English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Wojciech Kwasowski  
 
dr inż. Wojciech Kwasowski

   

Stanowisko: Adiunkt

Kontakt:

telefon: (22) 5932609
e-mail: wojciech_kwasowski@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159, bud.37, pok.1/113
02-776 Warszawa 

 

Wykształcenie:

 • 1999 – dr inż Wydział Rolnictwa i Biologii (doktor nauk w dziedzinie rolnictwa, specjalność agronomia)
 • 1990 – mgr, Wydział Rolnictwa i Biologii (rolnictwo)

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2001–  adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa
 • 1991 – 2001 asystent, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa

 

Zainteresowania badawcze:

 • geneza, właściwości oraz pozycja systematyczna naturalnych i antropogenicznych gleb słonych i zasolonych
 • zanieczyszczenia środowiska glebowego pierwiastkami śladowymi i metody rekultywacji gleb zdegradowanych,
 • właściwości gleb i ich produktywność w agroekosystemach,
 • analiza wskaźników kierunku i stopnia zaawansowania wybranych procesów glebotwórczych.

 

Realizowane projekty badawcze:

 • 2012-2015 - Wykonawca projektu badawczego nr 2011/03/D/ST10/04599 pt. „Określenie dynamiki i mechanizmów przemian mineralnych oraz chemicznych w utworach glebowych (Technosols) ukształtowanych na składowiskach odpadów z elektrowni węglowych”; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA 2.
 • 2008-2011 - Wykonawca projektu badawczego nr N309 312234 pt. „Procesy glebotwórcze w glebach Puszczy Białej”; projekt finansowany przez KBN.
 • 2007-2009 - Wykonawca projektu badawczego nr N310 07731/3167 pt. „Ruchliwość jonów w profilach gleb z trwałych, wieloletnich doświadczeń nawozowych w Skierniewicach”; projekt finansowany przez KBN.
 • 2008 – Kierownik projektu badawczego „Analiza wybranych frakcji Al, Fe, Zn, Pb i Cu  w glebach naturalnych i antropogenicznych  oraz ocena ich biodostępności i toksyczności dla roślin”; projekt  wewnętrzny SGGW.
 • 2001-2004 – Wykonawca projektu badawczego nr 6 P06S 017 21 pt. „Badania nad przeżywalnością w układach modelowych gleby, wody, ścieków oraz osadów enterokrwotocznych szczepów Escherichia coli na przykładzie serotypu O157:H7”; projekt finansowany przez KBN
 • 1995- Wykonawca projektu badawczego nr 5 PO6B 004 08 pt. „Fizyko-chemiczne właściwości gleb siarczkowych i kwaśnych siarczanowych rejonu  Mrzezino-Rewa nad Zatoką Pucką i Mrzeżyno-Dźwirzyno nad Jeziorem Resko”; projekt finansowany przez KBN

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

 • Oktaba L., Paziewski K., Kwasowski W., Kondras M. 2014: The effect of urbanization on soil properties and soil organic carbon accumulation in topsoil of Pruszków – a medium-sized city in the Warsaw Metropolitan Area, Poland. Soil Science Annual 65, nr 1: 10-17.
 • Kwasowski W., 2013. Soil of traffic areas in Warsaw. [In:] Technogenic soils of Poland (Ed. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek), Toruń: 207-229.
 • Brogowski Z., Kwasowski W. 2012 : Distribution of organic matter in the particle size fractions of latertic soil (Plinthosol). Soil Science Annual Vol. 63 No 4/2012: 9-15
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Kozanecka T. 2012 : Determination of cadmium content in selected vegetative organs of patatoes (Solanum tuberosum) growing in the vicinity of Warszawa-Poznań speedway. Progress in Environmental Science, Technology and Management: Volume 2 : Heavy Metals in the Environment, Chapter 17: 187-192
 • Kwasowski W., Oktaba L. 2011 : Ocena zawartości ołowiu I cynku w wybranych organach pszenicy (Triticum Aestivum) uprawianej przy trasie szybkiego ruchu Warszawa-Poznań. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr. 48 : 498-507.
 • Kwasowski W., Czyż M. 2011 : Reaction of lime trees (Tillia sp.) growing along the  Żwirki i Wigury Street in Warsaw on soil salinity caused by chemical technology of snow removal. Ecological Questions.. V 14: 81-83.
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Falfus K. 2010 : Fractions and mobility of zinc, copper, lead in the intensively cultivated luvisols of the Błonie-Sochaczew plain. Roczn. Gleb. T LXI nr 3: 75-86.
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Falfus K. 2010 : Specjacja i mobilność cynku, miedzi i ołowiu w intensywnie użytkowanych glebach płowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie Zeszyt nr 13 : 95-96.
 • Kozanecka T., Kazem-Bek A., Kwasowski W. 2010 : Application of Algae and Lichens in the monitoring of changes in the natural environment. Frescenius Environmental Bulletin. Vol. 19 No. 4, 2010: 553-557.
 • Kwasowski W., Kozanecka T. 2010 : Evaluation of the content of zinc and lead in vegetative organs of potatoes ( Solanum tuberosum) growing in the vicinity of the Warszawa – Poznań speedway. Frescenius Environmental Bulletin. Vol. 19 No. 2a, 2010: 378-382.
 • Brogowski Z., Kwasowski W. 2009 : Sorpcja fosforanów przez część mineralną i organiczną gleby. Roczn. Gleb. T LX nr 1: 12-21.
 • Kwasowski W., Markiewicz M. 2007 : Zawartość metali ciężkich w glebach ogródków przydomowych w rejonie wpływu Zakładów Akumulatorowych „Piast” w Piastowie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Zeszyt 520: 531-537.
 • Pracz J., Kwasowski W. 2006 : Properties of Sulphide Soils of the Moście Błota Peatland at Pucka Bay. Polish Journal of  Environmental Studies Vol. 16, No. 5D, 2006, Part I 105-113.
 • Kwasowski W., Markiewicz M. 2006 : Zawartość metali ciężkich oraz analiza wybranych frakcji Pb, Cd, Zn i Cu w glebach ogródków przydomowych w rejonie wpływu Zakładów Akumulatorowych „Piast” w Piastowie. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie Zeszyt nr 8 : 139-140.
 • Kwasowski W., Michalak D., Kozanecka T. 2006 : Bioaccumulation of Microelements in Selected Plants of the Undergrowth in Kampinos National Park. Polish Journal of  Environmental Studies Vol. 15, No. 2A, 2006, Part II 398-402.
 • Kozanecka T., Czarnowska K., Brogowski Z., Kwasowski W. 2006 : Content of Microelements in Selected Herbs from Natural Medows. Polish Journal of  Environmental Studies Vol. 15, No. 2A, 2006, Part II 385-389.
 • Pracz J., Kwasowski W. 2005 : Organiczne gleby słone występujące w rejonie Zatoki Puckiej. Roczn. Gleb. T. LVI nr ¾ : 89-99.
 • Czajkowska D., Sikorska I., Witkowska-Gwiazdowska A., Kwasowski W. 2004 : Survival of Escherichia Coli serotype O157:H7 in cultivable and meadow soils. Pol. J. Food Nutr. Sci. Vol. 13/54, No 3, pp. 273-277
 • Kozanecka T., Chojnicki J., Kwasowski W. 2002 : Content of Heavy Metals in Plant from Pollution-Free Regions. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 11, No. 4 (2002), 395-399
 • Czerwiński Z., Kwasowski W. 2001 : Niektóre właściwości gleb żelazowych w rejonie Łomżyńskim. Roczn. Gleb. T. LII Suplement : 41-48
 • Pracz J., Kwasowski W. 2001 : Charakterystyka zasolenia gleb siarczkowych i kwaśnych siarczanowych w rejonie Mrzeżyna. Roczn. Gleb. T. LII nr 3/4 : 17-31
 • Pracz J., Kwasowski W.  2001: Właściwości gleb siarczkowych występujących w rejonie Mrzeżyna. Roczn. Gleb. T. LII nr 1/2 : 39-50
 • Pracz J., Kwasowski W.  2001 : Charakterystyka gleb kwaśnych siarczanowych występujących w rejonie Mrzeżyna. Roczn. Gleb. T. LII nr 1/2 : 23-37
 • Gworek B., Kwasowski W. 2001: Wpływ motoryzacji na środowisko. Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia tom I. Instytut Ochrony Środowiska. : 39-49
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Okołowicz M., Kozanecka T. 2000 : Metale ciężkie w glebach powierzchni wzorcowych (GPW) w Puszczy Białej. Roczn. Gleb. T LI nr 3/4 : 85-95
 • Kozanecka T., Czarnowska K., Kwasowski W. 2000 : Nagromadzenie metali ciężkich w glebach w otoczeniu stacji benzynowych w Warszawie. Roczn. Gleb. T LI nr 1/2  : 73-78
 • Dębska-Kalinowska Z., Lewicka E., Kwasowski W. 1999 : Zawartość metali ciężkich w  glebie i w roślinach łąkowych rosnących w różnej odległości od arterii komunikacyjnych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr. 18 : 357-363.
 • Kwasowski W., 1996: Zasolenie gleb i skład jonowy soli łatwo rozpuszczalnych w wodzie w rejonie wpływu Elektrociepłowni Siekierki. Roczn. Glebozn. Suplement do t. XLVII(47), 3-4: 145-152.

 

Doniesienia konferencyjne:

 • Oktaba L., Paziewska K., Uzarowicz Ł., Kondras M., Kwasowski W. 2015: Wpływ różnego użytkowania gleb w mieście na zawartość dostępnych form fosforu. Konferencja naukowa "Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska". Puławy,  Materiały konferencyjne: 118.
 • Oktaba L., Paziewski K., Kwasowski W., Kondras M. 2013:  Carbon and nitrogen accumulation in soils of Pruszkow town – the part of the Warsaw metropolitan area. 7th International Conference of the Urban Soils Working Group, SUITMA, of the International Union of Soil Sciences. Toruń, abstracts, p. 97.
 • Kwasowski W., Czyż M. 2013: Influence of chemical treatments of snow removal on the seasonal changes of salinity in soils along the Żwirki and Wigury street in Warsaw. Proceedings of SUITMA7. Toruń, 16-20 September 2013, p. 90.
 • Oktaba L., Paziewski K., Kwasowski W., Kondras M. 2013: Carbon and nitrogen accumulation in soils of Pruszków town – the part of Warsaw metropolitan area. Proceedings of SUITMA7. Toruń, 16-20 September 2013, p. 97.
 • Górska B.E., Kozanecka T., Kwasowski W., Gozdowski D. 2013 : Wpływ urbanizacji na liczebność mikroorganizmów w pyłach drogowych i glebach miejskich. 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu” Materiały konferencyjne Puławy-Lublin, 12-15 Maj 2013 str. 131-132
 • Chojnicki J., Grabowska K., Kwasowski W., Kozanecka T., 2012. Typology and directions of evolution of Brunic Arenosols from Puszcza Biała. Book of Abstracts of the 4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societies – Eurosoil. Bari, Italy, 2-6 July 2012, p. 912.
 • Chojnicki J., Grabowska K., Kwasowski W. 2011: Typologia i kierunki ewolucji gleb opadowo-glejowych Puszczy Białej. 28 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba – Człowiek - Środowisko”. Toruń, 5-10 września 2011.str.38  
 • Hulisz P., Kwasowski W., Malinowski R. 2011: Właściwości i ranga systematyczna gleb objętych wpływem procesów zasolenia i zasiarczenia w Polsce. 28 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba – Człowiek - Środowisko”. Toruń, 5-10 września 2011.str.58  
 • Kazem-Bek A., Kozanecka T., Kwasowski W. 2011: Zawartość żelaza, manganu, cynku i miedzi w glebach płowych wytworzonych z utworów pyłowych na obszarach zlodowaceń Polski. 28 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba – Człowiek - Środowisko”. Toruń, 5-10 września 2011.str.77
 • Kwasowski W., Kozanecka T., Kazem-Bek A. 2011: Frakcje Cu i Zn w czarnych ziemiach wytworzonych z różnych skał macierzystych. 28 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba – Człowiek - Środowisko”. Toruń, 5-10 września 2011.str.90
 • Kwasowski W., Chojnicki J. 2011: Frakcje Cu i Zn w glebach bielicowych – porównanie dwóch metod ekstrakcji sekwencyjnej. 28 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego „Gleba – Człowiek - Środowisko”. Toruń, 5-10 września 2011.str.89
 • Kwasowski W. 2011 : Ocena zawartości ołowiu I cynku w wybranych organach pszenicy (Triticum Aestivum) uprawianej przy trasie szybkiego ruchu Warszawa-Poznań. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie”. Warszawa 22 wrzesień 2011. str.40-41.
 • Kwasowski W. 2010: Risk of excessive cadmium accumulation in selected organs of wheat (Triticum aestivum) growing in the vicinity of the Warszawa-Poznań speedway. 15th International Conference on „Heavy Metals in the Environment”. Gdańsk, 19-23 September, 2010. Proceedings: 398-400 Gdańsk,
 • Oktaba L., Kaczorek D., Kwasowski W. 2010: Changes in the  soil environment of Prukszków, during the last decade caused the presence of selected metals. 15th International Conference on „Heavy Metals in the Environment”. Gdańsk, 19-23 September, 2010.  Proceedings: 1038-1041.
 • Chojnicki J., Kwasowski W., Kozanecka T. 2010: Determination of the cadmium content in selected vegetative organs of potatoes (Solanum Tuberosum) growing in the vicinity of the Warszawa-Poznań speedway . 15th International Conference on „Heavy Metals in the Environment”. Gdańsk, 19-23 September, 2010. Proceedings: 395-397.
 • Kwasowski W., Kozanecka T. 2008: Evaluation of zinc and lead content in selected vegetative organs of potatoes growing in vicinity of the main road Warszawa-Poznań. Międzynarodowe Sympozjum „Trace Elements- Ecological and methodical problems trace element in food chain”. Materiały konferencyjne str. 229-230.  Koszalin - Mielno, 11-14 maj 2008
 • Kozanecka T., Kazem-Bek A., Czarnowska K., Kwasowski W . 2008: Wykorzystanie zawartości Zn, Cu, Pb, i Cd w glonach i porostach do monitoringu środowiska przyrodniczego. Międzynarodowe Sympozjum „Trace Elements- Ecological and methodical problems trace element in food chain”.  Materiały konferencyjne str. 203-204. Koszalin - Mielno, 11-14 maj 2008
 • Kozanecka T., Czarnowska K., Brogowski Z., Kwasowski W. 2006 : Content of Microelements in Selected Herbs from Natural Medows. Międzynarodowe Sympozjum „Trace Elements- Criteria of Environment Quality”. Materiały konferencyjne str. 128-130 Sarnówek, Maj 11-12 2006
 • Kwasowski W., Michalak D., Kozanecka T. 2006 : Bioaccumulation of Microelements in Selected Plants of the Undergrowth in Kampinos National Park. Międzynarodowe Sympozjum „Trace Elements- Criteria of Environment Quality”. Materiały konferencyjne str. 145-147 Sarnówek, Maj 11-12 2006
 • Pracz J., Kwasowski W. 2006 : Właściwości gleb siarczkowych Torfowiska Moście Błota nad Zatoką Pucką. Materiały Konferencyjne, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mokradła i ekosystemy słodkowodne funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona.” Białowieża, 13-15-09.2006 str. 99
 • Kozanecka T., Brogowski Z., Kwasowski W., Świątek M. 2006 : Obieg węgla i azotu w przyrodzie na przykładzie niektórych gatunków roślin zielnych. Materiały konferencyjne „ Przyrodnicze uwarunkowania produkcji roślinnej” SGGW Warszawa 23-24. 06.2006 : 175-176.
 • Pracz J., Kwasowski W. 2003 : Właściwości naturalnych gleb słonych występujących w rejonie Zatoki Puckiej. Kongres PTG „Gleba w środowisku”  Kraków 2003. Streszczenia prac : 49-50
 • Chojnicki J., Kozanecka T., Kwasowski W., Okołowicz M. 2002 : Gleby torfowo-murszowe na powierzchniach wzorcowych (GPW) w Puszczy Białej. Polsko-Ukraińsko-Białoruska Konferencja – „Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany”Lublin-Szack-Brześć 17-21 Czerwiec 2002. Streszczenia prac : 18-19
 • Czerwiński Z., Kwasowski W. 2001: Niektóre właściwości gleb żelazowych w rejonie łomżyńskim. Międzynarodowa konferencja naukowa „Związki żelaza w procesach glebotwórczych”. Warszawa, 19-21 września 2001 str.11
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Kozanecka T., Okołowicz M. 2000 : Heavy metals content in soils of the Puszcza Biała Forest. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jony metali w środowisku” Kraków 14-16 Maj 2000. Materiały konferencyjne str. 27
 • Dębska-Kalinowska Z., Lewicka E., Kwasowski W. 1999 : Zawartość metali ciężkich w glebie i w roślinach łąkowych rosnących w różnej odległości od arterii komunikacyjnych. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 8-9 listopad 1999 „Obieg pierwiastków w przyrodzie Bioakumulacja-Toksyczność-Przeciwdziałanie Integracja Europejska” Materiały Konferencyjne : 31-32.
 • Kwasowski W., 1997: Charakterystyka gleb siarczkowych i kwaśnych siarczanowych rejonu Zatoki Puckiej i okolic Mrzeżyna.- Ogólnopolskie seminarium nt. „Monitorowanie i ochrona gleb Pomorza i Kujaw”. Przysiek koło Torunia 10.10 1997, Materiały Konferencyjne str. 55-57.
 • Kwasowski W. 1997: Charakterystyka gleb siarczkowych i kwaśnych siarczanowych rejonu Zatoki Puckiej i okolic Mrzeżyna.- Ogólnopolskie seminarium nt. „Monitorowanie i ochrona gleb Pomorza i Kujaw”. Przysiek koło Torunia 10.10 1997, Materiały Konferencyjne str. 55-57.
 • Kusińska A., Kwasowski W. 1996: The Effect of Invertebrates Macrofauna on the Process of Grass Litter Mineralization and Humification.Proceedings of 8th Meeting of the International Humic Substances Society September 9 - 14, Wrocław, Poland.p. 397-404.
 • Kusińska A., Kwasowski W. 1996: Influence of the invertebrate macrofauna on mineralization and humification process of grass litter. 8th Meeting of the International Humic Substances Society September 9 - 14, Wrocław, Poland. Abstract s. 171.

 

Krajowe i zagraniczne staże naukowe:

 • 2000, USA ,  Ball State University, Department Of Natural Resources and Environmental Management
 • 2004, Egipt,  Ain Shams University

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe:

 • 2011, Indywidualna Nagroda JM Rektora SGGW III stopnia za osiągnięcia organizacyjne
 • 2006, Indywidualna Nagroda JM Rektora SGGW II stopnia za działalność dydaktyczną
 • 2003, Indywidualna Nagroda JM Rektora SGGW III stopnia za działalność dydaktyczną


Przynależność do Rad Programowych i Towarzystw Naukowych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego od 1995 r.
 • Przewodniczący Oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego od 2011r.
 • Członek komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 2007-2011
 • Członek Rady Programowej programu GLOBE w Polsce / Global Learning and Obserwation to Benefit the Environment/ działającej przy Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID – Warszawa od 1999r.

 

Pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska:

 • od 2008 roku Kierownik Zakładu Gleboznawstwa
 • 2003-2012 Pełnomocnik Kierownika Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska ds. praktyk studenckich
 • 2001-2005 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii ds. praktyk studenckich

 

Udział w organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń:

 • Współorganizator 27 Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego pt. „Gleba w czasie i przestrzeni”. Warszawa, 3-7 września 2007.
 • Współorganizator konferencji naukowej pt. “Związki żelaza w procesach glebotwórczych”. Warszawa, 19-21 września 2001.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Gleboznawstwo - I rok studiów inżynierskich (kierunek Rolnictwo), ćwiczenia
 • Gleboznawstwo  - I rok studiów inżynierskich (kierunek Inżynieria Ekologiczna), ćwiczenia
 • Gleboznawstwo - I rok studiów inżynierskich (kierunek Ogrodnictwo), wykłady i ćwiczenia
 • Gleboznawstwo - I rok studiów inżynierskich (kierunek Ochrona Środowiska), ćwiczenia
 • Zagrożenia i Ochrona Pedosfery – II studiów inżynierskich (kierunek Ochrona Środowiska), wykłady i ćwiczenia
 • Degradacja i Ochrona Gleb  - II rok studiów inżynierskich (kierunek Rolnictwo), wykłady i ćwiczenia
 • Degradacja i rekultywacja gleb - fakultet (kierunek Rolnictwo), wykłady i ćwiczenia
 • Gleboznawstwo -  w języku angielskim dla studentów zagranicznych, studiujących na SGGW w ramach programu Erasmus

  
Top! Top!