English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Artur Pędziwiatr  
 
dr Artur Pędziwiatr


Stanowisko: Adiunkt

 

Kontakt:  

Telefon: (22) 5932614
E-mail: artur_pedziwiatr(at)sggw.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6253-4302
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/124
02-776 Warszawa

 

Zainteresowania naukowe:

 • Określanie mobilności pierwiastków metalicznych w glebach
 • Mechanizmy odpowiedzialne za przemieszczanie się pierwiastków metalicznych z gleb do roślin
 • Wykorzystanie izotopów trwałych do śledzenia ścieżek migracji pierwiastków metalicznych
 • Fitoremediacja

 

Udział w projektach badawczych:

 • 2013-2016: projekt „Związek pomiędzy typem ultrazasadowej skały macierzystej a mobilnością i biodostępnością wybranych pierwiastków metalicznych w glebach serpentynitowych południowo-zachodniej Polski” (finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, wykonawca projektu)

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018-obecnie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym (Adiunkt)
 • 2016-2018: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska (Asystent)
 • 2013-2017: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych, Studia Doktoranckie Geologii, tytuł rozprawy: „Analiza mobilności niklu i chromu w glebach wytworzonych ze skał ultrazasadowych południowo-zachodniej Polski.” Promotor rozprawy: dr hab. Jakub Kierczak

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

 • Potysz A., Kierczak J., Grybos M., Pędziwiatr A., Van Hullebusch E. D. (2018): Weathering of historical copper slags in dynamic experimental system with rhizosphere-like organic acids. Journal of Environmental Management vol.222, 325-337
 • Pędziwiatr A., Kierczak J., Waroszewski J., Ratié G., Quantin C., Ponzevera E. (2018): Rock type control of Ni, Cr, and Co phytoavailability in ultramafic soils. Plant and Soil vol. 423, 339-362
 • Kierczak J., Pędziwiatr A., Waroszewski J., Modelska M. (2016): Mobility of Ni, Cr and Co in serpentine soils derived on various ultrabasic bedrocks under temperate climate. Geoderma vol.268, 78-91
 • Słodczyk E., Pietranik A., Breitkreuz C., Pędziwiatr A., Bokła M., Schab K., Grodzicka M. (2015): Formation of a laccolith by magma pulses: Evidence from modal and chemical composition of the 500 m long borehole section through the Permo-Carboniferous Landsberg laccolith (Halle Volcanic Complex). Geochemical Journal vol. 49, 523-537
 • Pędziwiatr A., Kierczak J. (2014): Skały ultrazasadowe – charakterystyka i znaczenie w środowisku. Aura vol. 5, 18-20
 • Pędziwiatr A.(2015):Serpentinite in the Śnieżnik Massif: petrology and ecological impact. Geoscience Records – an Interdisciplinary Journal of Earth Sciences vol. 1-2, 21-26
 • Bekier J., Bińczycki T., Bogacz A., Bojko J., Cuske M., Ćwieląg-Piasecka I., Dębicka M., Gałka B., Gersztyn L., Glina B., Jamroz E., Jezierski P., Kabała C., Karczewska A., Kaszubkiewicz J., Kawałko D., Kierczak J., Kocowicz A., Krupski A., Kusza G., Łabaz B., Marzec M., Medyńska-Juraszek A., Musztyfaga E., Perlak Z., Pędziwiatr A., Pora E., Przybył A., Strączyńska S. Szopka K., Tyszka R., Waroszewski J., Weber J., Woźniczka P. (2015): Gleby Dolnego Śląska: geneza, różnorodność i ochrona. Soils of Lower Silesia: origins, diversity and protection.[w]:Kabała C. (red.) Polish Society of Soil Science Wrocław Branch, Polish Humic Substances Society, ISBN 978-83-934096-4-8, Wrocław 2015
 • Pędziwiatr A., Słodczyk E., Kierczak J. (2014): Analiza SWOT masywu Szklar jako potencjalnego obiektu geoturystycznego . [w]: Tarka R., Jawecki B., Moskwa K. (red.) Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. T. 2., 81-88, ISBN 978-83-913121-3-1, Wydawnictwo Ocean, Strzelin 2014.
 • Pietranik A., Słodczyk E., Pędziwiatr A. (2014): Historia magmy z Intruzji Gęsińca. [w]: Tarka R., Jawecki B., Moskwa K. (red.) Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. T. 2., 105-112, ISBN 978-83-913121-3-1, Wydawnictwo Ocean, Strzelin 2014.

 

Doniesienia konferencyjne:

 • Potysz A., Pędziwiatr A., Hedwig S., Lenz M. (2019): (Bio)weathering of metallurgical at slag-vegetation cover interface. Advanced workshop on  Solution Chemistry of TCEs, Białystok, 20-23 stycznia 2019.
 • Kierczak J., Pędziwiatr A. (2018): Soils-naturally enriched in metallic elements: should we consider them polluted? XXVth Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, 25-28 October, Brunów, Poland. Mineralogia-Special Papers vol.48, 57.
 • Potysz A., Pędziwiatr A., Hedwig S., Lenz M. (2018): Metal release as the result of metallurgical slags weathering in the litter zone. 7th European Bioremediation Conference and the 11th International Society of Environmental Biotechnology conference. 25-28 June, Chania, Greece.
 • Pędziwiatr A., Kierczak J., Waroszewski J., Ratié G., Quantin C., Ponzevera E. (2017): Nickel isotope fractionation during weathering of ultrabasic rocks and Ni lateritic ores smelting. Mineralogia – Special Papers vol. 47, 35.
 • Pędziwiatr A., Kierczak J., Waroszewski J. (2016): Bioavailability of Ni, Cr and Co in Polish ultramafic sites: from the parent rock through the soil up to the plants. Mineralogia – Special Papers vol. 45, 88-89.
 • Kierczak J., Pędziwiatr A., Waroszewski J. (2015): Does type of parent ultrabasite affect the bioaccessibility of metals in serpentine soils. Goldschmidt 2015 Abstracts, 1566.
 • Kierczak J., Pędziwiatr A. (2015): Mining and smelting of Ni ores in Poland, consequences, opportunities and perspectives. Environmental impacts of mining and smelting, 8-9 January 2015, Orsay, France.
 • Pędziwiatr A., Kierczak J. (2014): Nickel, chromium and cobalt distribution and extractability in silicified serpentinite from the Szklary massif. Mineralogia – Special Papers vol. 42, 91.
 • Pietranik A., Kierczak J., Słodczyk E., Pędziwiatr A. (2014): Zircon in magmatic rocks from the Niemcza zone: what do we expect to learn? Mineralogia – Special Papers vol. 42, 95.
 • Pędziwiatr A., Kierczak J., Waroszewski J. (2014): Nickel, chromium and cobalt – bearing minerals in various ultrabasic rocks of Lower Silesia (Southwestern Poland). 4th Central European Mineralogical Conference, SkalskyDvur, Czech Republic, 23 – 26 April, 2014: book of abstracts/ Ed. and  revised by Ivo Macek – Brno: Masaryk University, 2014, 33-34.
 • Pędziwiatr A., Kierczak J. (2013): Mineralogy of soils developed on various ultrabasic rocks from Poland. Mineralogia – Special Papers vol. 41, 71.
 • Kierczak J., Pędziwiatr A., Waroszewski J., Tyszka R. (2013): Factors affecting fractionation of Ni and Cr in ultrabasic soils from southwestern Poland. Mineralogical Magazine vol. 77(5), 2370.
 • Kierczak J., Pędziwiatr A., Waroszewski J. (2012): Distribution and bioavailability of Ni and Cr in serpentine soils from Lower Silesia – preliminary results. Mineralogia – Special Papers vol.39, 52.

  

Udział w organizacji konferencji naukowych:

 • Współorganizacja konferencji XXIVth Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Sessions: Isotopes as tools to understand the Earth and Environment. Wrocław, Pawłowice, 19-22 października 2017 r.

 

Udział w stażach naukowych:

 • wrzesień-listopad 2015: staż w L'Université Paris-Sud, GEOPS (Géosciences Paris Sud) UMR CNRS UPS 8148, Orsay Cedex, Francja. Celem stażu było poznanie metod dydaktycznych oraz metodyki badań izotopów niklu. Staż finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

 

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
 • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy geologii i geomorfologii (kierunek: Inżynieria ekologiczna)
 • Gleboznawstwo (kierunek: Biologia, Ogrodnictwo)

 

 

  
Top! Top!