English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 36 D  
 
Edycja 36 D

Dziekanat

b.37 p.0/09

mgr inż. Beata Borek

mail: beata_borek@sggw.edu.pl, tel. 22 59 325 01

Osobiste zgłoszenie się do dziekanatu - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.


Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych 

Edycja 36D Harmonogram zjazdów - semestr I 

Numer zjazdu

Data

I

zjazd Inauguracyjny

20 III  2021

II

zjazd

10-11 IV 2021

III

zjazd

24-25 IV 2021

IV

zjazd

08-09 V 2021

V

zjazd

22-23 V 2021

VI

 zjazd

12-13 VI 2021

VII

 zjazd – ćwiczenia terenowe

26-27 VI 2021

VIII

zjazd – ćwiczenia terenowe

03-04 VII 2021

Uwaga: Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie zastrzega sobie, w sytuacjach losowych,

możliwość przesunięcia zjazdów i opóźnienie zakończenia studiów.


 

,,Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych" edycja 36D

SEMESTR I

Zjazd

zdalny

Data

Sobota

Niedziela

 

 

 

 

II

10-11 IV  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25

Uprawa roli i roślin cz. I
dr hab. I. Suwara, prof. Uczelni

 

13.55 – 17.10

Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. I
dr W. Kwasowski 

Platforma MS Teams

 8.30 – 11.45

Nawożenie roślin cz. I
dr hab. T. Sosulski

 

12.15 – 15.30

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich cz. I
dr hab. A. Łozicki

 

 

 

 

III

24-25 IV  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25

Uprawa roli i roślin cz. II
dr hab. I. Suwara, prof. Uczelni

 

13.55 – 17.10

Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. II
dr W. Kwasowski 

Platforma MS Teams

8.30 – 11.45

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich cz. II
dr hab. A. Łozicki

 

12.15 – 15.30

Nawożenie roślin cz. II
dr hab. T. Sosulski

 

 

 

 

IV

08-09 V  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 10.55

Ogrodnictwo  cz.I                                                     

dr inż. T. Krupa

 

11.25 – 13.55

Ogrodnictwo cz. II                                                        

dr inż. T. Krupa

Platforma MS Teams

8.30 – 10.55

Łąkarstwo cz. I

dr hab. inż. B. Borawska-Jarmułowicz

 

11.25 – 13.55

Łąkarstwo cz. II

dr hab. inż. B. Borawska-Jarmułowicz

 

 

 

 

V

22-23 V  2021

Platforma MS Teams

10.30 – 12.35

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- drób
prof. dr hab. J. Niemiec

 

13.05 – 17.10

Podstawy prawa i prawo rolne cz. I
radca prawny, mgr J. Owczarek

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Podstawy kontroli weterynaryjnej
prof. dr hab. J. Szczawiński

Uprawa roślin energetycznych

prof. dr hab. Z. Wyszyński

 

13.05 – 17.10

Podstawy produkcji i obrotu materiałem siewnym

dr A. Orzeszko-Rywka

Podstawy kontroli weterynaryjnej
prof. dr hab. J. Szczawiński

VI

12-13 VI  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Podstawy prawa i prawo rolne cz. II
radca prawny, mgr J. Owczarek

 

13.05 – 15.30

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- chów bydła
dr hab. M. Gołębiewski

13.05 – 17.10

Podstawy produkcji i obrotu materiałem siewnym

dr A. Orzeszko-Rywka

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Organizacja gospodarstw rolnych
dr hab. A. Parzonko, prof. Uczelni

 

13.05 – 16.20

Technologia produkcji roślin rolniczych – rośliny strączkowe

dr B. Michalska-Klimczak

 

 

 


 

ĆWICZENIA TERENOWE

26. 06. 2021 r. Stacja Doświadczalna Skierniewice

27. 06. 2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelazna

03. 07. 2021 r. Instytut Ogrodnictwa Wilanów

04. 07. 2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Obory

 


 Harmonogram wpłat:

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy nr: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

200,00 zł wpłata wpisowego (potwierdzenie uczestnictwa)

600,00 zł do dnia 31.03.2021 r.

800,00 zł do dnia 30.04.2021 r.

800,00 zł do dnia 01.10.2021 r.

800,00 zł do dnia 01.12.2021 r.

Wpłacając opłatę należy podać dane umożliwiające prawidłowe zaksięgowanie należności, w tym: imię i nazwisko oraz adres słuchacza, którego wpłata dotyczy, a w tytule wpłaty kod księgowy studiów podyplomowych (507-10-010100-T00046-99), nazwę studiów podyplomowych. 
Top! Top!
cookies