English English Polski Polski
Katedra Gleboznawstwa - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Łukasz Uzarowicz  
 
dr hab. Łukasz Uzarowicz


 

Stanowisko: Adiunkt

Kontakt:

telefon: (22) 5932612
e-mail: lukasz_uzarowicz@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/118
02-776 Warszawa


Zainteresowania badawcze:

 • procesy glebotwórcze i wietrzeniowe w glebach technogenicznych (Technosols) wytworzonych z odpadów poprzemysłowych
 • przemiany krzemianów warstwowych i powstawanie minerałów ilastych w glebach
 • przemiany siarczków w środowisku glebowym

 

Projekty badawcze:

 • 2012-2015 Kierownik projektu badawczego nr 2011/03/D/ST10/04599 pt. „Określenie dynamiki i mechanizmów przemian mineralnych oraz chemicznych w utworach glebowych (Technosols) ukształtowanych na składowiskach odpadów z elektrowni węglowych” ; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
 • 2007-2009 - Kierownik projektu badawczego własnego nr N N305 3251 33 pt. „Wpływ minerałów siarczkowych na właściwości oraz skład mineralny gleb hałd kopalnianych”; projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2012-   adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa
 • 2009-2012 - adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

 

Wykształcenie:

 • 2009 - doktor nauk o Ziemi w dziedzinie geografia (specjalność gleboznawstwo), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 2007 - magister geologii, Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 2005 - magister geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

 • Šimanský V., Juriga M., Jonczak J., Uzarowicz Ł., Stępień W., 2019. How relationships between soil organic matter parameters and soil structure characteristics are affected by the long-term fertilization of a sandy soil. Geoderma, 342: 75-84.
 • Uzarowicz Ł., Kwasowski W., Śpiewak O., Świtoniak M., 2018. Indicators of pedogenesis of Technosol developed in an ash settling pond at the Bełchatów thermal power station (central Poland). Soil Science Annual, 69(1): 49-59. DOI: 10.2478/ssa-2018-0006
 • Šimanský V., Igaz D., Horák J., Šurda P., Kolenčík M., Buchkina N.P., Uzarowicz L., Juriga M., Šrank D., 2018. Response of soil organic matter and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen fertilization. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 66(4), 429-436. DOI: 10.2478/johh-2018-0033
 • Oktaba L., Odrobińska D., Uzarowicz Ł., 2018. The impact of different land uses in urban area on humus quality. Journal of Soils and Sediments, 18(8), 2823-2832. https://doi.org/10.1007/s11368-018-1982-7
 • Uzarowicz Ł., 2018. A sequence of Technosols developed from ashes from “Pątnów” and “Konin” thermal power stations (central Poland) combusting lignite. [In:] Soil Sequences Atlas II (Ed. M. Świtoniak and P. Charzyński), Machina Druku, Toruń: 217-228.
 • Uzarowicz Ł., 2018. A sequence of Technosols developed from ashes from the “Łaziska” thermal power station (southern Poland) combusting bituminous coal. [In:] Soil Sequences Atlas II (Ed. M. Świtoniak and P. Charzyński), Machina Druku, Toruń: 229-243.
 • Uzarowicz Ł., Skiba M., Leue M., Zagórski Z., Gąsiński A., Trzciński J., 2018. Technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. Part II. Mineral transformations and soil evolution. Catena in press. DOI: 10.1016/j.catena.2017.11.005
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Mendak E., Bartmiński P., Szara E., Kondras M., Oktaba L., Turek A., Rogoziński R., 2017. Technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. Part I. Properties, classification, and indicators of early pedogenesis. Catena, 157C: 75-89. DOI: 10.1016/j.catena.2017.05.010
 • Czępińska-Kamińska D., Chojnicki J., Stępień W., Kwasowski W., Gworek B., Kondras M., Kozanecka T., Okołowicz M., Oktaba L., Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2017. Kształcenie w zakresie gleboznawstwa na kierunkach przyrodniczych i rolniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. [In:] Gleboznawstwo – doświadczenia i wyzwania w procesie kształcenia (red. A. Maciejewska).Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej: p. 44-63.
 • Chojnicki J., Stępień W., Kwasowski W., Uzarowicz Ł., Piotrowski M., 2016. Gleby obiektu doświadczalnego Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Miedniewicach. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: pp. 69.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2015. Mineralogy and chemical composition of technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from selected thermal power stations in Poland. Soil Science Annual, 66(2): 82-91. DOI: 10.1515/ssa-2015-0023
 • Greinert A. (red.), Bazan-Krzywoszańska A., Drab M., Fiszer J., Gontaszewska A., Jachimko B., Jędrczak A., Kraiński A., Krzaklewski W., Maciantowicz M., Naworyta W., Pietrzykowski M., Skiba M., Uzarowicz Ł., 2015. Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim. Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra: pp. 350.
 • Uzarowicz Ł., Szafranek A., Kurbiel M., 2014. Problemy gleboznawczej klasyfikacji bonitacyjnej gruntów rolnych w zasięgu oddziaływania leja depresyjnego KWB „Bełchatów” (Problems with the soil classification and quality assessment of agricultural lands in the range of cone of depression around the “Bełchatów” open pit lignite mine (Poland)). Soil Science Annual, 65(4): 170-179. DOI: 10.1515/ssa-2015-0011
 • Stachnik Ł., Wałach P., Uzarowicz Ł., Yde J.,  Tosheva Z., Wrońska-Wałach D., 2014. Water chemistry and hydrometeorology in a glacierized catchment in the Polar Urals, Russia. Journal of Mountain Science, 11(5): 1097-1111. DOI: 10.1007/s11629-014-3034-0
 • Charzyński P., Bednarek R., Greinert A., Hulisz P., Uzarowicz Ł., 2013. Classification of technogenic soils according to WRB system in the light of Polish experiences. Soil Science Annual, 64(4): 145-150. DOI: 10.2478/ssa-2013-0023
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., 2013. Technogenic soils developed from mine wastes containing iron sulphides in southern Poland. [In:] Technogenic soils of Poland (Ed. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek), Polish Society of Soil Science, Toruń: 275-299.
 • Wołowski K., Uzarowicz Ł., Łukaszek M., Pawlik-Skowrońska B., 2013. Diversity of algal communities in acid mine drainages of different physico-chemical properties. Nova Hedwigia, 97(1-2): 117-137.
 • Uzarowicz Ł., 2013. Microscopic and microchemical study of iron sulphide weathering in a chronosequence of technogenic and natural soils. Geoderma, 197-198C, 137-150.
 • Uzarowicz Ł., Maciejewska A., 2012. Ocena właściwości technogenicznych utworów glebowych Technosols zawierających siarczki żelaza. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, 63(3), 37-42.
 • Uzarowicz Ł., Šegvić B., Michalik M., Bylina P., 2012. The effect of hydrochemical conditions and pH of the environment on phyllosilicate transformations in the weathering zone of pyrite-bearing schists in Wieściszowice (SW Poland). Clay Minerals, 47(4), 401-417.
 • Kurbiel M., Uzarowicz Ł., Maciejewska A., 2011. Wpływ kopalnictwa odkrywkowego na gospodarowanie przestrzenią rolniczą w rejonie KWB „Bełchatów”. Studia KPZK PAN, tom 142, 351-355.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., Skiba M., Šegvić B., 2011. Clay-mineral formation in soils developed in the weathering zone of pyrite-bearing schists: A case study from the abandoned pyrite mine in Wieściszowice, Lower Silesia, Poland. Clays and Clay Minerals, 59(6), 581-594.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., 2011. Technogenic soils developed on mine spoils containing iron sulphides: Mineral transformations as an indicator of pedogenesis. Geoderma, 163(1-2), 95-108.
 • Uzarowicz Ł., 2011. Technogenic soils developed on mine spoils containing iron sulfides in select abandoned industrial sites: Environmental hazards and reclamation possibilities. Polish Journal of Environmental Studies, 20(3), 771-782.
 • Stachnik Ł., Uzarowicz Ł., 2011. The relationship between dissolved solids yield and the presence of snow cover in the periglacial basin of the Obruchev Glacier (Polar Urals) during the ablation season. Quaestiones Geographicae, 30(1), 95-103.
 • Uzarowicz Ł., Łyp M., Wałach P., Wrońska-Wałach D., Płoskonka D., Stachnik Ł., Bregin M., Bajor K., 2009. Na Uralu Polarnym. [In:] Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, tom IV, (red. Z. Górka i J. Więcław-Michniewska). Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, Kraków, 73-83.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., Skiba M., Michalik M., 2008. Mineral transformations in soils on spoil heaps of an abandoned pyrite mine in Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts., Lower Silesia). Polish Journal of Soil Science, 41/2, 183-193.
 • Kacprzak A., Drewnik M., Uzarowicz Ł., 2006. Rozwój i kierunki przemian węglanowych gleb rumoszowych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniny - Przyroda i Człowiek, 9, Krościenko n. Dunajcem, 41-50.

Linki do listy publikacji:

http://scholar.google.com/citations?user=EXOmlpQAAAAJ&hl=pl

https://pbn.nauka.gov.pl/persons/1493555/

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-7982-404X 

 

Doniesienia konferencyjne:

 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2018. Gleby technogeniczne bogate w węglany na składowiskach popiołu i żużla z Elektrowni Pątnów i Konin. Warsztaty terenowe Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG pt. „Gleby wytworzone z utworów gytiowych i mułowych”, 3–6 października 2018 r., Rytebłota.
 • Uzarowicz Ł., Gałka D., Kwasowski W., Zagórski Z., 2018. Wpływ odcieków z hałdy nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini na okoliczną pokrywę glebową. Warsztaty terenowe Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG pt. „Gleby wytworzone z utworów gytiowych i mułowych”, 3–6 października 2018 r., Rytebłota.
 • Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018. Soils development in coastal zone of the disappearing Rakutowskie Lake, Central Poland. Book of abstracts of international conference SOIL IN THE ENVIRONMENT, Kraków–Poronin, 16–19 września 2018 r., p. 52.
 • Uzarowicz Ł., 2018. First effects of soil-forming processes in initial Spolic Technosols developed from different industrial wastes. Book of abstracts of international conference SOIL IN THE ENVIRONMENT, Kraków–Poronin, 16–19 września 2018 r., p. 34.
 • Uzarowicz Ł., Kwasowski W., Zagórski Z., Haman K., 2018. Directions of transformations associated with pedogenesis of technogenic soils (Technosols) on phosphogypsum landfill. Book of abstracts of international conference “PRZYCZYNY I SKUTKI DEGRADACJI ŚRODOWISKA GLEBOWEGO”, 11–13 września 2018, Rzeszów – Krasiczyn, p. 25.
 • Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018. Rozwój gleb w strefie brzegowej zanikającego Jeziora Rakutowskiego. Book of abstracts of conference Krajowa Platforma Glebowa „Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”, Warszawa, 6 września 2016 r., p. 42.
 • Kwasowski W., Kondras M., Oktaba L., Uzarowicz Ł., Chojnicki J., 2018. Zmiany zawartości węgla organicznego w glebach ogrodów działkowych Warszawy. Book of abstracts of conference Krajowa Platforma Glebowa „Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”, Warszawa, 6 września 2016 r., p. 43.
 • Uzarowicz Ł., Skiba M., Leue M., Zagórski Z., Gąsiński A., Trzciński J., 2017. Mineral transformations in technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. Book of abstracts of XXIVth Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Wrocław, Poland. Mineralogia - Special Papers, 47, p. 87.
 • Uzarowicz Ł., Kwasowski W., Śpiewak O., 2017. Properties of technogenic soils (Technosols) developed from ashes from lignite-fired „Bełchatów” thermal power station, Poland. Book of abstracts of the international conference “Degradation and revitalization of soil and landscape”, Olomouc, Czech Republic, 10-13 Spetember 2017, p. 113.
 • Uzarowicz Ł., 2017. Reclamation of disposal sites of ashes from thermal power stations: influence on soil formation. Polish-Russian Conference “Role of Soil Science in Solution of Modern Ecological and Food Problems”, Moscow, Russia, 14-16 June 2017.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2017. Kierunki przemian węglanów wapnia w technogenicznych utworach glebowych wytworzonych z odpadów popiołowo-żużlowych po spaleniu węgla brunatnego. Warsztaty terenowe Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG pt. „Gleby Pienin i Podhala – geneza i klasyfikacja gleb zasobnych w węglany”, 7-10 June 2017, Kluszkowce.
 • Oktaba L., Uzarowicz Ł., Odrobińska D., 2017. The impact of different land use in city area on humus quality. Book of abstracts and field session guide of the 11th International Conference Humic Substances in Ecosystems (HSE 11), Wrocław – Kudowa Zdrój, 29 May – 1 June 2017, p. 79. Poster
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Gąsiński A., Trzciński J., 2016. Micromorphology of Technosols developed from ash derived after bituminous coal and lignite combustion: examples from Poland. Book of abstracts of the 15th International Conference on Soil Micromorphology, Mexico City, 27 November – 5 December 2016, p. 153-154.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2016. Micromorphology of Technosols developed on settling ponds and spoil heaps of the abandoned Fe sulphide mines in Poland. Book of abstracts of the 15th International Conference on Soil Micromorphology, Mexico City, 27 November – 5 December 2016, p. 91-92.
 • Zagórski Z., Uzarowicz Ł., 2016. An explanation of the origin of iron enrichment in relict soils of terra fusca type developed on the upper Miocene (Sarmatian) detrital limestones based on the micromorphological analysis and using EDS microanalysis: an example from the Holy Cross Mts. (middle Poland). Book of abstracts of the 15th International Conference on Soil Micromorphology, Mexico City, 27 November – 5 December 2016, p. 60-61.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2016. WRB classification of Technosols developed from ashes derived after bituminous coal and lignite combustion: examples from Poland. Proceedings of the 4th International Soil Classification Congress, Bloemfontein, South Africa, 5-7 December 2016, p. 37.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Kwasowski W., 2016. Klasyfikacja technogenicznych utworów glebowych wykształconych na składowiskach odpadów popiołowo-żużlowych z elektrowni węglowych. Warsztaty terenowe Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG „Problemy systematyki gleb przekształconych przez człowieka: deluwialnych, zasolonych i technogenicznych”, 5-8.10.2016, Toruń.
 • Uzarowicz Ł., Kwasowski W., Zagórski Z., Chojnicki J., Oktaba L., Kondras M., Szara E., Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Błońska E., Rachwał M., Bartmiński P., Stobiński M., Gołębiewska A., Mazur A., Perkowska K., 2016. Wskaźniki oceny jakości gleb technogenicznych (Technosols) ukształtowanych na składowiskach odpadów poprzemysłowych. Book of abstracts of Warsztaty naukowe „Wskaźniki oceny jakości gleb”, Warszawa, 29 września 2016 r., p. 18.
 • Hulisz P., Uzarowicz Ł., Kwasowski W., 2016. Identyfikacja gleb zawierających siarczki żelaza. Book of abstracts of Warsztaty naukowe „Wskaźniki oceny jakości gleb”, Warszawa, 29 września 2016 r., p. 35.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Oktaba L., Chojnicki J., Uzarowicz Ł., Kwasowski W., Otręba A., 2016. Zastosowanie różnych wskaźników oceny jakości gleb przy bilansowaniu dwutlenku węgla w glebach leśnych. Book of abstracts of Warsztaty naukowe „Wskaźniki oceny jakości gleb”, Warszawa, 29 września 2016 r., p. 18.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Rachwał M., 2016. Assessment of properties of technogenic soils developed from ash after bituminous coal and lignite combustion: remarks for reclamation. Book of abstracts of the 2nd International Conference of Young Scientists “Soil in the Environment” (SITE 2016), September 11–14 2016, Ślesin, p. 16.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Trzciński J., Gąsiński A., 2015. Mineral transformations during natural weathering of fly ash after lignite combustion. Book of abstracts of XXIInd Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Sandomierz, Poland. Mineralogia - Special Papers, 44, p. 104.
 • Chojnicki J., Kwasowski W., Oktaba L., Uzarowicz Ł., 2015. Pierwiastki śladowe w glebach Pola Doświadczalnego w Miedniewicach. Book of abstracts of the conference „Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja – Toksyczność – Przeciwdziałanie”, September 10-11, 2015, Warszawa, p. 53.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2015. Mineral composition of technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and slag from hard coal and lignite power plants. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 417.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Kwasowski W., Oktaba L., Kondras M., Chojnicki J., 2015. Selected properties and classification of technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and slag from hard coal and lignite power plants. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 416.
 • Zagórski Z., Kaczorek D., Sieczko L., Uzarowicz Ł., 2015. Identification of influence of the parent rock on the properties and soil genesis based on mineralogical, micromorphological and submicromorphological features of soil substrate. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 273.
 • Chojnicki J., Kwasowski W., Grabowska K., Uzarowicz Ł., 2015. Typology and directions evolutions of Endogleyic Phaeozems and Umbrisols from White Forest. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 233.
 • Oktaba L., Paziewska K., Kondras M., Kwasowski W., Uzarowicz Ł., 2015. Plant-available form of potassium in urban soils. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 378.
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Uzarowicz Ł., Oktaba L., Kondras M., 2015. Fractions and mobility of lead, cadmium and nickel in soils on main streets in Warsaw. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 352.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Śmiech D., Baran E., Oktaba L., Otręba A., Kwasowski W., Uzarowicz Ł., 2015. Sequestration of the organic carbon in soils of the fresh coniferous forest and fresh mixed coniferous forest in Kampinos National Park. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 347.
 • Charzyński P., Hulisz P., Greinert A., Uzarowicz Ł., 2014. Implementation of Polish experiences in the classification of technogenic soils in WRB 2014. Book of abstracts of the XX Latin American Congress Of Soil Science, November 9-15, 2014, Cusco, Peru.
 • Charzyński P., Bednarek R., Greinert A., Hulisz P., Uzarowicz Ł., 2014. Classification of technogenic soils in WRB in the light of Polish experiences. Book of abstracts of the 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014, Jeju, Korea, p. 349.
 • Uzarowicz Ł., Szafranek A., Kurbiel M., 2014. Problemy klasyfikacji i bonitacji gruntów rolnych w zasięgu oddziaływania leja depresji KWB „Bełchatów”. Konferencja naukowa „Ocena gleb użytkowanych rolniczo”, IUNG-PIB, Puławy, 26-27 czerwca 2014 r., p. 150.
 • Kwasowski W., Uzarowicz Ł., Wójcik R., Ludwisiak Ł., 2014. Porównanie właściwości gleb naturalnych i antropogenicznych w rejonie kopalni kruszywa naturalnego „Ostrowite” (województwo pomorskie). Konferencja naukowa „Ocena gleb użytkowanych rolniczo”, IUNG-PIB, Puławy, 26-27 czerwca 2014 r., p. 108.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., Zagórski Z., 2013. Sulphate minerals in initial technogenic soils developed from mine spoils containing iron sulphides. Book of abstracts of International Soil Science Conference “Soils in Space and Time”. Ulm, Germany, 29 September - 4 October 2013, p. 171-172.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., Zagórski Z., 2013. Selected problems with the classification of technogenic soils developed from sulphide-bearing mine wastes. Materiały konferencyjne, SUITMA 7 international conference. Toruń, 16-20 września 2013, p. 17.
 • Tatur A., Uzarowicz Ł., Żukowska G., 2013. Mineral composition of ornithogenic soil from Haswell Island (East Antarctica) based on XRD and FTIR spectroscopy studies. Materiały konferencyjne, 6th International Conference on Cryopedology (Frost-affected soils - Dynamic soils in the dynamic world). Kraków, 24-29 sierpnia 2013, p. 31.
 • Uzarowicz Ł., 2012. SEM-EDS studies of iron sulfide weathering in technogenic soils (Technosols) developed on mine spoils. Materiały konferencyjne, 14th International Working Meeting on Soil Micromorphology, Lleida, 8-14 lipca 2012, p. 16-17.
 • Uzarowicz Ł., Maciejewska A., 2011. Ocena właściwości technogenicznych utworów glebowych (Technosols) zawierających siarczki żelaza w kontekście rekultywacji. Materiały konferencyjne, 28th Congress of the Polish Society of Soil Science, Toruń, 5-10 września 2011, p. 148.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., 2011. Przemiany krzemianów warstwowych w technogenicznych utworach glebowych (Technosols) wykształconych na odpadach pokopalnianych zawierających siarczki żelaza. Materiały konferencyjne, 28th Congress of the Polish Society of Soil Science, Toruń, 5-10 września 2011, p. 149.
 • Uzarowicz Ł., 2011. The effect of the degree of acidification on the formation of swelling clay minerals in acid soils and saprolites. Materiały konferencyjne, EUROCLAY 2011, Antalya, Turkey, 26 czerwca - 1 lipca 2011, p. 407.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., Skiba M., 2011. Mineral transformations in clay fraction during pedogenesis of acid soils developed on pyrite-bearing schists in Wieściszowice (Lower Silesia, SW Poland). Materiały konferencyjne, EUROCLAY 2011, Antalya, Turkey, 26 czerwca - 1 lipca 2011, p. 191.
 • Uzarowicz Ł., Kurbiel M., Maciejewska A., 2011. Wpływ leja depresji na gospodarowanie przestrzenią rolniczą w rejonie KWB „Bełchatów”. Materiały konferencyjne, konferencja naukowa pt. „Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju”, Jachranka, 16-17 czerwca 2011, p. 67.
 • Uzarowicz Ł., 2011. Przemiany mineralne w technogenicznych utworach glebowych (Technosols) wykształconych na odpadach poprzemysłowych zawierających siarczki żelaza. Materiały konferencyjne, seminarium pt. „Kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce”, IGiGP UJ, Kraków, 10 czerwca 2011, p. 88-89.
 • Uzarowicz Ł., 2010. Ocena właściwości i problem powtórnej rekultywacji technogenicznych utworów glebowych wykształconych na terenach nieczynnej kopalni siarczku żelaza w Rudkach. Materiały konferencyjne, IV Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów uprzemysłowionych”, Ustroń, 6-8 października 2010, p. 27-28.
 • Uzarowicz Ł., Michalik M., Bylina P., 2010. The effect of hydrological conditions and pH on phyllosilicate transformations in pyrite bearing schist weathering zone in Wieściszowice (Lower Silesia, SW Poland). Materiały konferencyjne, 5th Mid-European Clay Conference (MECC 2010), Budapest, Hungary. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 6, p. 648.
 • Nadachowski J., Uzarowicz Ł., Płoskonka D., 2010. Problems with the Classification of Permafrost-affected Soils in Mountain Regions. Case Study: Polar Ural Mts., Russia. Materiały konferencyjne, International Polar Year - Oslo Science Conference, Oslo, Norway.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., 2008. Mineral transformations in soils on mine spoils (Technosols) of abandoned pyrite mine in Wiesciszowice (Lower Silesia, SW Poland). Materiały konferencyjne, Eurosoil 2008, Wiedeń, p. 166-167.
 • Uzarowicz Ł., Michalik M., 2008. Clay mineral formation in acid soils in the area of an abandoned pyrite mine in Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts., SW Poland). Materiały konferencyjne, 4th MECC 2008, Zakopane. Mineralogia - Special Papers, 33, p. 170.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., 2007. Skład mineralny gleb na hałdach dawnej kopalni pirytu w Wieściszowicach (Dolny Śląsk). Materiały konferencyjne, 27. Kongres 70-lecia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Międzynarodowa Konferencja „Gleba w czasie i przestrzeni”, Warszawa, 3-7 września 2007, p. 414.

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe:

 • Nagroda Sekcji Minerałów Ilastych (Polish Clay Group Award) ufundowana przez Polskie Towarzystwo Mineralogiczne przyznawana młodym badaczom chcącym wziąć udział w międzynarodowej konferencji naukowej EUROCLAY 2011 (Antalya, Turcja, czerwiec 2011).
 • Nagroda za najlepszy poster przyznana w czasie 28. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, poster pt. „Ocena właściwości technogenicznych utworów glebowych (Technosols) zawierających siarczki żelaza w kontekście rekultywacji”, autorzy: Ł. Uzarowicz i A. Maciejewska (Toruń, wrzesień 2011).
 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - REVITARE 2010. Wyróżnienie w kategorii przyrodniczo-krajobrazowej za pracę pt. „Ocena właściwości i problem powtórnej rekultywacji technogenicznych utworów glebowych wykształconych na terenach nieczynnej kopalni siarczku żelaza w Rudkach” (Ustroń, październik 2010).
 • Stypendium SOCRATES-ERASMUS, Hiszpania, studia geologiczne w Universidad de Grenada, Październik 2005 - luty 2006.

 

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • Od 2007 r. członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS)
 • Od 2010 r. członek Clay Minerals Society 
 • Od 2008 r. członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, w tym również Sekcji Minerałów Ilastych należącej do European Clay Groups Association

 

Pełnione funkcje:

 • Od 2013 r. redaktor naczelny czasopisma Soil Science Annual (dawniej Roczniki Gleboznawcze)

 

Udział w organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń:

 • Współprzewodniczący sesji tematycznej pt. „Degradation of SUITMAs and human health” podczas międzynarodowej konferencji naukowej SUITMA 7, Toruń, 16-20 września 2013.
 • Współorganizator pokazu przenośnego skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL JCM-6000 NeoScope II, Warszawa, SGGW, 24 maja 2013.
 • Współorganizator Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju”, Jachranka, 16-17 czerwca 2011.
 • Współorganizator seminarium spektrometrii rentgenowskiej (XRF) wraz z pokazem spektrometru S2 RANGER, Warszawa, 17 marca 2011.
 • Współprowadzący sesję terenową w Tatrach w ramach konferencji 4th Mid-European Clay Conference 2008, Zakopane, 22-27 września 2008.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Gleboznawstwo (ćwiczenia), kierunek: Rolnictwo, Inżynieria Ekologiczna, Ogrodnictwo.

  
Top! Top!