English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 36 C  
 
Edycja 36 C

Numer zjazdu

Data

I

zjazd Inauguracyjny

20 III  2021

II

 zjazd

27-28 III 2021

III

zjazd

10-11 IV 2021

IV

zjazd

24-25 IV 2021

V

zjazd

8-9 V 2021

VI

zjazd 22-23 V 2021

VII

zjazd – ćwiczenia terenowe

26-27 VI 2021

VIII

zjazd – ćwiczenia terenowe

3-4 VII 2021

 ĆWICZENIA TERENOWE

26 VI 2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelazna

27 VI 2021 r. Stacja Doświadczalna Skierniewice

03 VII 2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Obory

04 VII 2021 r. Instytut Ogrodnictwa Wilanów

Uwaga: Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie zastrzega sobie, w sytuacjach losowych, możliwość przesunięcia zjazdów i opóźnienie zakończenia studiów.

Plany zajęć, semestr letni 2020/2021

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021

 

,,Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych" edycja 36 C

SEMESTR I

Data

Sobota

Niedziela

27-28 III  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 11.45

Gospodarka nawozowa dr hab. Tomasz Sosulski

 

12.15 – 15.30

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich prof dr hab. Andrzej Łozicki
 

 

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25

Uprawa roli i roślin
dr hab. Irena Suwara, prof. Uczelni

 

13.55 – 17.10

Podstawy gleboznawstwa rolniczego
dr Wojciech Kwasowski 

 

 

 

,,Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych" edycja 36 C

SEMESTR I

Data

Sobota

Niedziela

10-11 IV  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 11.45


Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich prof dr hab. Andrzej Łozicki

 12.15 – 15.30

Gospodarka nawozowa dr hab. Tomasz Sosulski
 

 

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25

Uprawa roli i roślin
dr hab. Irena Suwara, prof. Uczelni

 

13.55 – 17.10

Podstawy gleboznawstwa rolniczego
dr Wojciech Kwasowski 

 

 

 

,,Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych" edycja 36 C

SEMESTR I

Data

Sobota

Niedziela

24-25 IV  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35


Podstawy prawa rolnego mgr Jerzy Owczarek

 13.05 – 15.30

Zasady chowu zwierząt gospodarskich - drób prof. dr hab. Jan Niemiec
 

 

Platforma MS Teams

8.30 – 13.50

Ogrodnictwo dr Tomasz Krupa

 

 

 

Data

Sobota

Niedziela

8-9 V 2021

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25


Łąkarstwo dr hab. Barbara Borawska - Jarmułowicz

 
 

 

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

 

Podstawy kontroli weterynaryjnej prof. dr hab. Jacek Szczawiński

 

 

13.05-17.10 Podstawyu produkcji i obrotu materiałem siewnym dr Aleksandra Orzeszko-Rywka

 

 

 

 

Data

Sobota

Niedziela

22-23 V 2021

Platforma MS Teams

8.15 – 12.35


Organizacja gospodarstw rolniczych

dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW

 
13.05 - 16.20

Technologia produkcji roślin - rośliny strączkowe

dr Beata Michalska-Klimczak

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

 

Podstawy prawa i prawa rolnego

mgr Jerzy Owczarek

 

13.05-17.10

 

Uprawa roślin energetycznych
prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

OPŁATY

 

Całkowity koszt studiów to 3 200 zł, kwota ta jest rozłożona na 4 raty.

 

 

Rata nr 1 wyniesie 600 zł.

Pozostałe raty 2, 3, 4 po 800 zł każda.

Pierwszą ratę za studia podyplomowe powinni Państwo uiścić w terminie do 30 marca 2021.

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy nr: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060.
W tytule przelewu powinni Państwo podać kod edycji:
507-10-010100-T00045-99, imię i nazwisko oraz nr raty.

Harmonogram wpłat:

200,00 zł wpłata wpisowego

600,00 zł do dnia 30.03.2021 r.

800,00 zł do dnia 30.04.2021 r.

800,00 zł do dnia 01.10.2021 r.

800,00 zł do dnia 01.12.2021 r.

  
Top! Top!
cookies