological Chemistry and Engineering A. 19, 1-2, :105-113.
 • Oktaba L., Kusińska A.  2012:  Soil organic matter in afforested post - agricultural soil.  Polish Journal of Soil Science, Vol. 45,   nr 1,     s. 39-47. 
 • Pastuszko A., Pracz J., 2012: Charakterystyka kwasów huminowych Gleb z poziomami rudy darniowej (Humic acids from soils with bog iron ore). Przemysł chemiczny. 91/4(2012), 559-563.
 • Pilarski K., Witaszak K., Dach J., Janczak D., Szymańska M., 2012: Wpływ ilości zaszczepki bakteryjnej na długość rozruchu biogazowni. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. nr 5, s. 23-25.
 • Puppe, D., Wanner M., Kaczorek, D., Sommer M., 2012: Testate amoebae in 31 mature forest ecosystems -Densities and micro-distribution in soils. European Journal of Protistology. Vol.48(3):161-168.
 • Uzarowicz Ł., Maciejewska A., 2012: Ocena właściwości technogenicznych utworów glebowych Technosols zawierających siarczki żelaza. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual. 63(3), 37-42.
 • Uzarowicz Ł., Šegvić B., Michalik M., Bylina P. 2012: The effect of hydrochemical conditions and pH of the environment on phyllosilicate transformations in the weathering zone of pyrite-bearing schists in Wieściszowice (SW Poland). Clay Minerals. 47(4), 401-417. 

 

Monografie: 

 • Stępień W. 2012: Bezposrednie i następcze działanie potasu w doświadczeniach wieloletnich. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 90 str. (praca habilitacyjna)

  
Top! Top!