English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Bogusława Kruczkowska  
 
Bogusława Kruczkowska

Stanowisko: Adiunkt

 

Kontakt:

telefon: (22) 5932616
e-mail: boguslawa_kruczkowska@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159, bud.37, pok. 1/126
02-776 Warszaw 
 

Zainteresowania badawcze:

 • Rekonstrukcje środowiskowe z wykorzystaniem analizy pokrywy glebowej
 • Kształtowanie gleb w wyniku procesów stokowych
 •  Paleopedologia

 

Projekty badawcze:

 • 2016-2019 Wykonawca projektu nr 2015/19/B/ST10/03039, pt. “Zapis reakcji środowiska na zmiany klimatu ostatnich 15 tysięcy lat na linii europejskiego transektu W-E w oparciu o nowe, zintegrowane analizy wysokiej rozdzielczości osadów Jeziora Gościąż”; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
 • 2017-2019 Wykonawca projektu nr 99/2017/Wn-07/MN-PO/D, pt. “Świadczenia łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły”; projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • 2017-2020 Wykonawca zamawiany, projekt nr 2016/20/W/HS3/0059, pt. “Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej” projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
 • 2013-2017 Wkonawca projektu nr 2012/07/B/ST10/04344, pt. “Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - ocena zasobów, zagrożeń i wykorzystania”; project finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
 • 2011-2013 projekt promotorski nr N N305 0562 40, pt. “ Zmiany właściwości gleb zagłębień bezodpływowych w krajobrazie młodoglacjalnym jako efekt denudacji antropogenicznej i procesów erozyjnych”; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2013-2017 – adiunkt, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN
 • Od 2017 r. – adiunkt, Zakład Gleboznawstwa, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Wykształcenie:

 • 2008 – magister geografii, Instytut Geografii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2013 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie.

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

 • Kruczkowska B., Jonczak J., Gadziszewska J., Niska M., Florek W., Degórski M.: The record of postglacial environmental changes of the southern Baltic coastal zone in the sequence of fossil soils, Journal of Soils and Sediments 2019, 19(2), s. 848-861.
 • Prokop P., Kruczkowska B., Syiemlieh H. J.,  Bucała‐Hrabia A.: Impact of topography and sedentary swidden cultivation on soils in the hilly uplands of North‐East India. Land Degradation & Development 2018, 29, 8, s. 2760-2770.
 • Niska M., Gadziszewska J., Jonczak J., Florek W., Kruczkowska B.: Postglacial evolution of small lake in South Baltic coastal zone based on geochemical, pollen and subfossil Cladocera analysis, Oceanological and Hydrobiological Studies 2018, 47(4), s. 384-397.
 • Solon J., Roo-Zielińska E., Affek A., Kowalska A., Kruczkowska B., Wolski J., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Zawiska I.: Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym. Ocena potencjału i wykorzystania, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wydawnictwo Akademickie SEDNO 2017, Warszawa, 469 s.
 • Kruczkowska B., Solon J., Wolski J.: Mapping ecosystem services-a new regional-scale approach, Geographia Polonica 2017, 90, 4, s. 503-520.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Solon Jerzy, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I.: Potential of cultural ecosystem services in postglacial landscape from beneficiaries’ perspective. – Ekonomia i Środowisko 2017, 60, 1,  s. 236-245.
 • Kruczkowska B., Jonczak J., Gadziszewska J.: Characteristics of permafrost-affected soil in a cliff in the central part of the Polish Baltic coastal zone. – Journal of Soils and Sediments 2017, 17 – s. 960-973.
 • Kowalska A., Affek A., Solon J., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I.: Potential of cultural ecosystem services in postglacial landscape from beneficiaries' perspective. - Ekonomia i Środowisko 2017, 60, 1, s. 236-245.
 • Degórski M., Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Solon J., Affek A., Kruczkowska B., Wolski Ja., Kołaczkowska E., Regulska E., Zawiska I.: Ecosystem services in postglacial landscape – basic assumptions and research methodology. - Ekonomia i Środowisko 2016, 59, 4 - s. 22-32.
 • Jonczak J., Degórski M., Kruczkowska B.: Porównanie cech ultramorfoskopowych powierzchni ziaren pyłu kwarcowego w dwóch glebach piaszczystych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej. - Soil Science Annual 2016, 67, s. 131-139.
 • Kruczkowska B.: The use of kettle holes for reconstructing former soil cover in different types of land use. - Geographia Polonica 2016, 89, 3, s. 323-343.
 • Roo-Zielińska E., Affek A., Kowalska A., Grabińska B., Kruczkowska B., Wolski J., Solon J., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Zawiska I.: Potential of provisioning and regulating ecosystem services in postglacial landscape. - Ekonomia i Środowisko 2016, 59, 4, s. 274-291.
 • Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E.: Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38, s. 149-160.
 • Przewoźna B.: Changes of bulk density, air-water properties and morphology of soils in basins without outlets as an effect of erosion and anthropogenic denudation (a study from northwestern Poland). Soil Science and Plant Nutrition 2014, 60, s. 30-37.
 • Regulska E., Solon J., Kruczkowska B.: Zooindykacja w badaniach krajobrazowych: relacje między wskaźnikami faunistycznymi a właściwościami gleb i fragmentacją pól uprawnych Polski północno-wschodniej. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38, 201-216.
 • Przewoźna B.: Przekształcenia gleb w wyniku denudacji antropogenicznej interpretowane na podstawie map glebowo-rolniczych, ortofotomap i badań terenowych. [w]: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012, 148-156 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Jankowski M., Przewoźna B., Bednarek R.: Topographical inversion of sandy soils due to local conditions in Northern Poland. - Geomorphology 2011, 135, s. 277-283.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0764-9884

 

Doniesienia konferencyjne

 • 2008 - Gleby kopalne w wydmach Kotliny Toruńskiej na przykładzie stanowiska Katarzynka - spotkanie Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, 15.05.2008, Toruń.
 • 2009 - Seminarium naukowe Zakładu Geoekologii i Klimatologii PAN, 15.04.2009 r., Warszawa
 • 2009 - 1st RUFUS PhD Workshop, 1-3.02.2009 r., Warszawa.
 • 2009 - Skutki zmian klimatu w polskich parkach narodowych, Ministerstwo Środowiska, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Komitet Ekologii PAN, Komitet Narodowy IGBP - Global Change, 27.03.2009 r., Warszawa
 • 2009 - Efekty poznańskiej konferencji klimatycznej, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Komitet Ekologii PAN, Komitet Badań Morza PAN, Komitet Narodowy IGBP - Global Change, 27.04.2009 r., Warszawa.
 • 2009 - Problemy degradacji gleb w Polsce w perspektywie wdrażania "Strategii Glebowej" - warsztaty naukowe organizowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 10-11.12.2009 r., Puławy.
 • 2010 - Seminarium STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, StatSoft Polska, 23.03.2010 r., Warszawa.
 • 2010 - XIV konferencja naukowa Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 9-10.06.2010 r., Puławy.
 • 2010 - LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Planta in vivo, in vitro et in silico, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Botanicznego, SGGW Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN, 6-12.09.2010 r., Warszawa.
 • 2010 - V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii Rozwój zrównoważony regionów Polski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 23-25.09.2010 r., Toruń
 • 2010 - Konferencja Naukowa Rolnicze użytkowanie obszarów zagrożonych erozją, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 28-30.09.2010 r., Puławy.
 • 2010 - Seminarium Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, StatSoft Polska, 21.10.2010 r., Warszawa.
 • 2010 - Seminarium naukowe Zakładu Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN, 17.11.2010 r., Warszawa
 • 2010 - GIS Day na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 17.11.2010 r., Warszawa.
 • 2011 - Gleba-Człowiek-Środowisko, 28. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 5-10.09.2011 r., Toruń
 • 2011 - Four dimensions of landscape, Zakład Geoekologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, 15-17.09.2011 r., Warszawa.
 • 2011 - Materiały kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, XIV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 14-15.10.2011 r., Warszawa
 • 2012 – Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment, 4th International Congress EUROSOIL 2012, 2-6.07.2012 r., Bari, Włochy
 • 2013 – Protection of soil functions – challenges for the future, 15-18.10.2013 r., Puławy
 • 2014 – X Zjazd Geomorfologów Polskich "Krajobrazy młodoglacjalne – ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość", 16-19.09.2014 r., Toruń
 • 2014 – XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology, 01-06.09.2014 r., Toruń
 • 2015 – 4th Annual ICLEA Workshop 2015. Dynamics of climate and landscape. Evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age, 23-26.06.2015 r., Słubice
 • 2015 – 29. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój", 31.08.-03.09.2016 r., Wrocław
 • 2015 – Seminarium naukowe "Zastosowanie metod mikroskopowych i submikroskopowych w badaniu gleb", 09-10.02.2016 r., Warszawa.
 • 2016 – Krajowa Platforma Glebowa, Warsztaty naukowe "Współczesne zagrożenia dla funkcji gleb", 29.09.2016 r., Warszawa.
 • 2016 – Konferencja Środowisko Informacji, 21-22.11.2016 r., Warszawa.
 • 2016 – IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych", 05-06.09.2016 r., Poznań
 • 2016 – Ecosystem Services – Landscape Ecology Integrative Role, 22-24.06.2016 r, Łochów
 • 2016 – 1st "GOŚCIĄŻ Lake Project" Workshop - Methodological assumptions and preliminary results, 30.09.2016 r., Toruń.
 • 2017 – Kongres GIS. W drodze do georewolucji, 24-25.10.2017 r., Serock
 • 2018 – Krajowa Platforma Glebowa. Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny, 6.09.2018 r., Warszawa
 • 2018 – 3rd conference of young scientists. Soil in the environment, 16-19.09.2018 r., Kraków-Poronin

 

Kursy, szkolenia:

 • 2005 - Warsztaty geograficzne, Ogólnopolskie Doskonalenie Nauczycieli Geografii przy Stowarzyszeniu Oświatowców Polskich w Toruniu.
 • 2008 - Kurs pedagogiczny uprawniający do nauczania geografii na wszystkich etapach kształcenia we wszystkich typach szkół, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • 2009-2010 - Kurs „Modelowanie pojęciowe w projektowaniu i implementacji systemów geoinformacyjnych”, Wszechnica GIS (kurs finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 • 2009-2010 - Kurs „Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz kartografia gleb”, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
 • 2011 - Summer Sketch’11 – szkolenie z modelowania 3D (Google SketchUp, Google Earth), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • 2013 – kurs z rozszerzenia Spatial Analyst i 3D Analyst, ArcGIS, Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Esri Polska, Warszawa.
 • 2014 – kurs z obsługi skaningowego mikroskopu elektronowego.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2009 - Stypendium, w ramach projektu "Mazowieckie Stypendium Doktoranckie", przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk i dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów Województwa Mazowieckiego.

 

Organizacja konferencji:

 • 2013 – 60 lat działalności naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,
 • 2014 – Ogólnopolska konferencja naukowa "Krajobraz z komputera: Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie"

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Gleboznawstwo (ćwiczenia), kierunek: Biologia, Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu, Rolnictwo, Leśnictwo 
Top! Top!