English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Barbara Gworek  
 
prof. dr hab. Barbara Gworek


Stanowisko: Profesor

Kontakt:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159, bud.37, pok.1/128
02-776 Warszawa
 
 

Oryginalne, opublikowane prace twórcze:

 • Bojanowicz-Bablok A., Gworek B. 2015. Zadania wynikające z ratyfikacji przez RP Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Przemysł Chemiczny, Warszawa, 94/7: 1050–1058.
 • Bojanowicz-Bablok A., Gworek B., Hajduk A. 2015. Problemy gospodarki odpadami płyt EPS i XPS. Przemysł Chemiczny, Warszawa, 94/9: 1619–1627.
 • Gworek B., Dmuchowski W., Gozdowski D., Koda E., Osiecka R., Borzyszkowski J. 2015. Influence of a Municipal Waste Landfill on the Spatial Distribution of Mercury in the Environment. PLOS ONE. DOI:10.1371/journal.pone.0133130, July 15, 2015, ss.12.
 • Wierzbicka M., Bemowska-Kałabun O., Gworek B. 2015. Multidimensional evaluation of soil pollution from railway tracks. Acceptted: 4 February 2015 The Author(s) 2015. This article is published with open access at Springerlink.com. Ecotoxicology. DOI 10.1007/s10646-015-1426-8.
 • Flader A., Gworek B., Kostrzewa-Szulc J. 2014. Modified Wallschläger sequential extraction as a tool for evaluating the mobility of mercury. Archives of Environmental Protection, Zabrze, vol. 40, no. 1, pp. 23–31.
 • Giercuszkiewicz-Bajtlik M., Gworek B. 2014. Experimental methods of evaluating measurement uncertainty resulting from sample collection and preparation for analysis in chemical laboratories. Environmental Protection and Natural Resources, Warszawa, vol. 25, 3(61), pp. 21–25.
 • Gworek B.., Klimczak K., Kijeńska M. 2014. The Relation between Polyaromatic Hydrocarbon Concer Sludge and Its uptake by Plants: Phragmites communis, and Bidens tripartite. PLOS ONE, vol. 9, Issue 10, e109548, pp. 1–9.
 • Gworek B., Hajduk A., Koda E., Grochowalski A., Jeske A. 2013. Influence of a municipal waste landfill on the spatial distribution of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDDs/Fs) in the natural environment. Chemosphere 92, 753–759.Jeske A., Gworek B. 2013. Distribution and mobility of scandium and yttrium in selected types of soils in Poland. Chemical Speciation and Bioavailability. Vol. 25, 216–222.
 • Kucharczak K., Gworek B. 2013. Właściwości, dopuszczalne limity i metody analityczne oznaczenia mykotoksyn. Przemysł Chemiczny, Warszawa, 92/1: 60–67.

 

Podręczniki, skrypty, monografie:

 • Gworek B., Bemowska O., Dmuchowski W., Szewczyk A., Wrzoszek-Jakubowska J. 2013. Źródła uwalniania rtęci do środowiska. Regulacje Prawne. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ss. 128.
 • Gworek B., Bemowska O., Dmuchowski W., Kucharczyk K., Wrzoszek-Jakubowska J., Borzyszkowski J. 2013. Rtęć w środowisku. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ss. 218.
 • Gworek B., Bemowska O., Szkoda J., Dmuchowski W., Żarski T. P., Koprowska K. 2013. Rtęć w organizmach. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ss. 150.

W materiałach konferencyjnych:

 • Wierzbicka M., Bemowska O., Gworek B. 2014. The problem of pollution on the railroad tracks in north-eastern Poland. Acta Biologica Cracoviensia. Materiały Konferencji: The International Conference Plants, Heavy Metals, Environment. Katowice, 26–28 czerwiec 2014 r., vol. 56, suppl. 2.

Patenty:

 • Sposób zapobiegania kumulacji pestycydów w środowisku. Gworek B., Wrzosek-Jakubowska J., Polaczek J. Patent nr P.396461 zgłoszony 22.09.2011 r. i udzielony 20.12.2013 r. w Warszawie.
 • Tworzywo polimerowe o obniżonej palności. Gworek B. i in. Patent nr P.394636 zgłoszony 20.04.2011 r. i udzielony 23.12.2013 r. w Warszawie.


 
Top! Top!