English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Danuta Kaczorek  
 
dr inż. Danuta Kaczorek

 


Stanowisko: Adiunkt

Kontakt:

telefon: (22) 59 326 10
e-mail: danuta_kaczorek@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159, bud.37, pok.1/114
02-776 Warszawa

 

Wykształcenie:

 • 2001 – dr, Wydział Rolnictwa, SGGW
 • 1996 – mgr, Wydział Rolnictwa, SGGW

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1996-2001, studia doktoranckie w SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
 • 2001-2004 asystent, SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa
 • 2004 do dziś,  adiunkt, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa (SGGW)

 

Zainteresowania badawcze:

 • Przemiany związkȯw żelaza w glebach.
 • Zastosowanie badań mikromorfologicznych w badaniach właściowści gleb
 • Charakterystyka i przemiany związkȯw krzemu w glebach  (identyfikacja fito- i zoogenicznego krzemu)

 

Realizowane projekty badawcze:

 • Grant KGN nr 2 PO6S 032 30. „Charakterystyka amorficznych bio-/pedogenicznych form krzemu w glebach Polski”, finansowany przez MNiSW.
 •  2006-2009 - Główny wykonawca projektu badawczego nr 2 P06S 030 29 pt. "Wskaźniki diagnostyczne dla gleb brunatno-rdzawych wytworzonych z osadów zlodowacenia środkowopolskiego" -  finansowany przez KBN;
 • 1999 - Wykonawca projektu badawczego nr PO6B 01133 pt. "Tworzenie się konkrecji żelazowych w procesach oksydacyjno-redukcyjnych i ich wpływ na właściwości fizyko-chemiczne gleb - finansowany przez KBN.
   

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

 • Kaczorek, D., Vrydaghs, L., Devos, Y., Peto, A. & Effland, W.R., 2018. Biogenic siliceous features. In Stoops, G., Marcelino, V. & Mees, F. (eds.), Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths. Second Edition. Elsevier, Amsterdam, pp. 157-176.
 • Daniel Puppe, Axel Höhn, Danuta Kaczorek, Manfred Wanner, Michael Sommer. 2016. As time goes -Spatiotemporal changes of biogenic Si pools in initial soils of an artificial catchment in NE Germany. Applied Soil Ecology 105:9-16.
 • Daniel Puppe, Otto Ehrmann, Danuta Kaczorek, Manfred Wanner, Michael Sommer. 2015. The protozoic Si pool in temperate forest ecosystems — Quantification, abiotic controls and interactions with earthworms. Geoderma, 243/244: 196–-204.
 • Daniel Puppe, Danuta Kaczorek, Manfred Wannera, Michael Sommer. 2014. Dynamics and drivers of the protozoic Si pool along a 10-yearchronosequence of initial ecosystem states. Ecological Engineering 70: 477-–482.
 • M. Sommer, H. Jochheim, A. Höhn, J. Breuer, Z. Zagorski, J. Busse, D. Barkusky, K. Meier, D. Puppe, M. Wanner, and D. Kaczorek. 2013. Si cycling in a forest biogeosystem – the importance of transient state biogenic Si pools. Biogeosciences Volume 10, Numer 7: 4991-5007.
 • Brzychcy S., Zagorski Z., Sieczko L., Kaczorek D. 2012. Analysis of groundmass colour as a tool for evaluating the extent of pedogenic processes in chromic soils. Rocz. Gleb.-Soil Science Annual Vol 63 No3/2012:3-7
 • Otto Ehrmann, Daniel Puppe, Manfred Wanner, Danuta Kaczorek, Michael Sommer. 2012. Testate amoebae in 31 mature forest ecosystems – Densities and micro-distribution in soils. European Journal of Protistology . 48: 161-168.
 • Grit Steinhoefel,  Joern Breuer, Friedhelm von Blanckenburg, Ingo Horn, Danuta Kaczorek, Michael Sommer. 2011 Micrometer silicon isotope diagnostics of soils by UV femtosecond laser ablation. Chemical Geology. 286: 280-289.
 • Kaczorek D. 2009 Identyfikacja Biogenicznego krzemu z wykorzystaniem badań w mikroskopie świetlnym oraz badań mikrosondą. Rocz. Gleboz. 1-9
 • Kaczorek D., Brümmer G. W., Sommer M. 2009. Content and Binding Forms of Heavy Metals, Aluminium and Phosphorus in Bog Iron Ores from. Journal of Environmental Quality. 38: 1109-1119.
 • Höhn A., Sommer M., Kaczorek D., Schalitz G., Breuer J. 2008. Silicon fractions in Histosols and Gleyosols of a temperate grassland site. J. Plant. Nutr. Soil Sci. 171, 409-418.
 • Saccone L., D.J., Conley, E. Koning, D. Sauer, M. Sommer, D. Kaczorek, S. W., Blecker, E. F. Kelly. 2007: Assessing the extraction and quantification of amorphous silica (ASi) in soils and grassland ecosystems. European Journal of Soil Science, 58, 1446-1459.
 • Kaczorek D., Z. Zagórski, 2007.  Micromorphological characteristics of the Bsm horizon in soils with bog iron ore. Polish Journal of Soil Science, Vol. XL, nr 1, 2007, 81-87.
 • Conley D. J., Sommer M., Meunier J. D., Kaczorek D., Saccone L., 2006: Silicon in the Terrestrial Biogeosphere. The Silicon Cycle. Human Perturbations and Impacts on Aquatic Systems. SCOPE 66 .
 • Sommer M., Kaczorek D., Kuzyakov Y., Breuer J., 2006: Silicon pools and fluxes in soils and landacapes: A review. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 169: 296-314.
 • Kaczorek D., Sommer M., 2004: Silicon cycle in terrestrial biogeosystems of temperate climate. Rocz. Gleboz. T. LV Nr 3, 221-230
 • Kaczorek D., Sommer M., Andruschkewitsch I., Oktaba L.,  Czerwiński Z., Stahr K., 2004: A comparative micromorphological and chemical study of  "Raseneisenstein (bog iron ore) and "Ortstein". Geoderma 121, 83-94
 • Kaczorek D., Sommer M., 2003: Micromorphology, chemistry and mineralogy of bog iron ores from Poland. Catena 54, 393-402.
 • Zagórski Z., Kaczorek D., 2002: Haematite - a lithogenetic form of iron in soils from the southern part of the Holy Cross Mts. Ann.Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Agriculture 43, 17-24.
 • Kaczorek, D., Czerwiński, Z., 2001: Skład mineralogiczny rud darniowych pochodzących z okolic Warszawy i Łomży. Rocz. Gleboz. T LII Supl. Warszawa ss. 177-181.
 • Czerwiński, Z., Kaczorek, D., 1996: Właściwości i typologia gleb wytworzonych z rudy darniowej. Rocz. Gleboz. T XLVII Supl. Warszawa, ss. 97-101.

 

Krajowe i zagraniczne staże naukowe: 

 • 1998, 1.06- 31.07, Niemcy, Uniwersytet Hohenheim, Institut für Bodenkunde und Standortslehre
 • 2001, 15-31.03, Belgia, Uniwersytet w Gent, Department of Geology and Soil Science
 • 2001, 26.08- 30.09, Włochy, Uniwersytet Neapolitański, Neapol-Portici
 • 2002, 25.06-15.07, Niemcy, GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit,  Neuherberg
 • 2008, 1-15.06, Francja, CEREGE Aix-en-Provence- Center Europeen de Recherche et d’Enseigement des Geosciences de l‘Environnement,
 • 2008, 1.12-28.02 2009, Niemcy, ZALF-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Müncheberg.
 • 2009, 1.12-28.02 2010, Niemcy, ZALF-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Müncheberg.
 • 20011, 1.12-28.02 2012, Niemcy, ZALF-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Müncheberg.

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe:

 • 2009, Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe w latach 2004-2007.
 • 1999, 1.06- 30.11, Niemcy, Uniwersytet Hohenheim, Institut für Bodenkunde und Standortslehre, stypendium  DAAD,
 • 2003, 1.07-15.08 , Niemcy, Uniwersytet w Bonn, stypendium DAAD.
 • 2013, 1.02-30.04, Niemcy, B-TU Cottbus- Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Allgemeine Ökologie, stypendium Rektora SGGW.

 

Przynależność do Rad Programowych i Towarzystw Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze .
 • International Union of Soil Sciences
 • Society for Phytolith Research
 • Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft .

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 •  Gleboznawstwo – I rok studiów inżynierskich (kierunek Rolnictwo), ćwiczenia

Od 2006 roku na urlopie wychowawczym 
Top! Top!