English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Lidia Oktaba  
 
dr inż. Lidia Oktaba

                   

Stanowisko: Adiunkt

Kontakt:

telefon: (22) 5932610                                    
e-mail: lidia_oktaba@sggw.pl 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159, bud.37, pok.1/114
02-776 Warszawa

 

Zainteresowania badawcze:

 • oddziaływanie różnych czynników na właściwości materii organicznej w glebach;
 • wpływ zalesienia na właściwości gleb i kierunki przemian w zalesionych glebach porolnych;
 • wcześniejsze badania dotyczyły:        

                                                                  -pierwiastków śladowych w glebach miejskich                                                                                                                                                                           

                                                                  -właściwości gleb z poziomami rudy darniowej                                             

 

Realizowane projekty badawcze: 

 • od 2015   - Członek Komitetu Zarządzającego Akcji COST "Soil fauna - Key to Soil Organic Matter Dynamics and Modelling" (KEYSOM);
 • 2007-2011 - Kierownik projektu badawczego nr N N310 2243 33 pt. "Przemiany materii organicznej w glebach porolnych w pierwszych latach po zalesieniu" - finansowany przez NCN;
 • 2006-2009 - Główny wykonawca projektu badawczego nr 2 P06S 030 29 pt. "Wskaźniki diagnostyczne dla gleb brunatno-rdzawych wytworzonych z osadów zlodowacenia środkowopolskiego" -  finansowany przez KBN;
 • 2006-2009 - Główny wykonawca projektu badawczego nr PO6S 03230 pt. "Charakterystyka amorficznych bio-/pedogenicznych form krzemu w glebach Polski" -  finansowany przez KBN;
 • 1999 - Wykonawca projektu badawczego nr PO6B 01133 pt. "Tworzenie się konkrecji żelazowych w procesach oksydacyjno-redukcyjnych i ich wpływ na właściwości fizyko-chemiczne gleb" - finansowany przez KBN.

 

Wykształcenie:

 • 2001 – dr, Wydział Rolnictwa, SGGW;
 • 1996 – mgr, Wydział Rolnictwa, SGGW.

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1996-2001, studia doktoranckie w SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym;
 • 2001-2004, asystent, SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa;
 • 2004 - do dziś, adiunkt, SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa.

  

Kursy, szkolenia, warsztaty:

 • 23 VI 2015 - Warsztaty Naukowe "Współczesne zagrożenia dla funkcji gleb", Warszawa.
 • 26 IX 2014 - Warsztaty polowe z rolnictwa precyzyjnego, RZD Wilanów Obory;
 • 9 V - 30 VI 2009 Warszawa - szkolenie "Wdrażanie technologii e-learningowych w SGGW";
 • 12-24 IX 2004 Monte Bondone, Włochy - summerschool "Integrated methodology on soil carbon flux measurements” – zorganizowany przez Uniwersytet York, Uniwersytet Kiel, Uniwersytet Insbruck i Centrum Ekologii Alp, biorących udział w programie European Science Fundation pt. "The role of soils in the terrestrial carbon balance";
 • 18 XI 2004 Warszawa – “Pomiary wielkości cząstek w ciągu technologicznym i laboratorium” – zorganizowany przez „Atest” sp. z o.o. Kielce. 

 

Lista recenzowanych publikacji naukowych:

 • Oktaba L., Kondras M. 2015: Przemiany materii organicznej gleb łąkowych w pierwszych latach po zalesieniu. Sylwan 159, nr 2: 126-134. podgląd
 • Oktaba L., Paziewski K., Kwasowski W., Kondras M. 2014: The effect of urbanization on soil properties and soil organic carbon accumulation in topsoil of Pruszków - a medium-sized city in the Warsaw Metropolitan Area, Poland. Soil Science Annual 65, nr 1: 10-17. podgląd
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Sienicka P., Otręba A., Torzewski K., Oktaba L. 2012: Zapas węgla organicznego gleb leśnych zespołu kontynentalnego boru mieszanego świeżego w Kampinoskim Parku Narodowym. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 63, nr 4: 26-33. podgląd
 • Oktaba L., Kusińska A. 2012: Soil organic matter in afforested post-agricultural soils. Polish Journal of Soil Science, Vol. 45, nr 1, s. 39-47.
 • Kusińska A., Makulec G., Oktaba L. 2012: Role of Aporrectodea caliginosa in the processes of soil organic matter transformation under the condition of monoculture and multispecies plant community. Polish Journal of Soil Science, Vol. 45, nr 1, s. 9-16.
 • Kwasowski W., Oktaba L. 2011: Ocena zawartości ołowiu i cynku w wybranych organach pszenicy (Triticum aestivum) uprawianej przy trasie szybkiego ruchu Warszawa – Poznań. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 2011, nr 48, s. 498-507.
 • Oktaba L., Kusińska A. 2011: Mineral nitrogen in soils of different land use. Ecol. Chem. Eng. A, Vol. 18, nr 4, s. 585-592.
 • Oktaba L., Kaczorek D., Kwasowski W. 2010:  Changes in the soil environment of Pruszkow during the decade caused by the presence of selected metals. 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment. Gdańsk,  Proceedings 1038-1041.
 • Kusińska A., Kisiel M., Oktaba L. 2009: Zanieczyszczenie gleb i wód jako skutek składowania nawozów organicznych. Problemy inżynierii środowiska. Aqua 2009: 134-139.
 • Rykaczewska M., Oktaba L., Kusińska A. 2008: Ocena akumulacji miedzi w glebach Pruszkowa. Problemy inżynierii środowiska. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika Aqua 2008, 109-114, Monografie.
 • Kusińska A., Oktaba L. 2008: Przemysł i komunikacja a stan środowiska glebowego w aglomeracji warszawskiej. Problemy inżynierii środowiska. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika AQUA 2008, 11-17, Monografie.
 • Kamińska M., Witkowska K., Kusińska A., Oktaba L. 2005: Wykorzystanie osadu ściekowego do kompostowania odpadów zielarskich i odpadów zieleni miejskiej. 25 Międzynarodowe Sympozjum, Problemy Inżynierii Środowiska., s. 2-7.
 • Kusińska A., Szanser M., Oktaba L.  2004: The process of mineralization and humification in mono and polyspecific litter of meadow ecosystem and the accumulation of humus in the substratum. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, LV nr 4, s.79-84.
 • Kaczorek D., Sommer M., Oktaba L. 2004: Mineralogische Eigenschaften von Raseneisengleyen in Polen. Mitteilung der DBG, Band 103, 143-144.
 • Kaczorek D., Sommer M., Andruschkewitsch I., Oktaba L., Czerwiński Z., Stahr K. 2004: A comparative micromorphological and chemical study of „Raseneisenstein“ (bog iron ore) and „Ortstein“. Geoderma 121, 83-94.
 • Oktaba L., Czerwiński Z. 2003: Ogólna zawartość fosforu i jego formy w glebach murszowych i murszowatych z poziomami rudy darniowej. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, LIV nr 4, s. 67-75.
 • Oktaba L., Czerwiński Z. 2001: Mineralne związki fosforowe w glebach próchniczno-żelazowych. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, LII, Suplement, s. 159-166.

  

Lista doniesień konferencyjnych i referatów: 

 • Oktaba L., Zając K., Kondras M., Chojnicki J. 2015:  Organic carbon and total nitrogen content in arable and adjacent afforested soils. Meeting of the Polish Humic Substances Society, Chapter of IHSS "Substancje Humusowe w Ekosystemach 10". Toruń, 17-20 czerwca. Program - Abstrakty: 25.
 • Oktaba L., Kaczorek D., Kusińska A., Kondras M. 2015: The influence of afforestation on some properties of humic acids. Meeting of the Polish Humic Substances Society, Chapter of IHSS "Substancje Humusowe w Ekosystemach 10". Toruń, 17-20 czerwca. Program - Abstrakty: 26.
 • Oktaba L., Paziewska K., Uzarowicz Ł., Kondras M., Kwasowski W. 2015: Wpływ różnego użytkowania gleb w mieście na zawartość dostępnych form fosforu. Konferencja naukowa "Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska". Puławy,  Materiały konferencyjne: 118.
 • Chojnicki J., Kwasowski W., Oktaba L., Uzarowicz Ł., 2015. Pierwiastki śladowe w glebach Pola Doświadczalnego w Miedniewicach. Book of abstracts of the conference „Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja – Toksyczność – Przeciwdziałanie”, September 10-11, 2015, Warszawa
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Śmiech D., Baran E., Oktaba L., Otręba A., Kwasowski W., Uzarowicz Ł., 2015. Sequestration of the organic carbon in soils of the fresh coniferous forest and fresh mixed coniferous forest in Kampinos National Park. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 347
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Uzarowicz Ł., Oktaba L., Kondras M., 2015. Fractions and mobility of lead, cadmium and nickel in soils on main streets in Warsaw. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 352
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Kwasowski W., Oktaba L., Kondras M., Chojnicki J., 2015. Selected properties and classification of technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and slag from hard coal and lignite power plants. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 416
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Oktaba L., Śmiech D., Otręba A. 2014: Sekwestracja węgla organicznego w glebach siedlisk Bśw i BMśw Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska. Ogólnopolską Konferencję Naukową "Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody" w ramach obchodów jubileuszu 55-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 90-lecia Lasów Państwowych.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Markowski M., Oktaba L. 2014: Metale ciężkie w glebach Kampinoskiego Parku Narodowego. Ogólnopolską Konferencję Naukową "Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody" w ramach obchodów jubileuszu 55-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 90-lecia Lasów Państwowych.
 • Oktaba L., Kondras M. 2014: Wpływ zalesienia gleb łąkowych na zasoby materii organicznej. XIV Toruńskie Seminarium ekologiczne, Konferencja Naukowa "Ekologiczne znaczenie zalesień i odlesień", Toruń.
 • Oktaba L., Paziewski K., Kwasowski W., Kondras M. 2013:  Carbon and nitrogen accumulation in soils of Pruszkow town – the part of the Warsaw metropolitan area. 7th International Conference of the Urban Soils Working Group, SUITMA, of the International Union of Soil Sciences. Toruń, abstracts, p. 97.
 • Oktaba L., Kusińska A. 2011: Soil organic matter in afforested post-arable soils. 9th International Conference Humic Substances in Ecosystems (Hse9). Karpacz, Book of Astracts, p. 83.
 • Kusińska A., Makulec G., Oktaba L. 2011: The role of aporrectodea caliginosa in the processes of soil organic matter transformation under the condition of monoculture and multispecies plant. 9 Międzynarodowa Konferencja naukowa „Humic Substances in Ecosystems” (Hse9). Karpacz, Book of Astracts, p. 73.
 • Oktaba L. 2011: Właściwości wybranych gleb porolnych w pierwszym i piątym roku od zalesienia. 28 Kongres Gleboznawczy. Toruń, Program i streszczenia, 108.
 • Oktaba L., Kaczorek D., Kwasowski W. 2010:  Changes in the soil environment of Pruszkow during the decade caused by the presence of selected metals. 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment. Gdańsk,  Proceedings 1038-1041.
 • Oktaba L., Kusińska A. 2009: Mineralne formy azotu w glebach o różnym sposobie użytkowania. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Azot w środowisku przyrodniczym”. Olsztyn.
 • Kusińska A., Kisiel M., Oktaba L. 2009: Zanieczyszczenie gleb i wód jako skutek składowania nawozów organicznych – 29 Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika AQUA  2009. Płock, 134-139.
 • Oktaba L., Kusińska A. 2008: Materia organiczna w glebie porolnej w pierwszych latach po zalesieniu. W: „Związki próchniczne i minerały ilaste w ekosystemach i ochronie środowiska”, Wrocław.
 • Oktaba L., Kaczorek D. 2008: Phosphorus compaunds in soils with bog iron ore horizons or iron precipitations. Eurosoil. Wiedeń, Book of Abstracts, p. 178.
 • Rykaczewska M., Oktaba L., Kusińska A. 2008: Ocena akumulacji miedzi w glebach Pruszkowa. Problemy inżynierii środowiska : XXVIII międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika: Aqua 2008. Płock, 109-114.
 • Kusińska A, Oktaba L. 2008: Przemysł i komunikacja a stan środowiska glebowego w aglomeracji warszawskiej. Problemy inżynierii środowiska : XXVIII międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika : Aqua 2008. Płock, 11-17 .
 • Kaczorek D., Czępińska – Kamińska D., Oktaba L. 2008: Micromorphological studies of brunic arenosols – 11-16 września, 13th International Conference on soil micromorphology, Chengu, Chiny.
 • Oktaba L., Janowska E., Kaczorek D. 2007: Związki fosforu w glebach brunatno-rdzawych Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.  W: „Gleba w czasie i przestrzeni”. 27 Kongres PTG. Warszawa, streszczenia, 304-305.
 • Kaczorek D., Janowska E., Oktaba L. 2007: Nowe mikromorfologiczne spojrzenie na procesy glebotwórcze w glebach brunatno rdzawych. W:  „Gleba w czasie i przestrzeni”. 27 Kongres PTG. Warszawa, streszczenia, 185-186.
 • Kusińska A., Szanser M., Oktaba L. 2004: The process of mineralization and humification in mono- and polyspecies litter of meadow ecosystem and the accumulation of humus in the substratum. “Humic Substances and Soil and Water Environment” XII International Meeting of IHSS, Saõ Pedro. Brazylia.
 • Oktaba L. 2003: Wpływ wybranych czynników na rozmieszczenie różnych połączeń fosforu w glebach z wytrąceniami żelazowymi oraz z wykształconym poziomem rudy darniowej. W: „Gleba w środowisku”  – 26 Kongres PTG. Kraków, streszczenia, 326-327.
 • Oktaba L., Czerwiński Z. 2001: Mineral phosphate compounds in ferro-humic soils. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Iron compounds in soil forming processes. Warszawa, abstracts, p. 35.

 

Nagrody, wyróżnienia:

 • 2011 Srebrna odznaka Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego;
 • Wyróżnienie doktoratu przez Radę Wydziału Rolniczego, Warszawa 2001.

 

Pełnione funkcje:

 • Sekretarz Oddziału Warszawskiego PTG od 2015;

 

Udział w organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń:

 • Współorganizator Jubileuszu 75-lecia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 2012;
 • Sekretarz 27 Kongresu PTG pt. „Gleba w czasie i przestrzeni”. Warszawa, 3-7 września 2007.

 

Członek Towarzystw Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze – PTG;
 • International Union of Soil Science – IUSS;
 • Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych – PTSH;
 • International Humic Substances Society - IHSS.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Gleboznawstwo - I rok studiów inżynierskich (kierunek Rolnictwo), ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe
 • Gleboznawstwo  - III rok studiów inżynierskich (kierunek Biologia), ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

  
Top! Top!