English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Publikacje > 2007  
 
Publikacje 2007

W czasopismach z Impact Faktorem:

 • Borkowski A., Wolicka D. 2007: Geomicrobiological aspects of the oxidation of reduced sulfur compounds by photosynthesizing bacteria. Polish Journal of Microbiology. 56(1), :53-57.
 • Borkowski A., Wolicka D. 2007: Isolation and characteristic of photosynthesising bacteria and their utilisation in sewage treatment. Polish Journal of Environmental Studies. 2007, 16(3B) :38-42.
 • Rekiel A.,Więcek J., Bielecki W., Gajewska J., Cichowicz M., Kulisiewicz J., Batorska J., Roszkowski T., Beyga K., 2007: Effect of addition of feed antibiotic flavomycin or probiotic BIO-MOS on production results of fatteners, biochemical parameters, morphometric indices of intestine and composition of microflora. Archiv fur Tierzucht-Archives of animal Breeding. 50: 172 – 180.
 • Saccone L., Conley D.J., Koming E., Sauer D., Sommer M., Kaczorek D., Blecker S.W., Kelly E.F. 2007: Assessing the extraction and quantification of amorphous silica in soils of forest and grassland ecosystems. European Journal of Soil Science. 58 : 1446-1459.
 • Wolicka D., Borkowski A., 2007: The geomicrobiological role of sulphate-reducing bacteria in environments contaminated by petroleum products. Geomicrobiology Journal. 2007, 24, :1-9.

 

W czasopismach recenzowanych:

 • Bomze K., Rutkowska B., Szulc W., 2007: Zawartość pierwiastków śladowych w mniszku pospolitym (Taraksacum officiale) w zależności od od odległości od trasy komunikacyjnej. Roczniki Gleboznawcze. 58,3/4:248-253
 • Borkowski A., Wolicka D., 2007; Powstawanie i utlenianie metanu jako istotny czynnik kształtujący procesy geomikrobiologiczne. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31: 517-521.
 • Brogowski Z., Uziak S., Komornicki T. 2007: Distribution of total iron in granulometric fractions of soil derived from various parent materials. Polish Journal of Soil Science. XL, 143-159.
 • Chojnicki J., 2007: Formy manganu w madach środkowej Wisły. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 520 :799-804.
 • Czępińska-Kamińska D., 2007; 27 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Roczniki Gleboznawcze. 58, 3/4 :163-164.
 • Czępińska-Kamińska D., Chojnicki J., 2007: Wspomnienie Elżbieta Janowska. Roczniki Gleboznawcze. 58, 3/4 :160-162.
 • Gajewska J., Grądziel A., Rekosz – Burlaga H., Makulec G., 2007: Mikrobiologiczne aspekty żyzności gleby w doświadczeniu spod uprawy traw z dodatkiem dżdżownic (Aporrectodea calliginosa). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 32, 207 – 212.
 • Gajewska J., Kostecka J., Babiński L., 2007; Mikroorganizmy zasiedlające współczesne drewno dębu (Quercus sp.) w warunkach mokrego stanowiska archeologicznego w Biskupinie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 520 :455-463.
 • Gajewska J., Kubiak K., 2007; Oczyszczanie ścieków rafineryjno-petrochemicznych metodą osadu czynnego – charakterystyka mikroflory bakteryjnej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 32, 229 – 233.
 • Garbolińska M., Borkowski A., 2006: Charakterystyka biologicznej aktywności gleby płowej na podstawie oceny parametrów kinetycznych fosfatazy kwaśnej i zawartości fosforu przyswajalnego. Acta Agraria et Silvestria. 49 :199-207
 • Górska E. B., Wilgat K., Russel S.. 2006: Biosynteza enzymow ksylanolitycznych w hodowli grzyba białego rozkładu Phanerochaete chrysosporium. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura. 5,2, 25-31.
 • Górska E., Stępień W., Russel S., 2007: Aktywność dehydrogenaz w glebie płowej z dodatkiem kurzeńca, osadu ściekowego i kompostu "DANO". Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 32: 219-223.
 • Gworek B., Kondzielski I., Mocek A., 2007: Speciation of lead in industrially polluted soils - a comparison of two extraction methods. Environmental Engineering. :513-523.
 • Gworek B., Polubiec E., Chaber P., Kondzielski I., 2007: Purification of petrochemical wastewater of heavy metals using zeolites. Environmental Engineering. :139-145
 • Jankowska J., Szulc W., Rutkowska B., Kolczarek R., 2007: Oddziaływanie drogi szybkiego ruchu na zawartość cynku w wybranych ziołach. Fragmenta Agronomia. 1(93): 82-87
 • Kaczorek D., Zagórski Z., 2007: Micromorphological characteristics of the Bsm horizon in soil with bog iron ore. Polish Journal of Soil Science. XL, 1: 81-87.
 • Kazem-Bek A., Kozanecka T., 2007: Porosty i ich rola w środowisku przyrodniczym, cz. I. Charakterystyka, występowanie i zastosowanie porostów. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 2 :61-67.
 • Kazem-Bek A., Kozanecka T., 2007: Porosty i ich rola w środowisku przyrodniczym, cz. II. Zawartość makro- i mikroskładników. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 32 :68-75.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., 2007: Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb aglomeracji warszawskiej przez metale ciężkie i WWA na podstawie różnych norm prawnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 520 :509-115.
 • Kozanecka T., Czarnowska K., Łaszczych K., 2007: Zawartość pierwiastków śladowych w pyle drogowym z trasy Zegrze – Mrągowo. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 32 :140-144.
 • Kwasowski W., Markiewicz M., 2007; Zawartość metali ciężkich w glebach ogródków przydomowych w rejonie oddziaływania Zakładów Akumulatorowych PIAST w Piastowie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 520 :531-537.
 • Lenart S., Kusińska A., Gawrońska- Kulesza A., Nozderko E., 2007: Wpływ wieloletniego nawożenia i uprawy roli na zawartość materii organicznej w glebie Fragmenta Agronomia. 1(93):150-155
 • Mercik S., Stępień W., 2007; Działanie obornika na glebie bardzo kwaśnej i wyczerpywanej ze składników pokarmowych przez wiele lat. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk. 520: 151-158.
 • Ociepa E., Lach J., Stępień W., 2007: Wpływ zróżnicowanego nawożenia na biakumulację metali ciężkich oraz plonowania rośln. Ecological Chemistry and Engineering. 14, Nr S2:223-231.
 • Pikuła D., Stępień W., 2007:  Wpływ odczynu gleby na pobieranie metali ciężkich przez rośliny. Fragmenta Agronomia. 2(94): 227-237.
 • Pikuła D., Stępień W., 2007:  Wskaźnik tolerancji jako kryterium wrażliwości roślin uprawnych na zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi.. Fragmenta Agronomia. 2007, 2(94): 238-244.
 • Prędecka A., Russel S., 2007: Wpływ wybranych środków gaśniczych na mikroflorę gleby. Roczniki Gleboznawcze. 58, 93-98.
 • Rekosz-Burlaga H., 2007: Występowanie bakterii z rodzaju Azospirillum w ryzosferze kukurydzy oraz ich aktywność wiązania azotu. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 31,260-264.
 • Rekosz-Burlaga H., Gumeniuk I., Gajewska J., Garbolińska M., Makulec G., 2006: Wpływ dżdżownic Aporrectodea caliginosai różnorodności roślin na liczebność wybranych grup drobnoustrojów glebowych. Acta Agraria et Silvestria. 49 :403-411.
 • Rutkowska B., Szulc W., Bomze K., Rosiek A.. 2007: Ocena stężenia mikroelementów w roztworze glebowym w warunkach uprawy żyta w monokulturze. Fragmenta Agronomia. 1(93): 229-235.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., 2006: Nawożenie obornikiem jako czynnik kształtujący równowagę roztworu glebowego w różnych warunkach nawozowych. Nawozy i Nawożenie. 4(29): 150-158.
 • Sosulski T., Łabętowicz J., 2007; Oszacowanie rozpraszania azotu z rolnictwa polskiego do atmosfery oraz wód powierzchniowych i gruntowych. Postępy Nauk Rolniczych. 5: 3-19
 • Skłodowski P., Chojnicki J., 2007; 70 - lat Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Roczniki Gleboznawcze. 58, 3/4 :27-37.
 • Szulc W., Rutkowska B., Bomze K., Felak E., 2007: Wpływ zmianowania i nawożenia na zawartość mikroelementów w glebie. Fragmenta Agronomia. 1(93):248-253
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., Korc M., 2006: Rola obornika na glebach lekkich w świetle wyników trwałych doświadczeń nawozowych. Nawozy i Nawożenie. 4(29):159-164.
 • Wolicka D., Borkowski A., 2007: Geomikrobiologia-nowy kierunek badań. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 31, 512-516.
 • Wolicka D., Borkowski A., 2007: Participation of sulphate-reducing bacteria in biodegradation of organic matter in soils contaminated with petroleum products. Archives of Environmental Protection. 33(2), :93-99.
 • Zborowska M., Babiński L., Gajewska J , Waliszewska B., Prądzyński W., 2007: Physical and chemical properties of contemporary pine wood (Pinus sylvestris L.) in conditions of a wet archaeological site in Biskupin. Folia Forestalia Polonica. 38, : 13 – 26

 

Monografie i książk:

 • Błaszczyk M., K., 2007: Mikroorganizmy w ochronie środowiska. PWN S.A. Warszawa.
 • Janowska E., 2007: Gleby kopalne wydmy w Cięciwie. Przewodnik Terenowy Konferencji "Gleba w czasie i przestrzeni". Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW w Warszawie. 4-18.
 • Królikowska – Pataraja K., Gajewska J., Błaszczyk M., 2007: Biotyczne czynniki degradacji archeologicznego drewna olchy (Alnus sp.). Ochrona  Drewna. Wyd. SGGW. 195 – 203.
 • Kusińska A., Kisiel M., 2007: Biodiversity effect on the processes of mineralization and humification of the organic matter in a meadow ecosystem. Humic Substances in Ecosystems. Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland. Polish Humic Substances Society. 7, 39-44.
 • Zagórski Z., Kwasowski W., 2007: Katena gleb Chorośla – Wrzosów. Przewodnik Terenowy Konferencji "Gleba w czasie i przestrzeni". Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW w Warszawie. 19-47.

  
Top! Top!